Google Business Performance API มีเมธอด API ใหม่ที่อนุญาตให้ดึง `DailyMetrics` หลายรายการในคําขอ API รายการเดียว
ตรวจสอบกําหนดการเลิกใช้งานและวิธีการย้ายข้อมูลจากเมธอด v4 reportInsights API ไปยัง API ประสิทธิภาพของ Google Business Profile

ยินดีต้อนรับสู่
Business Profile API

แสดงเมื่อลูกค้าค้นหาธุรกิจใน Google Search และ Maps จัดการสถานที่หลายแห่งได้ง่ายๆ ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การมีส่วนร่วมล่าสุดเพื่อเข้าถึงลูกค้าอยู่เสมอ

เข้าถึงลูกค้าใน Google

นับทุกครั้งที่พบธุรกิจใน Google อัปเดต Business Profile ใหม่อยู่เสมอด้วยเนื้อหาใหม่ได้ง่ายๆ
สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้า เริ่มการสนทนาโดยตอบรีวิว สร้างโพสต์ และตอบคําถาม
ดูว่าลูกค้ามีส่วนร่วมกับ Business Profile ใน Google อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการโทรหรือการจอง

ใช้ประโยชน์จาก Business Profile API

สร้างสถานที่ใหม่ จัดการการยืนยันผ่าน API โดยตรง และช่วยให้ลูกค้าดําเนินการ Business Profile ให้เสร็จสมบูรณ์โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม

Business Profile API ช่วยดูแลการจัดการสถานที่ตั้งได้ในวงกว้างตั้งแต่ที่หนึ่งไปจนถึงหลายแสนแห่ง ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันเฉพาะของ API สําหรับแบรนด์และสถานที่ตั้งหลายแห่ง

รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับรีวิวใหม่ การอัปเดตข้อมูลตําแหน่ง และอื่นๆ Business Profile API ช่วยให้คุณรับ จัดการ และติดตามการอัปเดตในสถานที่ต่างๆ และธุรกิจได้

รับความช่วยเหลือจากทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา ตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งานไปจนถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค

เรียนรู้เกี่ยวกับฟีเจอร์ล่าสุดทันทีที่เผยแพร่ รวมทั้งแชร์ความรู้และแนวทางปฏิบัติแนะนํากับชุมชนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของเรา