Ürün İnceleme Yönergeleri

Device Access Programa bir proje kaydettiğinizde, Kullanıcı ve Hız Sınırları bölümünde açıklandığı şekilde projenizi, kendi geliştirici hesabınıza ek olarak sınırlı sayıda benzersiz kullanıcıya tahsis ederiz.

Bir Korumalı Alan entegrasyonunu tamamladıktan sonra, Ticari entegrasyon oluşturmak isterseniz inceleme ve onay için bir kullanım alanı göndererek Ticari Geliştirme için başvurmanız gerekir. Onay sonrasında iş ortakları bir sertifika sürecinden geçer.

Yönergeler

Ürün inceleme sürecinin sorunsuz olması için Ticari entegrasyonların aşağıdaki kurallara uyması gerekir.

Bu belgedeki ürünler, program kapsamında Google Nest cihazlarına erişmek için SDM API'yi entegre eden uygulamaları Device Access ifade eder.

 1. İşlevsellik.
  1. Resmi SDM API'sini kullanmayan ürünler reddedilir.
  2. Kilitlenen ürünler reddedilecektir.
  3. Kullanıcılar tarafından görülebilen ve önemli işlevsel etkisi olan hatalar içeren ürünler reddedilir.
  4. İşlemler başarısız olduğunda kullanıcılara açık bir hata mesajı göstermeyen ve hatanın nedenini açıklayan ürünler reddedilir.
  5. Hata ve hız sınırı işleme özelliklerini sağlamayan ürünler reddedilir.
  6. Geliştiricinin açıklandığı şekilde resmi SDM API ile çalışmayan ürünler reddedilir.
  7. Ürünün açıklamasıyla veya istenen izinler ile tutarsız olan belgelenmemiş ya da gizli özellikler içeren ürünler reddedilir.
  8. "Demo", "deneme" veya "test" sürümleri olan ürünler reddedilir. Beta uygulamalar dikkate alınır. Birden fazla platformu (ör. iOS, Android ve web sitesi) destekleyen ürünler, desteklenen tüm platformları inceleme sırasında göndermelidir. Desteklenen tüm platformları incelemeye göndermeyen ürünler reddedilebilir.
  9. Bir kullanıcının evinin daha kapsamlı bir görünümünü sağlamak veya Google Cihaz Erişimi'nin sunduklarından ayrı olarak işlev eklemek gibi kullanışlı veya benzersiz olmayan ya da kalıcı bir değer sağlamayan ürünler reddedilebilir.
  10. Temelde pazarlama materyalleri olan veya kullanıcılar için ek bir değer sunmayan reklamlar reddedilir.
  11. Hatalı veya başka şekilde hatalı cihaz verileri sağlayan ürünler reddedilir.
  12. Birden fazla denemeden sonra Google Cihaz Erişimi Ürün incelemesini geçemeyen ürünler reddedilebilir, daha önce onaylanmışsa Cihaz Erişimi programından çıkarılabilir ve gelecekte gönderim yapmaları yasaklanabilir.
  13. SDM API'den alınan Müşteri Verileri'ni, verilerin alındığı ve depolandığı tarihten itibaren 10 günden daha sonra toplayan, toplayan, yeniden paylaşan, saklayan, kaydeden veya depolayan ürünler reddedilecektir.
  14. SDM API üzerinden alınan ses kayıtlarını, video çekimlerini veya ses ya da video canlı yayınlarını toplayan, toplayan, yeniden paylaşan, saklayan, kaydeden veya depolayan ürünler ("Görsel İşitsel Veriler") reddedilir. Görsel İşitsel Veriler'in kullanımı, bu tür verilerin ürününüz üzerinden gösterilmesiyle kesinlikle sınırlıdır.
  15. Google'ın izni olmadan Müşteri Verileri'ni üçüncü taraflarla paylaşan Ürünler reddedilir.
  16. Google Nest cihazlarının birden fazla Google hesabında aynı anda kontrol edilmesini sağlayan ürünler reddedilebilir.
  17. Talep yanıtı veya diğer enerji yönetimi programları gerçekleştiren ürünler reddedilir.
  18. Kesintisiz acil durum müdahalesi, bildirim hizmetleri, hayat güvenliği veya diğer kritik kullanım hizmetlerini sağlamak için bağlı Google Nest cihazlarını, müşterinin Google Hesabını veya toplanan Müşteri Verileri'ni etkinleştirdiği iddia edilen ürünler reddedilir.
  19. Kullanıcıları veya mülklerini sigorta ya da diğer mali ürün ve hizmetler açısından ayrı ayrı veya toplu olarak değerlendiren ürünler reddedilecektir.
  20. Herhangi bir Google ürünü veya hizmetinin kullanımının tabi olduğu hüküm ve koşulları ihlal eden ürünler reddedilir.
  21. Doğrudan ve açık bir son kullanıcı tarafından yönlendirilen istek olmadan SDM API'yi çağıran ürünler reddedilir.
  22. Son kullanıcının Google Asistan'ı kullanması veya Google Asistan ile kimlik doğrulaması sonucunda alınan ses verileri ya da sorgularla ilgili meta veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bir sorguya ait veya sonuçtan elde edilen herhangi bir bilgiyi ya da veriyi kaydeden, toplayan, kullanan veya depolayan ürünler (kullanılan ürün veya hizmetlerin Google Asistan ile entegre olması ya da dağıtması durumunda) reddedilir.
 2. Marka Bilinci Oluşturma ve Kullanıcı Arayüzü.
  1. Tüm pazarlama materyalleri, lansmandan önce Google İş Ortağı Pazarlama Merkezi'nden gönderilip onay almalıdır.
  2. Gerçek ürün adında Google, Google Nest, Nest, Google Device Access veya bu Google ticari markalarına kafa karıştıracak derecede benzeyen herhangi bir ad bulunan ürünler reddedilebilir.
  3. Google Nest veya Google Home uygulamasındakilere kopyalanan veya çok benzeyen kullanıcı arayüzü öğeleri içeren ürünler reddedilir.
  4. Google Nest, Google Home uygulaması veya Google Nest cihazlardakine kopyalanan veya çok benzeyen, onaylanmamış simge ve resimler içeren ürünler reddedilebilir.
  5. Onaylanmamış Google veya Google Nest simgeleri ve resimleri içeren ürünler reddedilebilir.
  6. Google yapısını temsil etmek için Google veya Google Nest simgelerini kullanan veya Google hesabı ya da Google yapısı dışındaki kullanıcı arayüzü öğelerini temsil etmek için Google G'yi kullanan ürünler reddedilebilir.
  7. Ürünler, onaylı Google Nest simgeleri ve resimleri dışındaki kullanıcı arayüzü öğeleri için Google Nest Blue (HEX #00AFD8) özelliğini kullanmamalıdır.
  8. Değiştirilmiş Google simgelerini veya Google cihaz simgelerini Google Marka İzinlerine uygun olmayan şekillerde kullanan ürünler reddedilebilir.
  9. Doğru olmayan veya kanıtlanamayan iddialarda bulunan Google Nest entegrasyonu ve kullanım alanı işlevlerinin reklamını yapan ürünler reddedilir.
  10. Cihaz Erişimi, Google Asistan ile Çalışır ve/veya Google Akıllı Ev ifadelerinin kullanım yönergelerine uymayan ürünler reddedilir.
  11. Herhangi bir Google adını (Google veya Nest dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) içeren bir URL kullanan ürünler reddedilebilir.
  12. Google Nest, bu bölümde yasaklardan bahsedilmiyor olsa bile herhangi bir pazarlama materyalini reddetme hakkını saklı tutar.
 3. Meta veri (ad, açıklamalar, izinler vb.).
  1. Ad, açıklama veya başka herhangi bir değer içeren yer tutucu metin içeren ürünler reddedilir.
  2. Adları ve açıklamaları ürünün işleviyle alakalı olmayan ürünler reddedilir.
  3. Ürünün işleviyle alakalı olmayan özelliklere erişen ürünler reddedilir.
  4. Yanıltıcı, kafa karıştırıcı veya üçüncü taraf ticari markaları ya da telif hakları içeren adlar, ürün belgeleri veya tanıtım malzemeleri içeren ürünler reddedilir.
  5. Kullanıcıların Google ürünlerinin herhangi bir işlevini devre dışı bırakmasını öneren ürünler reddedilebilir.
  6. Geçerli ve çalışan bir Destek URL'si olmayan ürünler reddedilir.
  7. Diğer uygulamalardan kullanıcı arayüzü öğeleri kopyalayan ürünler reddedilebilir.
 4. Yetkilendirme.
  1. Kimlik doğrulama ve yetkilendirme işlemlerinin bir Google hesabı için doğru şekilde uygulanmadığı ürünler reddedilebilir.
  2. SDM API'nin kullanımı, Google cihazlarının satıldığı ülkelerle sınırlıdır.
  3. Erişim jetonlarını, yetkilendirme kodlarını ve istemci gizli anahtarlarını güvenli bir şekilde depolayıp aktarmayan ürünler reddedilir.
  4. Çıkış yapma veya Google bağlantısını kesme olanağı sunan ürünlerin bu işlemi yapmak için Google OAuth jeton iptal API'sini kullanması veya kullanıcıyı https://nestservices.google.com/partnerconnections adresine yönlendirmesi gerekir. Bağlantısı kesilmiş duruma geri dönerek ve tüm Müşteri Verilerini kaldırarak, iptal edilmiş bu yetkilendirmeyi işlemeyen ürünler reddedilecektir.
  5. Ürünler, Google hesabı bağlantısı oluşturmak için Google OAuth yönergelerine uymalıdır.
  6. Geçerli Hizmet Şartları ve Google OAuth'un bir parçası olarak son kullanıcıya gösterilen bir Gizlilik Politikası olmayan ürünler reddedilir.
  7. Google, kullanıcılara SDM API erişimini iptal etme olanağı sunar. Ürünler, iptal edilen bu yetkilendirmeyi, bağlantısı kesilmiş duruma geri dönerek ve tüm kullanıcı verilerini kaldırarak işlemelidir.
  8. Ürünlerin, kullanıcıların yapıları ve cihaz verilerine erişimini yönetmesine izin vermek için Google'ın İş Ortağı Bağlantıları Yöneticisi'ne bir bağlantı içermesi gerekir.
  9. Ürünler çeşitli operasyonel nedenlerle devre dışı bırakılabilir. Bir ürün etkin olmadığında kullanılamaz hale gelir. Etkin olmayan bir ürün için destek sağlamayan ürünler (ör. doğru kullanıcı hata mesajı) reddedilir.
  10. Yetkilendirme oluşturulduktan sonra kullanıcıları yeniden yetkilendirmeye zorlayan ürünler reddedilir.
  11. Geliştirici, projesinin ana sayfasına veya ana sayfadan bir tıklama ötedeki bir sayfaya "Sınırlı Kullanım" snippet'i yerleştirmelidir. Bu snippet'te, uygulamanın Sınırlı Kullanım Şartları da dahil olmak üzere Google API Hizmetleri Kullanıcı Verileri Politikası'na uygunluğu belirtilir. Snippet, tüm kullanıcılar tarafından görülebilmeli ve 500 karakterden kısa olmalıdır.
 5. Yapılar/Evler.

  Google Hesapları, kullanıcıların birden fazla evi yönetmelerini sağlar. Ürünler, bir veya daha fazla ev içerebilecek Google Hesaplarını desteklemelidir. Bazı ürünler yalnızca tek bir Google Home'a bağlı olabilir. Bu gibi durumlarda, geliştiriciler kullanıcılara uygun evi seçebilme olanağı sunmalıdır. Bağlandıktan sonra geliştiriciler, ev ekleme ve kaldırma işlemleri ile ev verilerine (örneğin ev adları) ilişkin güncellemeler de dahil olmak üzere evlerdeki değişiklikler konusunda destek sağlamalıdır. Aşağıdaki yönergelerde, birden fazla evi olabilecek Google hesaplarının kullanımıyla ilgili şartlar açıklanmaktadır.

  1. Birden fazla ev olma olasılığını karşılamayan ürünler reddedilecektir.
  2. Kullanıcılara bağlantı oluşturmak için uygun evi seçme imkanı sunmayan ürünler (ör. yapı seçici) reddedilir.
  3. Güncellemeden sonraki saniyeler içinde ev verileri güncellemelerini (örneğin, ev adları veya ev ekleme/çıkarma) yansıtmayan ürünler reddedilebilir.
  4. Birden fazla evi destekleyemeyen ve her biri aynı veya farklı türde birden fazla cihaz içeren ürünler reddedilir.
  5. Boş evleri (yapılar) veya hem boş hem de boş olmayan evlerin birlikte kullanılmasını desteklemeyen ürünler reddedilir.
 6. Google Nest Termostatlar.

  SDM API, üçüncü taraf ürün ve çözümlerinin, Google Nest algoritmalarını kesintiye uğratmadan veya kullanıcıyı beklenmedik davranışlarla şaşırtmadan HVAC sistemini Nest Thermostat üzerinden kontrol etmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

  1. Kullanıcıya Google Nest Thermostat'ın sensörlerini ve öğrenme özelliklerini kapatması için talimat veren ürünler reddedilir.
  2. Termostat güncellemelerini kullanıcı etkileşimi olmadan tetikleyen (ör. tetikleyiciler ve kurallar) ve başarısız olan herhangi bir işlemin göstergesi sunmayan ürünler reddedilir.
  3. Sıcaklığı, ayar noktalarını ve ortam sıcaklığını gerçek cihaz sıcaklıklarıyla senkronize bir şekilde birkaç saniye içinde korumayan ürünler reddedilebilir.
  4. Bir veya daha fazla yapıda birden fazla termostatı işlemeyen ürünler reddedilebilir.
  5. Termostat veri güncellemeleri yapıldığında güncellenmeyen ürünler reddedilecektir.
  6. Termostat ekleme/çıkarma işleminden sonra güncellenmeyen ürünler reddedilir.
  7. Isıtma, Soğutma, Isıtma-Soğutma, Kapalı, Eko gibi olası tüm termostat modlarını desteklemeyen ürünler reddedilebilir.
  8. Isıtma-Soğutma sınırlarını doğru şekilde desteklemeyen ürünler (F ve C'de 1,5 derece arayla) reddedilir.
  9. Sıcaklık sınırlarını doğru şekilde desteklemeyen ürünler (50-90 F ve 9-32 C) reddedilir.
  10. Vantilatör işlevselliği sağlayan ve vantilatör zamanlayıcısının başlatılmasını ve durdurulmasını desteklemeyen ürünler reddedilir.
  11. Gösterilmeyen ve güncellenmeyen ürünler, güncellemelerden sonraki saniyeler içinde doğru termostat konumları ve adları reddedilir.
  12. Birimleri okuyup güncelleyerek veya Google Nest'e geri yazarak C'den F'ye geçişleri desteklemeyen ürünler reddedilebilir.
 7. Google Nest Kameralar, Google Nest Doorbells ve Nest Hub Max.

  SDM API; kamera canlı yayını, bildirim ve anlık görüntü görüntüleri hakkında etkinlik bilgileri ya da hareket, kişi, ses ve kapı zili etkinlikleri için klip önizlemesi alma özelliği sunar.

  1. Bir veya daha fazla yapıda birden çok kameranın desteklenmediği ürünler reddedilir.
  2. Doğru kamera adları ve konumlarının gösterilmediği ve güncellenmeyen ürünler reddedilir.
  3. Kamera olaylarını kullanıcılara bildiren ürünler, kullanıcıları etkinlikten sonraki saniyeler içinde bilgilendirmelidir. Aksi takdirde reddedilebilir.
  4. Google Nest cihaz yerel bildirimlerini yinelenen bildirimler gönderen ürünler reddedilir.
  5. Kamera güncellemelerini kullanıcı etkileşimi olmadan tetikleyen (ör. tetikleyiciler ve kurallar) ve başarısız olan herhangi bir işlemin göstergesi sunmayan ürünler reddedilir.
  6. Kamera eklendikten/çıkarıldıktan sonra güncellenmeyen ürünler reddedilecektir.

Not

Bu belgede, onay için gönderilen ürünleri Device Access nasıl incelediğimizi paylaşmak üzere elimizden geleni yapıyoruz. Bu kılavuzun, uygulamalarınızı ve entegre arayüzlerinizi geliştirip gönderirken yararlı bir rehber olacağını umuyoruz. Bu, yaşayan bir belgedir ve yeni uygulamalar, uygulamalar ve durumlarla karşılaştıkça güncellenecek.

Programın ürün geliştiricisi olarak Device Access şu kılavuzlara uymanız gerekir:

 • Google Cihaz Erişim Programı Hizmet Şartları
 • Pazarlama ve Markalama Kuralları
 • Sizinle Google arasındaki diğer tüm sözleşmeler

Ürününüzün Google tarafından onaylanması, bu sözleşme kapsamındaki hiçbir Google haklarından feragat etmez. Bu yönergelerin amacı, ürününüzü kabul etmenize yardımcı olmak için Device Access Ürün İncelemesi sürecidir. Bu kurallar, diğer sözleşmelerin hükümlerini değiştirmez veya kaldırmaz.

Google, bu yönergeleri kendi takdirine bağlı olarak yorumlayıp uygulama ve Ürün İnceleme süreci de dahil olmak üzere, herhangi bir zamanda bu yönergelerin yorumlanmasını veya uygulanmasını değiştirme hakkını saklı tutar.