Raporlama ve İzlemeye Genel Bakış

Google Haritalar Platformu API kullanımınızı, kotanızı ve fatura bilgilerinizi düzenli olarak incelemeniz önemlidir. Bu bilgiler API kullanımını ölçmenize, önceden tanımlanmış tüketim sınırlarını aşmamanıza ve planlanan bütçeler aracılığıyla maliyetleri kontrol etmenize yardımcı olur. Bu bilgileri incelemek, uygulamalarınız ile Google Haritalar Platformu hizmetleri arasında meydana gelebilecek beklenmedik etkileşimler konusunda da sizi uyarabilir.

Haritalar Platformu; kullanım, kota ve fatura bilgilerini incelemenize yardımcı olabilecek iki araç sunar:

 • Raporlama: Google Cloud Console'da temel API kullanımı, kota ve faturalandırma bilgilerini kolayca görmenizi sağlayan, önceden tanımlanmış bir dizi görsel rapor. API çağrılarının sayısını hızla belirleyebilir, API kullanım kotalarına ulaşmanıza ne kadar yaklaştığınızı görebilir ve zaman içindeki faturalandırma kullanımını izleyebilirsiniz.
 • İzleme: API kullanımını, kota ve fatura bilgilerini izlemenize ve bu metriklerden herhangi biri önceden tanımlanmış bir sınıra yaklaştığında uyarı tanımlamanıza olanak tanıyan, hem Cloud Console'da hem de API üzerinden bir araç grubudur.

  Monitoring, metriklerinizi farklı grafik türleri olarak gösteren kendi özelleştirilmiş izleme kontrol panellerinizi oluşturmanıza olanak tanır. Bir metrik önceden tanımlanmış bir eşiği aştığında da e-posta veya SMS kısa mesajları gibi uyarı bildirimleri yayınlayabilirsiniz.

Raporlama

Haritalar Platformu'ndaki raporlama özelliği, Cloud Console'daki temel API kullanımı, kota ve faturalandırma bilgilerini kolayca görmenizi sağlayan, önceden tanımlanmış bir dizi görsel rapor sunar. Cloud Console'u kullanarak Maps Platform API kullanımınız, kotası ve fatura sayılarıyla ilgili raporları görüntüleyin.

API'ler ve Hizmetler raporları

Cloud Console API'ler ve Hizmetler raporu, Haritalar Platformu API'leri ve SDK'larının yanı sıra diğer tüm Google API'leri ve hizmetleri dahil olmak üzere projeniz için etkinleştirilen tüm API'ler için kullanım metrikleri sağlar.

Bu resimde, API'ler ve Hizmetler raporu gösterilmektedir.

Google Cloud Console'daki Monitoring API'leri sayfasının, API'ler ve Hizmetler raporu kontrol panelini gösteren ekran görüntüsü. Trafik, Hatalar ve Ortanca Gecikme süresi için ayrı grafikler gösterir. Bu grafiklerde bir saat ile 30 gün arasındaki döneme ait veriler gösterilebilir.

Kotalar

Kotalar, projenizin Haritalar Platformu API'lerine gönderebileceği istek sayısını sınırlar. İstekler üç şekilde sınırlandırılabilir:

 • Günlük
 • Dakika bazında
 • Kullanıcı başına dakikalık (varsa)

Yalnızca başarılı istekler ve sunucu hatalarına neden olan istekler kotaya dahil edilir. Kimlik doğrulamada başarısız olan istekler kotaya dahil edilmez.

Kota kullanımı, Cloud Console'daki Kotalar raporu sayfasındaki grafiklerde gösterilir.

Google Cloud Console'daki Haritalar'ın Kotalar sayfasının ekran görüntüsü. Rapor, bir seçici kullanarak API'ye göre kotaları gösterir ve ardından söz konusu API için belirlenen kotalara göre Harita Yüklerini gösterir.

Faturalandırma

Cloud Console Faturalandırma raporları, seçtiğiniz proje için faturalandırma ve ilgili maliyet bilgilerini sağlar.

Cloud Faturalandırma Raporları sayfası, bir Cloud Faturalandırma Hesabı'na bağlı tüm projeler için Google Cloud Platform kullanım maliyetlerinizi görüntülemenize olanak tanır. Sizin için önemli olan maliyet trendlerini görüntülemenize yardımcı olması amacıyla bir veri aralığı seçebilir, zaman aralığı belirleyebilir, grafik filtrelerini yapılandırabilir ve projeye, hizmete, SKU'ya veya konuma göre gruplandırabilirsiniz.

Cloud Billing raporları, aşağıdaki gibi soruları yanıtlamanıza yardımcı olabilir:

 • Bu ayki Google Cloud Platform harcamalarım nasıl bir eğilim gösteriyor?
 • Geçen ay hangi projenin maliyeti en yüksek oldu?
 • Geçmiş trendlere göre gelecekteki tahmini maliyetlerim neler?
 • Bölgeye göre ne kadar harcıyorum?

Bu resimde, Faturalandırma raporu gösterilmektedir.

Google Cloud Console'da Haritalar'ın Faturalandırma sayfasının ekran görüntüsü. Tüm projeler için bir takvim ayı için fatura bilgilerini gösterir.

İzleme

Cloud Monitoring, hizmetinizin ve kullandığınız Google Cloud Platform kaynaklarının ölçümlerini toplar. Örneğin, belirli bir zaman aralığındaki API çağrılarını veya kota kullanımını izleyebilirsiniz.

Yalnızca özel metrikler ve grafikler tanımlamakla kalmaz, uyarılar da tanımlayabilirsiniz. Bir hizmetin performansı tanımladığınız ölçütleri karşılamadığında bildirim göndermek için uyarıları kullanın. Örneğin, Cloud Console Mobil Uygulaması'na e-posta, kısa mesaj ve diğer seçeneklerle bildirim gönderebilirsiniz.

Metrikler

Cloud Monitoring'de:

 • Metrik, ölçülen bir şeyi açıklar. Metriklere örnek olarak API'ye yapılan çağrı sayısı, tüketilen kullanım kotasının yüzdesi veya sanal makinenin CPU kullanımı verilebilir.
 • Zaman serisi, bir metriğin zaman damgalı ölçümlerini ve bu ölçümlerin kaynağı ve anlamı hakkındaki bilgileri içeren bir veri yapısıdır.

Metrik verilerini keşfetmek için Metrik Gezgini ile bir grafik oluşturun. Örneğin, bir API'nin son 1 saatteki istek sayısını bir dakikalık aralıklarla görüntülemek için Metrik Gezgini'ni kullanarak en son verileri gösteren bir grafik oluşturun.

API sayılarını gösteren özel çizgi grafiğin ekran görüntüsü. Grafikte bir saat ile altı hafta arasında veya özelleştirilmiş bir zaman aralığına ait veriler gösterilebilir.

Gösterge tabloları

Gösterge tabloları, zaman serisi verilerinizi grafiklerden oluşan bir koleksiyon olarak görüntülemenize ve izlemenize olanak tanır. Özel kontrol panelleri oluşturmak için Cloud Console veya Cloud Monitoring API'yi kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki resimde, sol tarafta kota grafiği ve sağ tarafta API sayısı grafiği olmak üzere iki grafik içeren özel bir kontrol paneli gösterilmektedir.

İki grafiğin gösterildiği özel kontrol panelinin ekran görüntüsü. Soldaki grafik kota grafiğidir. Sağ taraftaki grafik ise API kullanımını gösteren bir grafiktir. Her iki grafikte de zaman noktaları yatay eksenlerinde listelenir.

Uyarılar

Bir hizmetin performansı tanımladığınız ölçütleri karşılamadığında bildirim almak için bir uyarı politikası oluşturun. Örneğin, hizmetinizden gelen HTTP 200 yanıtlarının gecikmesinin 90. yüzdelik dilimi 100 ms'yi aştığında, hazır bulunan ekibinizi bilgilendiren bir uyarı politikası oluşturabilirsiniz.

Uyarılar, bulut uygulamalarınızdaki sorunlara zamanında dikkat çekerek sorunları hızlıca çözmenize olanak tanır.

Cloud Monitoring, aşağıdakiler gibi birçok uyarı türünü destekler:

 • Metrik eşiği uyarıları: Bir metrik belirli bir süre boyunca bir değerin üstüne çıkar veya altına düşerse ya da bir metrik önceden tanımlanmış bir yüzde oranında artar veya azalırsa uyarı tetikleyin.
 • Bütçe uyarıları: Maliyetleriniz bütçenizin belirli bir yüzdesini aştığında bildirim tetiklenir.
 • Kota uyarıları: Kullanımınız kota sınırına yaklaştığında bildirimleri tetikleyin.

Sırada ne var?