Omówienie pakietu SDK do udostępniania na żywo w Google Meet

Pakiet SDK do udostępniania na żywo w Google Meet pozwala ulepszać aplikacje tak, aby umożliwić użytkownikom wspólne oglądanie, wspólne czynności i inne funkcje Meet.

Dostępne są 2 równoległe interfejsy API: jeden do wspierania scenariuszy wspólnego oglądania (CoWatchingClient), a drugi do bardziej ogólnych działań tego typu (CoDoingClient). Można stworzyć własne wdrożenie wspólnego oglądania za pomocą CoDoingClient, ale wymaga to znacznie większego nakładu pracy po stronie konsumenta interfejsu API, aby zadbać o prawidłowe reagowanie na opóźnienia i buforowanie. I na odwrót: nie zalecamy korzystania z CoWatchingClient do obsługi żadnych scenariuszy wspólnego grania.

Oto lista typowych terminów używanych w tym pakiecie SDK:

Pakiet aplikacji na Androida (APK)
Plik pakietu aplikacji na Androida do zainstalowania na urządzeniu z Androidem. Skompresowany plik jest rozpowszechniany wśród użytkowników Androida, aby mogli go zainstalować na swoich urządzeniach.
Wspólna praca
Synchronizuje wybrane treści z aplikacji, umożliwiając użytkownikom wykonywanie czynności takich jak granie w gry wideo czy stosowanie tego samego harmonogramu treningu.
Wspólne oglądanie
Synchronizuje w czasie rzeczywistym treści z aplikacji do odtwarzania strumieniowego na różnych urządzeniach i pozwala użytkownikom na udostępnianie filmów i odtwarzanie najnowszych hitów ulubionych wykonawców. Użytkownicy mogą udostępniać opcje sterowania, np. włączać i wstrzymywać odtwarzanie filmu lub wybierać nowe treści w aplikacji.
Obraz w obrazie (PIP)
PiP to tryb wielu okien najczęściej używany do odtwarzania filmów. Pozwala ona użytkownikom oglądać filmy w małym oknie przypiętym w rogu ekranu podczas przechodzenia między aplikacjami lub przeglądania treści na ekranie głównym.
Pakiet SDK
Pakiet narzędzi do tworzenia oprogramowania to zapewniany przez dostawców sprzętu i oprogramowania zestaw narzędzi i programów, za pomocą których deweloperzy mogą tworzyć aplikacje na określone platformy.

Dalsze kroki

  • Więcej informacji o programowaniu z użyciem interfejsów Google Workspace API, w tym o obsłudze uwierzytelniania i autoryzacji, znajdziesz w artykule Pierwsze kroki jako programista Workspace.

  • Więcej informacji o konfigurowaniu i uruchamianiu aplikacji SDK do udostępniania na żywo w Google Meet znajdziesz na stronie Pierwsze kroki z Androidem.