Để được trợ giúp và có câu trả lời cho các câu hỏi chung về việc phát triển Quyền truy cập thiết bị, hãy truy cập Stack Overflow.

Bạn cũng có thể báo cáo sự cố hoặc gửi phản hồi cho chúng tôi qua Công cụ theo dõi lỗi. Bao gồm thông tin về vấn đề của bạn, ngoài bất kỳ tệp nào (chẳng hạn như nhật ký và video) sẽ giúp nhóm của chúng tôi tái tạo và khắc phục sự cố.