חומר עזר בנושא MLKitTextRecognitionCommon Framework

TextLine

class TextLine : NSObject

שורת טקסט שזוהתה בתמונה שמורכבת ממערך של רכיבים.

 • ייצוג מחרוזת של שורת הטקסט שזוהתה.

  הצהרה

  Swift

  var text: String { get }
 • מערך של רכיבי טקסט שמרכיבים את השורה.

  הצהרה

  Swift

  var elements: [MLKTextElement] { get }
 • המלבן שמכיל את קו הטקסט ביחס לתמונה במרווח הקואורדינטות המוגדר כברירת מחדל.

  הצהרה

  Swift

  var frame: CGRect { get }
 • מערך של שפות מזוהות בשורת הטקסט. אם לא זוהו שפות, המערך יהיה ריק.

  הצהרה

  Swift

  var recognizedLanguages: [MLKTextRecognizedLanguage] { get }
 • ארבע הפינות של קו הטקסט בסדר בכיוון השעון, מתחילות מהנקודה השמאלית העליונה ביחס לתמונה, באזור הקואורדינטות המוגדר כברירת מחדל. האובייקטים מסוג NSValue הם CGPoint.

  הצהרה

  Swift

  var cornerPoints: [NSValue] { get }
 • לא זמינים.