Photos Library API

Google Fotoğraflar'da fotoğrafları, videoları ve albümleri yönetme

Hizmet: photoslibrary.googleapis.com

Hizmet uç noktası

Hizmet uç noktası, bir API hizmetinin ağ adresini belirten temel URL'dir. Bir hizmetin birden fazla hizmet uç noktası olabilir. Bu hizmet, aşağıdaki hizmet uç noktasına sahiptir ve aşağıdaki tüm URI'ler bu hizmet uç noktasına göre belirlenir:

  • https://photoslibrary.googleapis.com

REST Kaynağı: v1.albums

Yöntemler
addEnrichment POST /v1/albums/{albumId}:addEnrichment
Tanımlı bir albümde belirli bir konuma zenginleştirme ekler.
batchAddMediaItems POST /v1/albums/{albumId}:batchAddMediaItems
Kullanıcının Google Fotoğraflar kitaplığındaki bir veya daha fazla medya öğesini bir albüme ekler.
batchRemoveMediaItems POST /v1/albums/{albumId}:batchRemoveMediaItems
Belirtilen albümden bir veya daha fazla medya öğesini kaldırır.
create POST /v1/albums
Kullanıcının Google Fotoğraflar kitaplığında albüm oluşturur.
get GET /v1/albums/{albumId}
Belirtilen albumId öğesine göre albümü döndürür.
list GET /v1/albums
Google Fotoğraflar uygulamasının Albümler sekmesinde bir kullanıcıya gösterilen tüm albümleri listeler.
patch PATCH /v1/albums/{album.id}
Albümü belirtilen id ile güncelleyin.
share POST /v1/albums/{albumId}:share
Bir albümü paylaşıldı ve diğer kullanıcılar tarafından erişilebilir olarak işaretler.
unshare POST /v1/albums/{albumId}:unshare
Daha önce paylaşılan bir albümü gizli olarak işaretler.

REST Kaynağı: v1.mediaItems

Yöntemler
batchCreate POST /v1/mediaItems:batchCreate
Kullanıcının Google Fotoğraflar kitaplığında bir veya daha fazla medya öğesi oluşturur.
batchGet GET /v1/mediaItems:batchGet
Belirtilen medya öğesi tanımlayıcıları için medya öğeleri listesini döndürür.
get GET /v1/mediaItems/{mediaItemId}
Belirtilen medya öğesi tanımlayıcısı için medya öğesini döndürür.
list GET /v1/mediaItems
Kullanıcının Google Fotoğraflar kitaplığındaki tüm medya öğelerini listeler.
patch PATCH /v1/mediaItems/{mediaItem.id}
Medya öğesini belirtilen id ile güncelleyin.
search POST /v1/mediaItems:search
Kullanıcının Google Fotoğraflar kitaplığındaki medya öğelerini arar.

REST Kaynağı: v1.sharedAlbums

Yöntemler
get GET /v1/sharedAlbums/{shareToken}
Belirtilen shareToken öğesine göre albümü döndürür.
join POST /v1/sharedAlbums:join
Google Fotoğraflar kullanıcısı adına paylaşılan bir albüme katılır.
leave POST /v1/sharedAlbums:leave
Google Fotoğraflar kullanıcısı adına daha önce katılmış bir albümden ayrılır.
list GET /v1/sharedAlbums
Kullanıcının Google Fotoğraflar uygulamasının Paylaşım sekmesinde bulunan tüm paylaşılan albümleri listeler.