Bắt đầu

Chương trình Device Access cho phép người dùng truy cập, điều khiển và quản lý thiết bị Google Nest bằng API SDM.

Để bắt đầu dùng Device Access, bạn cần hoàn thành các thao tác sau:

 1. Đăng ký chương trình Device Access .
 2. Kích hoạt thiết bị Nest được hỗ trợ bằng Tài khoản Google.
 3. Tạo một dự án Google Cloud để bật API SDM và lấy mã ứng dụng khách OAuth 2.0.
 4. Tạo một Device Access dự án để nhận Mã dự án.

Đăng ký để truy cập thiết bị

Trước khi tạo dự án đầu tiên, bạn phải đăng ký Device Access. Quy trình đăng ký bao gồm việc chấp nhận Điều khoản dịch vụ của Google APIHộp cát về quyền truy cập thiết bị, cùng với một khoản phí một lần, không hoàn lại (5 USD) cho mỗi tài khoản.

Bạn sẽ không thể tạo dự án cho đến khi chấp nhận cả Điều khoản dịch vụ và thanh toán phí đăng ký. Điều này áp dụng cho tất cả người dùng, cả người dùng cá nhân và những người muốn tạo dịch vụ thương mại.

Đăng ký trong Device Access Bảng điều khiển (nếu bạn chưa đăng ký):

Chuyển đến Device Access Bảng điều khiển

Hãy xem phần Device Access Đăng ký để biết thêm thông tin.

Kích hoạt thiết bị được hỗ trợ

Các thiết bị sau được hỗ trợ trong Device Access chương trình:

 • Tất cả các máy điều nhiệt Google Nest
 • Tất cả camera Google Nest
 • Tất cả chuông cửa Google Nest
 • Google Nest Hub Max

Hãy xem trang Thiết bị được hỗ trợ để biết danh sách các mẫu thiết bị riêng lẻ.

Xem hướng dẫn sử dụng thiết bị để biết thông tin về cách kích hoạt thiết bị được hỗ trợ.

Thiết lập Google Cloud Platform

Quyền truy cập vào API SDM được cung cấp thông qua Google Cloud. Để bật API và cho phép Tài khoản Google có thiết bị Nest được hỗ trợ, bạn cần có một dự án Google Cloud.

Sử dụng nút Bật API và lấy mã ứng dụng khách OAuth 2.0 ở bên dưới để bật API quản lý thiết bị thông minh và nhận mã ứng dụng khách OAuth 2.0:

 1. Nếu bạn đang có một dự án Google Cloud cho Device Access, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản quản trị viên cho dự án đó trước. Sau đó, hãy chọn dự án hiện có từ danh sách các dự án có sẵn sau khi nhấp vào nút. Nếu không, hãy tạo một dự án mới.
 2. Chọn Máy chủ web khi hỏi "Bạn đang gọi điện từ đâu?".
 3. Nhập https://www.google.com làm giá trị cho URI chuyển hướng được uỷ quyền. Bạn cần có URI chuyển hướng để lấy Mã ủy quyền bằng cách sử dụng PCM.
 4. Sau khi thiết lập xong, hãy sao chép Mã ứng dụng khách OAuth 2.0 và giá trị Mật khẩu ứng dụng khách, rồi tải tệp JSON thông tin xác thực xuống máy cục bộ.
Bật API và lấy mã ứng dụng khách OAuth 2.0

Nếu bạn muốn thiết lập dự án Google Cloud theo cách thủ công hoặc xác minh quá trình thiết lập và truy xuất lại thông tin xác thực:

 1. Bật API Smart Device Management trên trang Bật API.
 2. Lấy mã ứng dụng khách OAuth 2.0 trên trang Thông tin xác thực.

Tạo dự án Truy cập thiết bị

Quay lại Device Access Bảng điều khiển.

 1. Trên màn hình chính của Bảng điều khiển, hãy chọn Tạo dự án.
 2. Điền vào từng màn hình trong quá trình tạo:
  1. Nhập tên dự án.
  2. Nhập mã ứng dụng khách OAuth 2.0 đã tạo trong quá trình Thiết lập Google Cloud. Nếu không sao chép mã ứng dụng khách OAuth của mình trước đó, bạn có thể tìm thấy mã này trong tệp credentials.json mà bạn đã tải xuống.
  3. Bật hoặc tắt sự kiện. Sự kiện do Google Cloud Pub/Sub quản lý và cung cấp thông tin cập nhật không đồng bộ cho tất cả thiết bị và cấu trúc được ủy quyền cho dự án của bạn. Chọn Bật nếu bạn muốn thêm sự kiện. Nếu bạn không chắc chắn, hãy chọn Tắt. Bạn luôn có thể bật các đề xuất này sau.
 3. Sau khi hoàn thành, dự án của bạn sẽ được gán một Mã dự án, dưới dạng UUID, chẳng hạn như 32c4c2bc-fe0d-461b-b51c-f3885afff2f0. Hãy lưu ý đến mã nhận dạng này, bạn cần nó cho tất cả lệnh gọi API SDM.

Mã dự án này được dùng trong các lệnh gọi API và OAuth. Mã này dành riêng cho dự ánDevice Access và không liên quan đến Mã dự án trên Google Cloud.