Hỗ trợ hệ điều hành và phần mềm của Nền tảng Google Maps

Chính sách hỗ trợ phiên bản hệ điều hành di động

Khi hệ điều hành trên thiết bị di động phát triển và khi triển khai các tính năng cũng như bản cập nhật của Nền tảng Google Maps, chúng tôi sẽ bắt đầu thường xuyên ngừng hỗ trợ các phiên bản hệ điều hành cũ hơn dành cho thiết bị di động và thiết lập một phiên bản hệ điều hành tối thiểu mới được hỗ trợ theo lịch trình có thể dự đoán được. Sự căn chỉnh này quan trọng vì một số lý do:

 • Việc đóng băng hỗ trợ hệ điều hành theo một lịch trình có thể dự đoán được giúp nhà phát triển lên kế hoạch cập nhật ứng dụng trước ngày kết thúc hỗ trợ hệ điều hành, đồng thời cho họ biết thời gian mà các phiên bản cũ của ứng dụng sẽ được hỗ trợ và trên thiết bị nào.
 • Việc cố định hỗ trợ phiên bản SDK Nền tảng Google Maps cho các phiên bản Android và iOS cụ thể giúp Google xác định phạm vi và mở rộng quy mô kiểm thử SDK.

Phần này mô tả chính sách hỗ trợ của Nền tảng Google Maps cho nền tảng di động. Chính sách này chỉ áp dụng cho các sản phẩm Phát hành rộng rãi (GA).

Tình trạng treo dịch vụ hỗ trợ hệ điều hành không được coi là "Ngừng sử dụng đáng kể" theo định nghĩa trong Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

Chủ sở hữu dự án có địa chỉ email được giám sát sẽ chủ động nhận được thông báo về những thay đổi ảnh hưởng đến từng dự án của họ. Nắm bắt thông tin về những thay đổi lớn, ngừng sử dụng và các thay đổi khác.

Thuật ngữ

Chính sách hỗ trợ hệ điều hành Android

Các bản phát hành mới của SDK Nền tảng Google Maps dành cho Android sẽ hỗ trợ phiên bản Hệ điều hành Android (Cấp độ API chẳng hạn như 29 và 30) trong 6 năm sau bản phát hành chính ban đầu.

Ví dụ: đối với một phiên bản Android được phát hành vào năm 2020, các bản phát hành mới của SDK Địa điểm dành cho Android sẽ hỗ trợ phiên bản đó cho đến năm 2026. Hoặc, từ góc độ thời gian đảo ngược, khi Android phát hành một hệ điều hành vào năm 2020, Nền tảng Google Maps sẽ hỗ trợ các phiên bản hệ điều hành được phát hành từ năm 2014. Quan điểm thời gian đảo ngược này sẽ hữu ích hơn khi bạn hiểu rõ những thông tin chi tiết sau đây trong chính sách hỗ trợ của chúng tôi.

Trong quý 3 mỗi năm:

 • Google sẽ tạm ngừng hỗ trợ trên phiên bản hệ điều hành Android đã ra mắt 6 năm, biến phiên bản mới hơn này trở thành phiên bản hệ điều hành tối thiểu được hỗ trợ trong các bản phát hành SDK mới dành cho Android.

  Ví dụ: vào quý 3 năm 2022, khoảng thời gian thông thường của bản phát hành Android mới, Google sẽ đóng băng hỗ trợ Android 7 (API cấp 25, phát hành năm 2016), khiến Android 8 (API cấp 26) trở thành hệ điều hành tối thiểu được hỗ trợ trong các phiên bản mới của SDK Nền tảng Google Maps dành cho Android. Phiên bản SDK gần đây nhất được phát hành trước thời điểm này sẽ là phiên bản hỗ trợ cuối cùng của API Android cấp 25.

 • Do đó, nhà phát triển ứng dụng sẽ cần phải quyết định xem có tăng hệ điều hành tối thiểu được hỗ trợ cho các phiên bản mới của ứng dụng hay không, đồng thời chỉ định các phiên bản phần phụ thuộc bản dựng cho phù hợp.

  Tiếp tục ví dụ ở trên, các phiên bản ứng dụng được tạo bằng các phiên bản SDK cũ hơn sẽ tiếp tục chạy trên các thiết bị chạy Android 7 và các phiên bản ứng dụng được tạo bằng các phiên bản SDK được phát hành sau thời điểm này sẽ không thể chạy trên các thiết bị chạy Android 7. Sau khi nâng cấp phần phụ thuộc bản dựng của ứng dụng lên phiên bản SDK mới, người dùng sẽ phải nâng cấp thiết bị lên Android 8 (API cấp 26) trở lên để có thể chạy các phiên bản mới của ứng dụng.

Trường hợp ngoại lệ đối với lịch đóng băng phiên bản hệ điều hành là SDK Maps dành cho Android, được phân phối như một phần của Dịch vụ Google Play.

SDK Bản đồ dành cho Android

SDK Bản đồ dành cho Android nằm ngoài chính sách hỗ trợ phiên bản hệ điều hành này. SDK Maps dành cho thời gian chạy Android có trong Dịch vụ Google Play (còn gọi là "Dịch vụ của Google dành cho thiết bị di động" hoặc "GMS Core"), bắt buộc để chạy các ứng dụng Google trên thiết bị Android. Vì các dịch vụ của Google Play tuân theo lịch hỗ trợ Cấp độ API Android riêng (như minh hoạ trong thông báo này) nên lịch hỗ trợ SDK Maps dành cho Android phụ thuộc vào sự hỗ trợ của hệ điều hành của Dịch vụ Google Play. Để biết thông tin về những phiên bản API Android mà Dịch vụ Google Play chạy, hãy xem nội dung thiết lập Dịch vụ Google Play.

Tuy nhiên, SDK Maps dành cho thư viện ứng dụng Android (API mặt tiền) hoạt động với thời gian chạy bản đồ trên Dịch vụ Google Play được tạo phiên bản và hỗ trợ ở một số Cấp độ API Android cụ thể. Khi tạo ứng dụng bằng SDK Maps dành cho Android, nhà phát triển đặt phiên bản thư viện ứng dụng làm phần phụ thuộc.

Bạn nên sử dụng thư viện ứng dụng com.google.android.gms.play-services-mapsmới nhất. Thư viện này đảm bảo rằng các tính năng và chức năng mới nhất của Nền tảng Google Maps sẽ có trong ứng dụng của bạn, trên các thiết bị chạy phiên bản Dịch vụ Google Play mới nhất.

Nếu một ứng dụng đang dùng phiên bản thư viện ứng dụng mới hơn nhưng đang chạy trên thiết bị có phiên bản Dịch vụ Google Play cũ, thì mọi tính năng mới hơn được gọi sẽ không hoạt động trên các thiết bị đó. Không có sự cố hoặc ngoại lệ nào xảy ra với ứng dụng.

Để biết thêm thông tin về các bản phát hành Android, hãy xem bản phát hành nền tảng SDK Android.

Chính sách hỗ trợ của iOS

Các bản phát hành mới của SDK trên Nền tảng Google Maps dành cho iOS sẽ hỗ trợ phiên bản iOS trong ít nhất 3 năm kể từ bản phát hành chính ban đầu.

Ví dụ: đối với một phiên bản iOS lớn được phát hành vào quý 3 năm 2020, Nền tảng Google Maps sẽ hỗ trợ phiên bản đó đến hết năm 2023.

Để minh hoạ thêm:

 • Google sẽ thường xuyên tạm ngừng hỗ trợ cho phiên bản iOS đã phát hành chính ban đầu từ hơn 3 năm trước, biến phiên bản mới hơn đó trở thành phiên bản hệ điều hành tối thiểu được hỗ trợ.

  Ví dụ: vào quý 2 năm 2022, Google ngừng hỗ trợ iOS 12 (phát hành lần đầu vào tháng 9 năm 2018), khiến iOS 13 trở thành hệ điều hành tối thiểu được hỗ trợ trong các phiên bản mới của SDK Nền tảng Google Maps dành cho iOS. Phiên bản SDK gần đây nhất được phát hành trước thời điểm này sẽ là phiên bản hỗ trợ cuối cùng cho iOS 12.

 • Do đó, nhà phát triển ứng dụng sẽ cần quyết định xem có tăng hệ điều hành tối thiểu được hỗ trợ cho các phiên bản mới của ứng dụng hay không, đồng thời chỉ định các phiên bản phần phụ thuộc của bản dựng cho phù hợp.

  Tiếp tục ví dụ ở trên, các phiên bản ứng dụng được tạo bằng các phiên bản SDK cũ hơn sẽ tiếp tục chạy trên các thiết bị chạy iOS 12 và các phiên bản ứng dụng được tạo bằng các phiên bản SDK được phát hành sau thời điểm này sẽ không thể chạy trên các thiết bị chạy iOS 12. Sau khi phần phụ thuộc bản dựng của ứng dụng được nâng cấp lên phiên bản SDK mới, người dùng sẽ phải nâng cấp thiết bị lên iOS 13 trở lên để có thể chạy các phiên bản ứng dụng mới.

Hỗ trợ SDK

Khi Google phát hành phiên bản mới của SDK di động trên Nền tảng Google Maps:

 • Google đã kiểm thử phiên bản này so với các phiên bản hệ điều hành dựa trên phiên bản hệ điều hành tối thiểu được hỗ trợ đã nêu.
 • Các bản sửa lỗi SDK sau này trong vòng 12 tháng sau khi bản phát hành chính ban đầu của phiên bản này sẽ tương thích ngược với phiên bản này.
 • Sau 12 tháng kể từ ngày phát hành chính đầu tiên của phiên bản này, các bản sửa lỗi SDK có thể không tương thích ngược với phiên bản này.
 • Google sẽ khắc phục các sự cố phụ trợ do dịch vụ Nền tảng Google Maps gây ra cho đến khi phiên bản SDK ngừng hoạt động.

Hỗ trợ IDE

SDK của Nền tảng Google Maps dành cho iOS tương thích với việc phát triển cho iOS trong môi trường phát triển tích hợp Xcode của Apple. Các phiên bản Xcode khác nhau bao gồm các phiên bản khác nhau của ngôn ngữ lập trình Swift cũng như SDK cho các phiên bản khác nhau của hệ điều hành Apple.

Google định kỳ nâng phiên bản tối thiểu của Xcode được hỗ trợ trong các phiên bản lớn mới của SDK Nền tảng Google Maps dành cho iOS. Hãy kiểm tra ghi chú phát hành và các chủ đề phần mềm được hỗ trợ để xem phiên bản Xcode tối thiểu được hỗ trợ cho phiên bản SDK mà bạn muốn tạo cùng.

Hỗ trợ trình duyệt

API JavaScript của Maps và API nhúng Maps hỗ trợ các trình duyệt web sau:

Máy tính
 • Phiên bản hiện tại của Microsoft Edge (Windows), không bao gồm chế độ IE.
 • Hai phiên bản ổn định chính mới nhất của Firefox (Windows, macOS, Linux).
 • 2 phiên bản ổn định chính mới nhất của Chrome (Windows, macOS, Linux).
 • Hai phiên bản ổn định chính mới nhất của Safari (macOS).
Android
 • Phiên bản Chrome hiện tại trên Android 4.1 trở lên.
 • WebView trên Chrome trên Android 4.4 trở lên.
iOS
 • Mobile Safari trên các phiên bản chính hiện tại và trước đây của iOS.
 • UIWebView và WKWebView trên các phiên bản iOS hiện tại và trước đây.
 • Phiên bản hiện tại của Chrome dành cho iOS.