เริ่มต้นใช้งาน

โปรแกรม Device Access นี้อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึง ควบคุม และจัดการอุปกรณ์ Google Nest ได้ด้วย SDM API

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน Device Accessคุณจะต้องทํางานต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม Device Access
 2. เปิดใช้งานอุปกรณ์ Nest ที่รองรับด้วยบัญชี Google
 3. สร้างโปรเจ็กต์ Google Cloud เพื่อเปิดใช้ SDM API และรับรหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0
 4. สร้าง Device Access โปรเจ็กต์เพื่อรับรหัสโปรเจ็กต์

ลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงอุปกรณ์

ก่อนที่จะสร้างโปรเจ็กต์แรก คุณต้องลงทะเบียนสําหรับ Device Access การลงทะเบียนประกอบด้วยการยอมรับข้อกําหนดในการให้บริการ Google API และแซนด์บ็อกซ์การเข้าถึงอุปกรณ์ พร้อมค่าธรรมเนียมที่ขอเงินคืนไม่ได้เพียงครั้งเดียว (US$5) ต่อบัญชี

คุณจะไม่สามารถสร้างโปรเจ็กต์ได้จนกว่าคุณจะยอมรับทั้งข้อกําหนดในการให้บริการและชําระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน มีผลต่อผู้ใช้ทุกคน ทั้งผู้ใช้รายบุคคลและผู้ที่ต้องการสร้างข้อเสนอเชิงพาณิชย์

ลงทะเบียนใน Device Access คอนโซลหากยังไม่ได้ทําสิ่งต่อไปนี้

ไปที่ Device Access คอนโซล

ดูDevice Access การลงทะเบียนสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เปิดใช้งานอุปกรณ์ที่รองรับ

โปรแกรมต่อไปนี้รองรับอุปกรณ์ต่อไปนี้ Device Access

 • ตัวควบคุมอุณหภูมิ Google Nest ทั้งหมด
 • กล้อง Google Nest ทุกตัว
 • กริ่งประตู Google Nest ทั้งหมด
 • Google Nest Hub Max

โปรดดูหน้าอุปกรณ์ที่รองรับสําหรับรายการรุ่นอุปกรณ์แต่ละรุ่น

ดูคู่มือการเปิดใช้งานอุปกรณ์ที่รองรับได้ในคู่มืออุปกรณ์

ตั้งค่า Google Cloud Platform

การเข้าถึง SDM API มีให้ผ่าน Google Cloud หากต้องการเปิดใช้ API และให้สิทธิ์บัญชี Google ที่มีอุปกรณ์ Nest ที่รองรับ คุณจะต้องมีโปรเจ็กต์ Google Cloud

ใช้ปุ่มเปิดใช้ API และรับรหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0 ด้านล่างเพื่อเปิดใช้ Smart Device Management API และรับรหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0

 1. หากคุณมีโปรเจ็กต์ Google Cloud ที่ต้องการใช้สําหรับ Device Accessให้ตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ดูแลระบบสําหรับโปรเจ็กต์นั้นก่อน จากนั้นเลือกโปรเจ็กต์ที่มีอยู่จากรายการโปรเจ็กต์ที่พร้อมใช้งานหลังจากคลิกปุ่ม หรือสร้างโปรเจ็กต์ใหม่
 2. เลือกเว็บเซิร์ฟเวอร์เมื่อถามว่า "คุณโทรมาจากที่ใด"
 3. ป้อน https://www.google.com เป็นค่าสําหรับ URI การเปลี่ยนเส้นทางที่ได้รับอนุญาต ต้องใช้ URI การเปลี่ยนเส้นทางเพื่อรับรหัสการให้สิทธิ์โดยใช้ PCM
 4. เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้คัดลอกรหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0 และค่ารหัสลับไคลเอ็นต์ และดาวน์โหลด JSON ข้อมูลเข้าสู่ระบบไปยังเครื่องภายใน
เปิดใช้ API และรับรหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0

หากคุณต้องการตั้งค่าโปรเจ็กต์ Google Cloud ด้วยตนเอง หรือยืนยันการตั้งค่าและเรียกข้อมูลเข้าสู่ระบบอีกครั้ง ให้ทําดังนี้

 1. เปิดใช้ Smart Device Management API ในหน้าการเปิดใช้ API
 2. ดูรหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0 ในหน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ

สร้างโปรเจ็กต์การเข้าถึงอุปกรณ์

กลับไปที่ Device Access คอนโซล

 1. ในหน้าจอหลักของ Console ให้เลือกสร้างโปรเจ็กต์
 2. กรอกข้อมูลในหน้าจอแต่ละหน้าในกระบวนการสร้าง
  1. ป้อนชื่อโครงการ
  2. ป้อนรหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0 ที่สร้างขึ้นระหว่างตั้งค่า Google Cloud หากไม่ได้คัดลอกรหัสไคลเอ็นต์ OAuth ไว้ก่อนหน้านี้ คุณสามารถค้นหาได้ในไฟล์ credentials.json ที่ดาวน์โหลดมา
  3. เปิดใช้หรือปิดใช้เหตุการณ์ กิจกรรมได้รับการจัดการโดย Google Cloud Pub/Sub และทําการอัปเดตแบบไม่พร้อมกันสําหรับอุปกรณ์และโครงสร้างทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตสําหรับโปรเจ็กต์ของคุณ เลือกเปิดใช้หากต้องการเกิดเหตุการณ์ หากไม่แน่ใจ ให้เลือกปิดใช้ และจะเปิดใช้ได้ในภายหลัง
 3. เมื่อเสร็จสิ้น โปรเจ็กต์ของคุณจะได้รับรหัสโปรเจ็กต์ในรูปแบบ UUID เช่น 32c4c2bc-fe0d-461b-b51c-f3885afff2f0 จดบันทึกรหัสนี้ คุณต้องใช้กับการเรียก SDM API ทั้งหมด

รหัสโปรเจ็กต์นี้จะใช้ในการเรียก OAuth และ API เพราะเป็นรหัสสําหรับโปรเจ็กต์Device Access ของคุณโดยเฉพาะ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับรหัสโปรเจ็กต์ Google Cloud