Pakiet google.walletobjects.v1.eventticket

Indeks

EventTicketClassService

AddMessage

rpc AddMessage(EventTicketClassAddMessageRequest) returns (EventTicketClassAddMessageResponse)

Dodaje komunikat do klasy biletu na wydarzenie, do którego odwołuje się podany identyfikator klasy.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer
Get

rpc Get(EventTicketClassGetRequest) returns (EventTicketClass)

Zwraca klasę biletu na wydarzenie o podanym identyfikatorze klasy.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer
Insert

rpc Insert(EventTicketClassInsertRequest) returns (EventTicketClass)

Wstawia klasę biletu na wydarzenie o podanym identyfikatorze i właściwościach.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer
List

rpc List(EventTicketClassListRequest) returns (EventTicketClassListResponse)

Zwraca listę wszystkich klas biletu na wydarzenie dla podanego identyfikatora wydawcy.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer
Patch

rpc Patch(EventTicketClassPatchRequest) returns (EventTicketClass)

Aktualizuje klasę biletu na wydarzenie, do której odwołuje się podany identyfikator klasy. Ta metoda obsługuje semantykę poprawki.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer
Update

rpc Update(EventTicketClassUpdateRequest) returns (EventTicketClass)

Aktualizuje klasę biletu na wydarzenie, do której odwołuje się podany identyfikator klasy.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer

EventTicketObjectService

AddMessage

rpc AddMessage(EventTicketObjectAddMessageRequest) returns (EventTicketObjectAddMessageResponse)

Dodaje komunikat do obiektu biletu na wydarzenie, do którego odwołuje się podany identyfikator obiektu.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer
Get

rpc Get(EventTicketObjectGetRequest) returns (EventTicketObject)

Zwraca obiekt biletu na wydarzenie o podanym identyfikatorze obiektu.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer
Insert

rpc Insert(EventTicketObjectInsertRequest) returns (EventTicketObject)

Wstawia obiekt biletu na wydarzenie o podanym identyfikatorze i właściwościach.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer
List

rpc List(EventTicketObjectListRequest) returns (EventTicketObjectListResponse)

Zwraca listę wszystkich obiektów biletu na wydarzenie dla podanego identyfikatora wydawcy.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer
ModifyLinkedOfferObjects

rpc ModifyLinkedOfferObjects(EventTicketObjectModifyLinkedOfferObjectsRequest) returns (EventTicketObject)

Modyfikuje obiekty połączonej oferty dla biletu na wydarzenie o podanym identyfikatorze.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer
Patch

rpc Patch(EventTicketObjectPatchRequest) returns (EventTicketObject)

Aktualizuje obiekt biletu na wydarzenie, do którego odwołuje się podany identyfikator obiektu. Ta metoda obsługuje semantykę poprawki.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer
Update

rpc Update(EventTicketObjectUpdateRequest) returns (EventTicketObject)

Aktualizuje obiekt biletu na wydarzenie, do którego odwołuje się podany identyfikator obiektu.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer

EventDateTime

Pola
kind
(deprecated)

string

Określa rodzaj danego zasobu. Wartość: ustalony ciąg znaków "walletobjects#eventDateTime".

doors_open

string

Data i godzina otwarcia drzwi w miejscu wydarzenia.

Są to data i godzina w rozszerzonym formacie ISO 8601 bez przesunięcia lub z przesunięciem. Godzinę można określić z dokładnością do nanosekundy. Przesunięcia można określić z dokładnością do sekundy (pomimo że przesunięcie takie nie jest objęte normą ISO 8601).

Na przykład:

W UTC 1985-04-12T23:20:50.52Z to 20 minut i 50,52 sekundy po godzinie 23 w dniu 12 kwietnia 1985 roku.

1985-04-12T19:20:50.52-04:00 to 20 minut i 50,52 sekundy po godzinie 19 w dniu 12 kwietnia 1985 roku, 4 godziny przed UTC (ta sama chwila co w przykładzie powyżej). Gdyby wydarzenie odbyło się w Nowym Jorku, byłby to odpowiednik czasu letniego wschodnioamerykańskiego (EDT). Pamiętaj, że przesunięcie jest różne w regionach, w których obowiązuje czas letni, w zależności od pory roku.

1985-04-12T19:20:50.52 to 20 minut i 50,52 sekundy po godzinie 19 w dniu 12 kwietnia 1985 roku bez informacji o przesunięciu.

Część daty i godziny bez przesunięcia jest uważana za „lokalną datę i godzinę”. Powinna to być lokalna data i godzina w miejscu wydarzenia. Jeśli na przykład wydarzenie ma nastąpić o godzinie 20 dnia 5 czerwca 2018 roku, lokalną datą i godziną powinno być 2018-06-05T20:00:00. Jeśli lokalna data i godzina w miejscu wydarzenia przypadają 4 godziny przed UTC, można dołączyć przesunięcie o -04:00.

Bez informacji o przesunięciu niektóre rozszerzone funkcje mogą być niedostępne.

start

string

Data i godzina rozpoczęcia wydarzenia. Jeśli wydarzenie obejmuje wiele dni, powinny to być data i godzina rozpoczęcia pierwszego dnia.

Są to data i godzina w rozszerzonym formacie ISO 8601 bez przesunięcia lub z przesunięciem. Godzinę można określić z dokładnością do nanosekundy. Przesunięcia można określić z dokładnością do sekundy (pomimo że przesunięcie takie nie jest objęte normą ISO 8601).

Na przykład:

W UTC 1985-04-12T23:20:50.52Z to 20 minut i 50,52 sekundy po godzinie 23 w dniu 12 kwietnia 1985 roku.

1985-04-12T19:20:50.52-04:00 to 20 minut i 50,52 sekundy po godzinie 19 w dniu 12 kwietnia 1985 roku, 4 godziny przed UTC (ta sama chwila co w przykładzie powyżej). Gdyby wydarzenie odbyło się w Nowym Jorku, byłby to odpowiednik czasu letniego wschodnioamerykańskiego (EDT). Pamiętaj, że przesunięcie jest różne w regionach, w których obowiązuje czas letni, w zależności od pory roku.

1985-04-12T19:20:50.52 to 20 minut i 50,52 sekundy po godzinie 19 w dniu 12 kwietnia 1985 roku bez informacji o przesunięciu.

Część daty i godziny bez przesunięcia jest uważana za „lokalną datę i godzinę”. Powinna to być lokalna data i godzina w miejscu wydarzenia. Jeśli na przykład wydarzenie ma nastąpić o godzinie 20 dnia 5 czerwca 2018 roku, lokalną datą i godziną powinno być 2018-06-05T20:00:00. Jeśli lokalna data i godzina w miejscu wydarzenia przypadają 4 godziny przed UTC, można dołączyć przesunięcie o -04:00.

Bez informacji o przesunięciu niektóre rozszerzone funkcje mogą być niedostępne.

end

string

Data i godzina zakończenia wydarzenia. Jeśli wydarzenie obejmuje wiele dni, powinny to być data i godzina zakończenia ostatniego dnia.

Są to data i godzina w rozszerzonym formacie ISO 8601 bez przesunięcia lub z przesunięciem. Godzinę można określić z dokładnością do nanosekundy. Przesunięcia można określić z dokładnością do sekundy (pomimo że przesunięcie takie nie jest objęte normą ISO 8601).

Na przykład:

W UTC 1985-04-12T23:20:50.52Z to 20 minut i 50,52 sekundy po godzinie 23 w dniu 12 kwietnia 1985 roku.

1985-04-12T19:20:50.52-04:00 to 20 minut i 50,52 sekundy po godzinie 19 w dniu 12 kwietnia 1985 roku, 4 godziny przed UTC (ta sama chwila co w przykładzie powyżej). Gdyby wydarzenie odbyło się w Nowym Jorku, byłby to odpowiednik czasu letniego wschodnioamerykańskiego (EDT). Pamiętaj, że przesunięcie jest różne w regionach, w których obowiązuje czas letni, w zależności od pory roku.

1985-04-12T19:20:50.52 to 20 minut i 50,52 sekundy po godzinie 19 w dniu 12 kwietnia 1985 roku bez informacji o przesunięciu.

Część daty i godziny bez przesunięcia jest uważana za „lokalną datę i godzinę”. Powinna to być lokalna data i godzina w miejscu wydarzenia. Jeśli na przykład wydarzenie ma nastąpić o godzinie 20 dnia 5 czerwca 2018 roku, lokalną datą i godziną powinno być 2018-06-05T20:00:00. Jeśli lokalna data i godzina w miejscu wydarzenia przypadają 4 godziny przed UTC, można dołączyć przesunięcie o -04:00.

Bez informacji o przesunięciu niektóre rozszerzone funkcje mogą być niedostępne.

doors_open_label

DoorsOpenLabel

Etykieta używana w przypadku wartości godziny otwarcia drzwi (doorsOpen) w widoku z danymi karty. Każda dostępna opcja mapowana jest na zestaw zlokalizowanych tekstów, dzięki czemu użytkownikowi wyświetlane są tłumaczenia zgodnie z jego ustawieniami regionalnymi.

Nie można ustawić jednocześnie wartości doorsOpenLabel i customDoorsOpenLabel. Jeśli żadna z tych opcji nie zostanie ustawiona, etykieta będzie domyślnie ustawiona na zlokalizowaną „Godzinę otwarcia drzwi”. Jeśli pole godziny otwarcia drzwi nie jest ustawione, ta etykieta nie będzie używana.

custom_doors_open_label

LocalizedString

Etykieta własna używana w przypadku wartości godziny otwarcia drzwi (doorsOpen) w widoku z danymi karty. Należy jej używać tylko wtedy, gdy domyślna etykieta „Godzina otwarcia drzwi" lub jedna z opcji doorsOpenLabel nie jest wystarczająca.

Nie można ustawić jednocześnie wartości doorsOpenLabel i customDoorsOpenLabel. Jeśli żadna z tych opcji nie zostanie ustawiona, etykieta będzie domyślnie ustawiona na zlokalizowaną „Godzinę otwarcia drzwi”. Jeśli pole godziny otwarcia drzwi nie jest ustawione, ta etykieta nie będzie używana.

DoorsOpenLabel

Wyliczenia
DOORS_OPEN_LABEL_UNSPECIFIED
DOORS_OPEN
doorsOpen

Starsza wersja aliasu dla DOORS_OPEN. Wycofano.

GATES_OPEN
gatesOpen

Starsza wersja aliasu dla GATES_OPEN. Wycofano.

EventReservationInfo

Pola
kind
(deprecated)

string

Określa rodzaj danego zasobu. Wartość: ustalony ciąg znaków "walletobjects#eventReservationInfo".

confirmation_code

string

Kod potwierdzający rezerwację biletu na wydarzenie. Może również przybrać formę „numeru zamówienia”, „numeru potwierdzenia”, „numeru rezerwacji” lub inną równoważną formę.

EventSeat

Pola
kind
(deprecated)

string

Określa rodzaj danego zasobu. Wartość: ustalony ciąg znaków "walletobjects#eventSeat".

seat

LocalizedString

Numer miejsca, na przykład „1”, „2”, „3” lub inny identyfikator miejsca siedzącego.

To pole jest lokalizowane, czyli możesz tłumaczyć słowa lub używać różnych alfabetów dla znaków w ramach identyfikatora.

row

LocalizedString

Rząd, w którym znajduje się miejsce siedzące, na przykład „1”, „E”, „BB” lub „A5”.

To pole jest lokalizowane, czyli możesz tłumaczyć słowa lub używać różnych alfabetów dla znaków w ramach identyfikatora.

section

LocalizedString

Sekcja, w której znajduje się miejsce siedzące, na przykład „121”.

To pole jest lokalizowane, czyli możesz tłumaczyć słowa lub używać różnych alfabetów dla znaków w ramach identyfikatora.

gate

LocalizedString

Bramka, przez którą posiadacz biletu powinien wejść, aby dostać się na swoje miejsce, na przykład „A” lub „Bramka zachodnia”.

To pole jest lokalizowane, czyli możesz tłumaczyć słowa lub używać różnych alfabetów dla znaków w ramach identyfikatora.

EventTicketClass

Pola
kind
(deprecated)

string

Określa rodzaj danego zasobu. Wartość: ustalony ciąg znaków "walletobjects#eventTicketClass".

event_name

LocalizedString

Wymagane. Nazwa wydarzenia, na przykład „Legia Warszawa kontra Wisła Kraków”.

event_id

string

Identyfikator wydarzenia. Powinien być unikalny dla każdego wydarzenia na koncie. Służy do grupowania biletów, jeśli użytkownik zapisał więcej niż jeden bilet na to samo wydarzenie. Nie może przekraczać 64 znaków.

Jeśli zostanie podany, grupowanie będzie stabilne. Uważaj na niezamierzoną kolizję i unikaj grupowania biletów, których nie należy grupować. Jeśli używasz tylko jednej klasy dla każdego wydarzenia, możesz po prostu ustawić tę wartość jako classId (z identyfikatorem wydawcy lub bez niego).

Jeśli nie zostanie podany, platforma spróbuje użyć innych danych do grupowania biletów (co może nie działać stabilnie).

venue

EventVenue

Szczegóły dotyczące miejsca wydarzenia.

date_time

EventDateTime

Informacje o dacie i godzinie wydarzenia.

confirmation_code_label

ConfirmationCodeLabel

Etykieta używana w przypadku wartości kodu potwierdzenia (eventTicketObject.reservationInfo.confirmationCode) w widoku z danymi karty. Każda dostępna opcja mapowana jest na zestaw zlokalizowanych tekstów, dzięki czemu użytkownikowi wyświetlane są tłumaczenia zgodnie z jego ustawieniami regionalnymi.

Nie można ustawić jednocześnie wartości confirmationCodeLabel i customConfirmationCodeLabel. Jeśli żadna z tych opcji nie zostanie ustawiona, etykieta będzie domyślnie ustawiona na zlokalizowany „Kod potwierdzenia”. Jeśli pole kodu potwierdzenia nie jest ustawione, ta etykieta nie będzie używana.

custom_confirmation_code_label

LocalizedString

Etykieta własna używana w przypadku wartości kodu potwierdzenia (eventTicketObject.reservationInfo.confirmationCode) w widoku z danymi karty. Należy jej używać tylko wtedy, gdy domyślna etykieta „Kod potwierdzenia” lub jedna z opcji confirmationCodeLabel nie jest wystarczająca.

Nie można ustawić jednocześnie wartości confirmationCodeLabel i customConfirmationCodeLabel. Jeśli żadna z tych opcji nie zostanie ustawiona, etykieta będzie domyślnie ustawiona na zlokalizowany „Kod potwierdzenia”. Jeśli pole kodu potwierdzenia nie jest ustawione, ta etykieta nie będzie używana.

seat_label

SeatLabel

Etykieta używana w przypadku wartości miejsca (eventTicketObject.seatInfo.seat) w widoku z danymi karty. Każda dostępna opcja mapowana jest na zestaw zlokalizowanych tekstów, dzięki czemu użytkownikowi wyświetlane są tłumaczenia zgodnie z jego ustawieniami regionalnymi.

Nie można ustawić jednocześnie wartości seatLabel i customSeatLabel. Jeśli żadna z tych opcji nie zostanie ustawiona, etykieta będzie domyślnie ustawiona na zlokalizowane „Miejsce”. Jeśli pole miejsca nie jest ustawione, ta etykieta nie będzie używana.

custom_seat_label

LocalizedString

Etykieta własna używana w przypadku wartości miejsca (eventTicketObject.seatInfo.seat) w widoku z danymi karty. Należy jej używać tylko wtedy, gdy domyślna etykieta „Miejsce” lub jedna z opcji seatLabel nie jest wystarczająca.

Nie można ustawić jednocześnie wartości seatLabel i customSeatLabel. Jeśli żadna z tych opcji nie zostanie ustawiona, etykieta będzie domyślnie ustawiona na zlokalizowane „Miejsce”. Jeśli pole miejsca nie jest ustawione, ta etykieta nie będzie używana.

row_label

RowLabel

Etykieta używana w przypadku wartości rzędu (eventTicketObject.seatInfo.row) w widoku z danymi karty. Każda dostępna opcja mapowana jest na zestaw zlokalizowanych tekstów, dzięki czemu użytkownikowi wyświetlane są tłumaczenia zgodnie z jego ustawieniami regionalnymi.

Nie można ustawić jednocześnie wartości rowLabel i customRowLabel. Jeśli żadna z tych opcji nie zostanie ustawiona, etykieta będzie domyślnie ustawiona na zlokalizowany „Rząd”. Jeśli pole rzędu nie jest ustawione, ta etykieta nie będzie używana.

custom_row_label

LocalizedString

Etykieta własna używana w przypadku wartości rzędu (eventTicketObject.seatInfo.row) w widoku z danymi karty. Należy jej używać tylko wtedy, gdy domyślna etykieta „Rząd” lub jedna z opcji rowLabel nie jest wystarczająca.

Nie można ustawić jednocześnie wartości rowLabel i customRowLabel. Jeśli żadna z tych opcji nie zostanie ustawiona, etykieta będzie domyślnie ustawiona na zlokalizowany „Rząd”. Jeśli pole rzędu nie jest ustawione, ta etykieta nie będzie używana.

section_label

SectionLabel

Etykieta używana w przypadku wartości sekcji (eventTicketObject.seatInfo.section) w widoku z danymi karty. Każda dostępna opcja mapowana jest na zestaw zlokalizowanych tekstów, dzięki czemu użytkownikowi wyświetlane są tłumaczenia zgodnie z jego ustawieniami regionalnymi.

Nie można ustawić jednocześnie wartości sectionLabel i customSectionLabel. Jeśli żadna z tych opcji nie zostanie ustawiona, etykieta będzie domyślnie ustawiona na zlokalizowaną „Sekcję”. Jeśli pole sekcji nie jest ustawione, ta etykieta nie będzie używana.

custom_section_label

LocalizedString

Etykieta własna używana w przypadku wartości sekcji (eventTicketObject.seatInfo.section) w widoku z danymi karty. Należy jej używać tylko wtedy, gdy domyślna etykieta „Sekcja” lub jedna z opcji sectionLabel nie jest wystarczająca.

Nie można ustawić jednocześnie wartości sectionLabel i customSectionLabel. Jeśli żadna z tych opcji nie zostanie ustawiona, etykieta będzie domyślnie ustawiona na zlokalizowaną „Sekcję”. Jeśli pole sekcji nie jest ustawione, ta etykieta nie będzie używana.

gate_label

GateLabel

Etykieta używana w przypadku wartości bramki (eventTicketObject.seatInfo.gate) w widoku z danymi karty. Każda dostępna opcja mapowana jest na zestaw zlokalizowanych tekstów, dzięki czemu użytkownikowi wyświetlane są tłumaczenia zgodnie z jego ustawieniami regionalnymi.

Nie można ustawić jednocześnie wartości gateLabel i customGateLabel. Jeśli żadna z tych opcji nie zostanie ustawiona, etykieta będzie domyślnie ustawiona na zlokalizowaną „Bramkę”. Jeśli pole bramki nie jest ustawione, ta etykieta nie będzie używana.

custom_gate_label

LocalizedString

Etykieta własna używana w przypadku wartości bramki (eventTicketObject.seatInfo.gate) w widoku z danymi karty. Należy jej używać tylko wtedy, gdy domyślna etykieta „Bramka” lub jedna z opcji gateLabel nie jest wystarczająca.

Nie można ustawić jednocześnie wartości gateLabel i customGateLabel. Jeśli żadna z tych opcji nie zostanie ustawiona, etykieta będzie domyślnie ustawiona na zlokalizowaną „Bramkę”. Jeśli pole bramki nie jest ustawione, ta etykieta nie będzie używana.

fine_print

LocalizedString

Tekst pisany drobnym drukiem, warunki lub zasady dotyczące biletu.

class_template_info

ClassTemplateInfo

Informacje na temat szablonu wyświetlania klasy. Jeśli nie są ustawione, Google przyjmuje domyślny zestaw pól do wyświetlenia.

id

string

Wymagane. Unikalny identyfikator klasy. Ten identyfikator musi być unikalny wśród wszystkich klas wydawcy. Ta wartość powinna mieć format issuer ID.identifier, gdzie pierwszy identyfikator jest wystawiany przez Google, a drugi jest wybierany przez Ciebie. Unikalny identyfikator powinien zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz znaki „.”, „_” lub „-”.

version
(deprecated)

int64

Wycofano

issuer_name

string

Wymagane. Nazwa wydawcy. Zalecana maksymalna długość to 20 znaków, co zapewnia możliwość wyświetlania pełnego ciągu znaków na mniejszych ekranach.

messages[]

Message

Tablica komunikatów wyświetlanych w aplikacji. Wszyscy użytkownicy tego obiektu będą otrzymywać powiązane z nim komunikaty. Maksymalna liczba tych pól to 10.

allow_multiple_users_per_object
(deprecated)

bool

Wycofano. Zamiast niego użyj multipleDevicesAndHoldersAllowedStatus.

homepage_uri

Uri

Identyfikator URI strony głównej aplikacji. Wypełnienie identyfikatora URI ma taki sam efekt jak wypełnienie identyfikatora URI w linksModuleData (gdy obiekt jest renderowany, link do strony głównej jest widoczny w miejscu, które można określić jako sekcja linksModuleData obiektu).

locations[]

LatLongPoint

review_status

ReviewStatus

Wymagane. Stan klasy. To pole można ustawić na draft lub underReview za pomocą wywołań API insert, patch lub update. Po zmianie stanu weryfikacji draft na inny nie można go zmienić z powrotem na draft.

Należy zachować stan draft, gdy klasa jest w fazie rozwoju. Klasy w stanie draft nie można użyć do utworzenia żadnego obiektu.

Gdy uznasz, że klasa jest gotowa do użycia, ustaw to pole na underReview. Platforma automatycznie ustawi to pole na approved i będzie można go natychmiast używać do tworzenia lub migrowania obiektów.

Aktualizując klasę, która jest już w stanie approved, należy ustawiać to pole na underReview.

review

Review

Komentarze do weryfikacji ustawione przez platformę, gdy klasa jest oznaczona jako approved lub rejected.

info_module_data
(deprecated)

InfoModuleData

Wycofano. W zamian używaj textModulesData.

image_modules_data[]

ImageModuleData

Dane modułu obrazu. Maksymalna liczba wyświetlanych pól wynosi 1 z poziomu obiektu i 1 dla poziomu obiektu klasy.

text_modules_data[]

TextModuleData

Dane modułu tekstowego. Jeśli dane modułu tekstowego są określone również w klasie, będą wyświetlane jedne i drugie. Maksymalna liczba wyświetlanych pól wynosi 10 z obiektu i 10 z klasy.

redemption_issuers[]

int64

Dostępne tylko dla partnerów obsługujących technologię smart tap. W razie wątpliwości skontaktuj się z działem pomocy.

country_code

string

Kod kraju używany do wyświetlania kraju karty (gdy użytkownik nie przebywa w tym kraju), a także do wyświetlania zlokalizowanej treści, gdy treść nie jest dostępna w języku użytkownika.

hero_image

Image

Opcjonalny obraz banera wyświetlany z przodu karty. Jeśli go nie ma, nic nie jest wyświetlane. Obraz wyświetla się w 100% szerokości.

word_mark
(deprecated)

Image

Wycofano.

enable_smart_tap

bool

Dostępne tylko dla partnerów obsługujących technologię smart tap. W razie wątpliwości skontaktuj się z działem pomocy.

hex_background_color

string

Kolor tła karty. Jeśli nie jest ustawiony, używany jest dominujący kolor obrazu banera powitalnego, a jeśli obraz banera powitalnego nie jest ustawiony, używany jest dominujący kolor logo. Format to #rrggbb, gdzie rrggbb to szesnastkowy zapis RGB, taki jak #ffcc00. Możesz także używać skróconej wersji zapisu RGB w formacie #rgb, jak w tym przykładzie: #fc0.

localized_issuer_name

LocalizedString

Przetłumaczony tekst pola issuer_name. Zalecana maksymalna długość to 20 znaków, co zapewnia możliwość wyświetlania pełnego ciągu znaków na mniejszych ekranach.

multiple_devices_and_holders_allowed_status

MultipleDevicesAndHoldersAllowedStatus

Wskazuje, czy wielu użytkowników i urządzeń zapisze ten sam obiekt odwołujący się do tej klasy.

callback_options

CallbackOptions

Opcje wywołania zwrotnego, które mają być używane do wywoływania wydawcy przy każdym zapisie/usunięciu obiektu tej klasy przez użytkownika końcowego. Wszystkie obiekty tej klasy są odpowiednie dla wywołania zwrotnego.

ConfirmationCodeLabel

Wyliczenia
CONFIRMATION_CODE_LABEL_UNSPECIFIED
CONFIRMATION_CODE
confirmationCode

Starsza wersja aliasu dla CONFIRMATION_CODE. Wycofano.

CONFIRMATION_NUMBER
confirmationNumber

Starsza wersja aliasu dla CONFIRMATION_NUMBER. Wycofano.

ORDER_NUMBER
orderNumber

Starsza wersja aliasu dla ORDER_NUMBER. Wycofano.

RESERVATION_NUMBER
reservationNumber

Starsza wersja aliasu dla RESERVATION_NUMBER. Wycofano.

GateLabel

Wyliczenia
GATE_LABEL_UNSPECIFIED
GATE
gate

Starsza wersja aliasu dla GATE. Wycofano.

DOOR
door

Starsza wersja aliasu dla DOOR. Wycofano.

ENTRANCE
entrance

Starsza wersja aliasu dla ENTRANCE. Wycofano.

RowLabel

Wyliczenia
ROW_LABEL_UNSPECIFIED
ROW
row

Starsza wersja aliasu dla ROW. Wycofano.

SeatLabel

Wyliczenia
SEAT_LABEL_UNSPECIFIED
SEAT
seat

Starsza wersja aliasu dla SEAT. Wycofano.

SectionLabel

Wyliczenia
SECTION_LABEL_UNSPECIFIED
SECTION
section

Starsza wersja aliasu dla SECTION. Wycofano.

THEATER
theater

Starsza wersja aliasu dla THEATER. Wycofano.

EventTicketClassAddMessageRequest

Pola
resource_id

string

Unikalny identyfikator klasy. Ten identyfikator musi być unikalny wśród wszystkich klas wydawcy. Ta wartość powinna mieć format issuer ID.identifier, gdzie pierwszy identyfikator jest wystawiany przez Google, a drugi jest wybierany przez Ciebie. Unikalny identyfikator powinien zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz znaki „.”, „_” lub „-”.

add_message_request

AddMessageRequest

Treść żądania.

EventTicketClassAddMessageResponse

Pola
resource

EventTicketClass

Zaktualizowany zasób EventTicketClass.

EventTicketClassGetRequest

Pola
resource_id

string

Unikalny identyfikator klasy. Ten identyfikator musi być unikalny wśród wszystkich klas wydawcy. Ta wartość powinna mieć format issuer ID.identifier, gdzie pierwszy identyfikator jest wystawiany przez Google, a drugi jest wybierany przez Ciebie. Unikalny identyfikator powinien zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz znaki „.”, „_” lub „-”.

EventTicketClassInsertRequest

Pola
resource

EventTicketClass

Treść żądania.

EventTicketClassListRequest

Pola
issuer_id

int64

Identyfikator wydawcy autoryzowanego do wyświetlenia listy klas.

token

string

Umożliwia uzyskanie następnego zestawu wyników, jeśli określono maxResults, ale liczba klas dostępnych na liście jest większa niż maxResults. Jeśli na przykład na liście jest 200 klas i wywołujesz listę z wartością maxResults ustawioną na 20, lista zwróci pierwsze 20 klas i token. Wywołaj ponownie listę z wartością maxResults ustawioną na 20 i tokenem, aby uzyskać kolejne 20 klas.

max_results

int32

Określa maksymalną liczbę wyników zwracanych przez listę. Jeśli wartość maxResults nie jest zdefiniowana, zwracane są wszystkie wyniki.

EventTicketClassListResponse

Pola
resources[]

EventTicketClass

Zasoby odpowiadające żądaniu listy.

pagination

Pagination

Podział odpowiedzi na strony.

EventTicketClassPatchRequest

Pola
resource_id

string

Unikalny identyfikator klasy. Ten identyfikator musi być unikalny wśród wszystkich klas wydawcy. Ta wartość powinna mieć format issuer ID.identifier, gdzie pierwszy identyfikator jest wystawiany przez Google, a drugi jest wybierany przez Ciebie. Unikalny identyfikator powinien zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz znaki „.”, „_” lub „-”.

resource

EventTicketClass

Treść żądania.

EventTicketClassUpdateRequest

Pola
resource_id

string

Unikalny identyfikator klasy. Ten identyfikator musi być unikalny wśród wszystkich klas wydawcy. Ta wartość powinna mieć format issuer ID.identifier, gdzie pierwszy identyfikator jest wystawiany przez Google, a drugi jest wybierany przez Ciebie. Unikalny identyfikator powinien zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz znaki „.”, „_” lub „-”.

resource

EventTicketClass

Treść żądania.

EventTicketObject

Pola
kind
(deprecated)

string

Określa rodzaj danego zasobu. Wartość: ustalony ciąg znaków "walletobjects#eventTicketObject".

class_reference

EventTicketClass

Kopia dziedziczonych pól klasy nadrzędnej. Te pola są pobierane podczas żądania GET.

seat_info

EventSeat

Szczegóły miejsca dla tego biletu.

reservation_info

EventReservationInfo

Szczegóły rezerwacji tego biletu. Powinny być podane na wszystkich biletach zakupionych w ramach danego zamówienia.

ticket_holder_name

string

Nazwisko posiadacza biletu, jeśli bilet jest przypisany do konkretnej osoby. Na przykład „Jan Kowalski” lub „Anna Kowalska”.

ticket_number

string

Numer biletu. Może to być unikalny identyfikator wśród wszystkich biletów w systemie wydawcy, wszystkich biletów na wydarzenie (np. XYZ1234512345) lub wszystkich biletów w danym zamówieniu (1, 2, 3 itd.).

ticket_type

LocalizedString

Rodzaj biletu, na przykład „Dorosły”, „Dziecko”, „VIP” lub „Standardowy”.

face_value

Money

Wartość nominalna biletu odpowiadająca wydrukowi na fizycznej wersji biletu.

grouping_info

GroupingInfo

Informacje o grupowaniu biletów na wydarzenia.

linked_offer_ids[]

string

Lista obiektów oferty specjalnej połączonych z tym biletem na wydarzenie. Obiekty oferty muszą już istnieć.

Identyfikatory obiektów oferty powinny mieć format issuer ID.identifier, gdzie pierwszy identyfikator jest wystawiany przez Google, a drugi jest wybierany przez Ciebie.

id

string

Wymagane. Unikalny identyfikator obiektu. Ten identyfikator musi być unikalny wśród wszystkich obiektów wydawcy. Ta wartość powinna mieć format issuer ID.identifier, gdzie pierwszy identyfikator jest wystawiany przez Google, a drugi jest wybierany przez Ciebie. Unikalny identyfikator powinien zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz znaki „.”, „_” lub „-”.

class_id

string

Wymagane. Klasa powiązana z tym obiektem. Klasa musi być tego samego typu co ten obiekt, musi już istnieć i musi być zatwierdzona.

Identyfikatory klas powinny mieć format issuer ID.identifier, gdzie pierwszy identyfikator jest wystawiany przez Google, a drugi jest wybierany przez Ciebie.

version
(deprecated)

int64

Wycofano

state

State

Wymagane. Stan obiektu. To pole służy do określania sposobu wyświetlania obiektu w aplikacji. Na przykład obiekt inactive jest przenoszony do sekcji „Karty, które straciły ważność”.

barcode

Barcode

Typ i wartość kodu kreskowego.

messages[]

Message

Tablica komunikatów wyświetlanych w aplikacji. Wszyscy użytkownicy tego obiektu będą otrzymywać powiązane z nim komunikaty. Maksymalna liczba tych pól to 10.

valid_time_interval

TimeInterval

Okres, przez jaki ten obiekt będzie active i będzie można go używać. Po upływie tego czasu stan obiektu zostanie zmieniony na expired.

locations[]

LatLongPoint

Lista lokalizacji, w których można użyć obiektu. Platforma wykorzystuje te informacje do aktywowania powiadomień dla użytkowników przy użyciu geolokalizacji. Pamiętaj, że lokalizacje w obiekcie zastępują lokalizacje w klasie, które z kolei zastępują lokalizacje w identyfikatorze Miejsc Google.

has_users

bool

Wskazuje, czy obiekt ma użytkowników. To pole jest ustawiane przez platformę.

smart_tap_redemption_value

string

Dostępne tylko dla partnerów obsługujących technologię smart tap. W razie wątpliwości skontaktuj się z działem pomocy.

has_linked_device

bool

Wskazuje, czy ten obiekt jest aktualnie połączony z jednym urządzeniem. To pole jest ustawiane przez platformę, gdy użytkownik zapisuje obiekt, łącząc go ze swoim urządzeniem. Przeznaczone do użytku przez wybranych partnerów. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z działem pomocy.

disable_expiration_notification

bool

Wskazuje, czy powiadomienia powinny być jawnie pomijane. Jeśli to pole jest ustawione na wartość true, niezależnie od pola messages powiadomienia o utracie ważności kierowane do użytkownika będą pomijane. Domyślnie to pole jest ustawione na false.

Obecnie można je ustawiać tylko dla ofert specjalnych.

info_module_data

InfoModuleData

Wycofano. W zamian używaj textModulesData.

image_modules_data[]

ImageModuleData

Dane modułu obrazu. Maksymalna liczba wyświetlanych pól wynosi 1 z poziomu obiektu i 1 dla poziomu obiektu klasy.

text_modules_data[]

TextModuleData

Dane modułu tekstowego. Jeśli dane modułu tekstowego są określone również w klasie, będą wyświetlane jedne i drugie. Maksymalna liczba wyświetlanych pól wynosi 10 z obiektu i 10 z klasy.

EventTicketObjectAddMessageRequest

Pola
resource_id

string

Unikalny identyfikator obiektu. Ten identyfikator musi być unikalny wśród wszystkich obiektów wydawcy. Ta wartość powinna mieć format issuer ID.identifier, gdzie pierwszy identyfikator jest wystawiany przez Google, a drugi jest wybierany przez Ciebie. Unikalny identyfikator powinien zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz znaki „.”, „_” lub „-”.

add_message_request

AddMessageRequest

Treść żądania.

EventTicketObjectAddMessageResponse

Pola
resource

EventTicketObject

Zaktualizowany zasób EventTicketObject.

EventTicketObjectGetRequest

Pola
resource_id

string

Unikalny identyfikator obiektu. Ten identyfikator musi być unikalny wśród wszystkich obiektów wydawcy. Ta wartość powinna mieć format issuer ID.identifier, gdzie pierwszy identyfikator jest wystawiany przez Google, a drugi jest wybierany przez Ciebie. Unikalny identyfikator powinien zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz znaki „.”, „_” lub „-”.

EventTicketObjectInsertRequest

Pola
resource

EventTicketObject

Treść żądania.

EventTicketObjectListRequest

Pola
class_id

string

Identyfikator klasy, której obiekty zostaną wyświetlone.

token

string

Umożliwia uzyskanie następnego zestawu wyników, jeśli określono maxResults, ale liczba obiektów dostępnych na liście jest większa niż maxResults. Jeśli na przykład na liście jest 200 obiektów i wywołujesz listę z wartością maxResults ustawioną na 20, lista zwróci pierwsze 20 obiektów i token. Wywołaj ponownie listę z wartością maxResults ustawioną na 20 i tokenem, aby uzyskać kolejne 20 obiektów.

max_results

int32

Określa maksymalną liczbę wyników zwracanych przez listę. Jeśli wartość maxResults nie jest zdefiniowana, zwracane są wszystkie wyniki.

EventTicketObjectListResponse

Pola
resources[]

EventTicketObject

Zasoby odpowiadające żądaniu listy.

pagination

Pagination

Podział odpowiedzi na strony.

EventTicketObjectModifyLinkedOfferObjectsRequest

Pola
resource_id

string

Unikalny identyfikator obiektu. Ten identyfikator musi być unikalny wśród wszystkich obiektów wydawcy. Ta wartość powinna mieć format issuer ID.identifier, gdzie pierwszy identyfikator jest wystawiany przez Google, a drugi jest wybierany przez Ciebie. Unikalny identyfikator powinien zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz znaki „.”, „_” lub „-”.

modify_linked_offer_objects_request

ModifyLinkedOfferObjectsRequest

Identyfikatory obiektów oferty specjalnej dla obiektu biletu na wydarzenie.

EventTicketObjectPatchRequest

Pola
resource_id

string

Unikalny identyfikator obiektu. Ten identyfikator musi być unikalny wśród wszystkich obiektów wydawcy. Ta wartość powinna mieć format issuer ID.identifier, gdzie pierwszy identyfikator jest wystawiany przez Google, a drugi jest wybierany przez Ciebie. Unikalny identyfikator powinien zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz znaki „.”, „_” lub „-”.

resource

EventTicketObject

Treść żądania.

EventTicketObjectUpdateRequest

Pola
resource_id

string

Unikalny identyfikator obiektu. Ten identyfikator musi być unikalny wśród wszystkich obiektów wydawcy. Ta wartość powinna mieć format issuer ID.identifier, gdzie pierwszy identyfikator jest wystawiany przez Google, a drugi jest wybierany przez Ciebie. Unikalny identyfikator powinien zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz znaki „.”, „_” lub „-”.

resource

EventTicketObject

Treść żądania.

EventVenue

Pola
kind
(deprecated)

string

Określa rodzaj danego zasobu. Wartość: ustalony ciąg znaków "walletobjects#eventVenue".

name

LocalizedString

Nazwa miejsca wydarzenia, na przykład „Trinity One”.

To pole jest wymagane.

address

LocalizedString

Adres miejsca wydarzenia, na przykład „Domaniewska 52\n02-672 Warszawa”. Wiersze adresu są oddzielone znakami przejścia do kolejnej linii (\n).

To pole jest wymagane.