สร้างตัวระบุตําแหน่งได้ในไม่กี่นาที

ดูแนวทางปฏิบัติแนะนําสําหรับการสร้างตัวระบุตําแหน่งเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบร้านค้า ผลิตภัณฑ์ สาขา ตู้เอทีเอ็ม และอื่นๆ
คู่มือการติดตั้ง
ทําความเข้าใจวิธีที่ Google Maps Platform API ทํางานร่วมกันเพื่อช่วยให้ลูกค้าพบสถานที่ใกล้เคียงได้เร็วขึ้น
คู่มือการติดตั้ง
ทําความเข้าใจวิธีที่ Google Maps Platform API ทํางานร่วมกันเพื่อช่วยให้ลูกค้าค้นพบผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใกล้เคียงได้เร็วขึ้น
Codelab
Codelab นี้จะแนะนําวิธีใช้เครื่องระบุตําแหน่งร้านให้กับธุรกิจสมมติโดยเฉพาะ ใช้ Maps JavaScript API, เติมข้อความอัตโนมัติเกี่ยวกับสถานที่ และเมทริกซ์ระยะทางด้วย GeoJSON เพื่อแสดงสถานที่ใกล้เคียงของคาเฟ่และร้านอาหารในเครือในแผนที่ออฟไลน์บนเว็บ
Codelab
Codelab นี้จะสอนวิธีดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์เพื่อกําหนดตําแหน่งที่ใกล้เคียงที่สุดจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ใช้ Go, Cloud SQL, AppEngine, Maps JavaScript API, Place Autocomplete และ DISTANCE Matrix เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาสถานที่รีไซเคิลที่อยู่ใกล้เคียงในแผนที่แบบอินเทอร์แอกทีฟ