با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

مطالعات موردی

بیاموزید که چگونه زیل از APIهای تشخیص چهره و برچسب‌گذاری تصویر ML Kit برای کوچک کردن برنامه خود تا 50% استفاده کرد.
در مورد چگونگی از دست دادن آن بخوانید! از API تشخیص متن ML Kit برای بهبود تجربه کاربر استفاده کرد.
بیاموزید که چگونه آدیداس از ML Kit's Object Detection & tracking API برای فعال کردن جستجوی بصری در فروشگاه های خود استفاده می کند.