חומר עזר בנושא MLKitTextRecognitionCommon Framework

TextBlock

class TextBlock : NSObject

גוש טקסט שמזוהה בתמונה שמורכבת ממערך של שורות טקסט.

 • ייצוג מחרוזות של גוש הטקסט שזוהה.

  הצהרה

  Swift

  var text: String { get }
 • מערך של שורות טקסט שמרכיבים את הבלוק.

  הצהרה

  Swift

  var lines: [MLKTextLine] { get }
 • המלבן שמכיל את גוש הטקסט ביחס לתמונה במרווח הקואורדינטות המוגדר כברירת מחדל.

  הצהרה

  Swift

  var frame: CGRect { get }
 • מערך של שפות מזוהות בגוש הטקסט. אם לא זוהו שפות, המערך יהיה ריק.

  הצהרה

  Swift

  var recognizedLanguages: [MLKTextRecognizedLanguage] { get }
 • ארבע הפינות של גוש הטקסט בסדר בכיוון השעון, המתחילות מהנקודה השמאלית העליונה ביחס לתמונה, באזור הקואורדינטות המוגדר כברירת מחדל. האובייקטים מסוג NSValue הם CGPoint.

  הצהרה

  Swift

  var cornerPoints: [NSValue] { get }
 • לא זמינים.