ข้อมูลอ้างอิง Objective-C ของ ML Kit สำหรับ iOS

เอกสารประกอบเกี่ยวกับการอ้างอิง API จะมีข้อมูลโดยละเอียดสําหรับแต่ละคลาสและวิธีใน ML Kit SDK