Giúp cải thiện Công cụ kiểm tra quảng cáo của nhà xuất bản cho Lighthouse. Chia sẻ suy nghĩ của bạn trong bản khảo sát của chúng tôi.

Tải thẻ quảng cáo không đồng bộ

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Tổng quan

Quá trình kiểm tra này đảm bảo tập lệnh thư viện thẻ quảng cáo tải đồng bộ.

Theo mặc định, quy trình thực thi JavaScript là đồng bộ. Điều này có nghĩa là khi gặp một tập lệnh, hệ thống không tải nội dung nào khác cho đến khi tập lệnh đó được tải xuống, phân tích cú pháp và thực thi. Việc lựa chọn quy trình thực thi không đồng bộ sẽ ngăn điều này, cho phép trình duyệt tiếp tục xử lý các tài nguyên khác trong khi tập lệnh chỉ định được tải trong nền. Điều này giúp trang của bạn phản hồi tốt hơn trong khi tập lệnh đang tải và giảm thời gian cần để tải tất cả thành phần quan trọng.

Nội dung đề xuất

Đưa thuộc tính không đồng bộ vào định nghĩa thẻ tập lệnh. Ví dụ:

AdSense

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>

AdSense (quảng cáo tự động)

<script async data-ad-client="ca-pub-xxxxxxxxxxxxxxxx" src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>

Thẻ Nhà xuất bản của Google

<script async src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js"></script>

Thông tin khác

Hệ thống hỗ trợ các tập lệnh thư viện thẻ quảng cáo sau đây:

Thư viện thẻ quảng cáo (Các) Tập lệnh
AdSense

pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js

Thẻ Nhà xuất bản của Google

googletagservices.com/tag/js/gpt.js

securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js

Bắt đầu sử dụng Thẻ nhà xuất bản của Google
Chế độ yêu cầu GPT (Thẻ nhà xuất bản của Google) và hiển thị không đồng bộ