RESTful API'ler hakkında

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

REST, veri isteme ve değiştirmeye kullanışlı ve tutarlı yaklaşım sağlayan bir yazılım mimarisi stilidir.

REST terimi, "Representational State Transfer"in (Temsili Durum Aktarımı) kısaltmasıdır. Google API'leri bağlamında, Google tarafından saklanan verilerin temsillerini almak ve değiştirmek için HTTP fiillerini kullanma anlamına gelir.

RESTful bir sistemde, kaynaklar bir veri deposunda saklanır. Bir istemci, sunucunun belirli bir işlemi (ör. kaynak oluşturma, alma, güncelleme veya silme) gerçekleştirmesi için istek gönderir. Sunucu, işlemi gerçekleştirir ve yanıt gönderir. Bu yanıt genelde belirtilen kaynağın bir temsili biçimindedir.

Google'ın RESTful API'lerinde istemci POST, GET, PUT veya DELETE gibi bir HTTP fiilini kullanarak bir işlem belirtir. Bir kaynağı aşağıdaki biçimdeki genel olarak benzersiz bir URI ile belirtir:

https://www.googleapis.com/apiName/apiVersion/resourcePath?parameters

Tüm API kaynaklarının HTTP tarafından erişilebilen benzersiz URI'ları olduğu için REST, veri önbelleğe almayı etkinleştirir ve web'deki dağıtılan altyapıyla birlikte çalışmak üzere optimize edilmiştir.

HTTP 1.1 standartları belgelerindeki yöntem tanımlarını yararlı bulabilirsiniz. Bu tanımlar GET, POST, PUT ve DELETE özelliklerini içerir.