חומר עזר בנושא MLKitTextRecognitionCommon Framework

טקסט

class Text : NSObject

טקסט מזוהה בתמונה.

 • הטקסט שזוהה. המחרוזת ריקה אם לא זוהה טקסט.

  הצהרה

  Swift

  var text: String { get }
 • מערך של בלוקים שמזוהים בטקסט.

  הצהרה

  Swift

  var blocks: [MLKTextBlock] { get }
 • לא זמינים.