การใช้ Google Maps Platform ในเว็บไซต์ WordPress

แพลตฟอร์ม Google Maps ช่วยให้แอปสามารถรวมฟังก์ชันและฟังก์ชันของ Google Maps เช่น แสดงแผนที่ เรียกข้อมูลสถานที่ สร้างเส้นทาง และอื่นๆ

ปลั๊กอิน WordPress จํานวนมากใช้ Google Maps Platform เพื่อขับเคลื่อนฟีเจอร์ตามตําแหน่ง ตัวอย่างบางส่วนของฟีเจอร์เหล่านี้ ได้แก่ เครื่องระบุตําแหน่งร้าน การบอกเส้นทางระหว่างสถานที่ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป และแสดงธุรกิจและจุดสังเกตใกล้เคียง

ปลั๊กอิน WordPress ที่พร้อมใช้งาน

มีปลั๊กอิน WordPress มากมายสําหรับเพิ่มฟีเจอร์ที่ใช้ประโยชน์จาก Google Maps Platform ลงในเว็บไซต์ WordPress เช่น แผนที่ เครื่องระบุตําแหน่งร้าน และอื่นๆ

ดูรายการปลั๊กอินที่พร้อมใช้งานได้ที่ wordpress.org เพื่อดูรายการทั้งหมด

เรียกดูปลั๊กอิน

การสร้างคีย์ API ของ Google Maps Platform

คีย์ API คือข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ไม่ซ้ํากันที่ใช้ตรวจสอบสิทธิ์คําขอที่ส่งไปยัง Google Maps Platform เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการเข้าถึงที่ปลอดภัยและเรียกเก็บเงินการใช้งานในบัญชี Google Cloud Platform ที่เหมาะสม

หากต้องการใช้ฟีเจอร์ Google Maps Platform ปลั๊กอิน WordPress กําหนดให้คุณต้องระบุคีย์ API ที่ปลั๊กอินสามารถใช้เพื่อสร้างคําขอเหล่านี้ในนามของคุณได้

ในการสร้างคีย์ API คุณต้องทําดังนี้

  • สร้างบัญชี Google Cloud Platform หากยังไม่มี
  • สร้างโปรเจ็กต์ Google Cloud Platform ใหม่
  • เปิดใช้ Google Maps Platform API
  • สร้างคีย์ API

และเพื่อช่วยให้ขั้นตอนนี้ง่ายขึ้น คุณสามารถใช้วิดเจ็ตคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อของ Google Maps Platform ซึ่งจะช่วยจัดการการตั้งค่าบัญชีและสร้างคีย์ API ที่คุณให้กับปลั๊กอิน WordPress ได้

การกำหนดราคา

Google Maps Platform จะให้เครดิตการใช้งาน $200 ทุกเดือนโดยอัตโนมัติโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไปยังบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Google Cloud ของคุณ

ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการตามคําขอที่ส่งไปยัง Google Maps Platform API เช่น การส่งคําขอโหลดแผนที่ เส้นทาง และข้อมูลสถานที่ ต้นทุนต่อคําขอจะแตกต่างกันไปตามประเภทของคําขอและจํานวนคําขอรายเดือนทั้งหมด ลองใช้เครื่องคํานวณราคาของเราเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ไปที่เครื่องคํานวณราคา