กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มลงชื่อสมัครใช้ให้รวดเร็วและง่ายดายด้วย Place Autocomplete และช่วยแสดงหลักฐานที่อยู่ภายในแอป

เอกสารประกอบ

เอกสารประกอบ
ผสานรวมการเติมข้อความอัตโนมัติลงในแอป Android ด้วย Places SDK สําหรับ Android
เอกสารประกอบ
ผสานรวม Place Autocomplete เข้ากับแอป iOS ด้วย Places SDK สําหรับ iOS
เอกสารประกอบ
ผสานรวม Place Autocomplete ไว้ในเว็บไซต์ของคุณด้วย Places Library, Maps JavaScript API
เอกสารประกอบ
เรียกบริการเติมข้อความอัตโนมัติให้กับสถานที่ผ่านคําขอ HTTP