מעקב אחר הפלטפורמה של מפות Google

ב-Cloud Monitoring נאספים מדדים לגבי ממשקי ה-API והשירותים שלכם, ולגבי המשאבים שאתם משתמשים בהם ב-Google Cloud Platform. כאן נסביר איך מגדירים את Cloud Monitoring ואיך משתמשים בו כדי לעקוב אחרי השימוש ב-API, ליצור מרכזי בקרה וליצור התראות.

ב-Cloud Monitoring יש מגוון רחב של תכונות ואפשרויות. במאמר הזה נציג את Cloud Monitoring והוספנו דוגמאות בסיסיות. במסמכי התיעוד של Cloud Monitoring תוכלו לקרוא מידע נוסף על כל הפיצ'רים, כולל דוגמאות רבות נוספות.

הגדרת Cloud Monitoring

Monitoring מאפשר לכם לראות ולנהל את המדדים:

 • לפרויקט אחד
 • לכמה פרויקטים בארגון אחד
 • לכמה פרויקטים בכמה ארגונים

כדי לוודא שהמדדים של הפרויקטים שלכם זמינים:

 1. במסוף Google Cloud, בוחרים באפשרות Monitoring:

  כניסה לדף Monitoring

 2. חשוב לוודא שבחרתם את הפרויקט הנכון.
 3. בחלונית הניווט Monitoring, לוחצים על הסמל > מימין ל-Metrics Scope. בצילום המסך הבא מוצג הדף שמוצג כשבוחרים בפרויקט AllEnvironments:

  צילום מסך של המדדים במעקב עבור הפרויקט. לצד כל פרויקט מופיעים מזהה הפרויקט והתפקיד שלו.

בטבלה מדדים שנמצאים במעקב של הפרויקט הזה מפורטים הפרויקטים שהמדדים שלהם נגישים להיקף המדדים הנוכחי. בכל שורה בטבלה מפורטים פרויקט והתפקיד של אותו פרויקט:

 • פרויקט היקף: בפרויקט הזה מאוחסנים בדיקות זמן הפעולה התקינה, מדיניות ההתראות, הקבוצות ומרכזי הבקרה שהגדרתם. יש קשר של 1:1 בין היקף המדדים לבין פרויקט ההיקפי. לצורך הדוגמה הזו, פרויקט AllEnvironments הוא פרויקט ההיקפי.
 • פרויקט במעקב: המדדים של הפרויקט גלויים להיקף המדדים הנוכחי. לצורך הדוגמה הזו, הפרויקטים מסוג Staging ו-Production הם פרויקטים במעקב.

בטבלה בפרויקטים שמפורטים למטה אפשר לראות את המדדים של הפרויקט הזה, רשומים הפרויקטים שהיקף המדדים שלהם כולל את הפרויקט הנוכחי. בצילום המסך הקודם רואים שלאף פרויקט אחר אין גישה למדדים שמאוחסנים בפרויקט AllEnvironments.

למידע נוסף, כולל הסברים על הוספה והסרה של פרויקטים, קראו את המאמר בנושא הגדרת Cloud Monitoring.

לעיון במדדים

כדי לעיין בנתוני מדדים, צריך ליצור תרשים באמצעות Metrics Explorer שכלול ב-Cloud Monitoring. לדוגמה, אם אתם רוצים לראות את השימוש במכסות ב-API, תוכלו להשתמש ב-Metrics Explorer כדי ליצור תרשים שמציג את הנתונים העדכניים ביותר.

בתמונה הבאה מוצג תרשים שבו מפורט השימוש במכסות בממשקי ה-API של מפות Google:

צילום מסך של נתוני מדדי המכסה לכל ה-API של מפות Google. מוצג תרשים עמודות שבו כל מקטע של עמודת hte תואם ל-API שונה.

בדוגמה הזו מוצג תרשים עמודות מוערם שבו כל API מיוצג על ידי קטע בעמודה. תוכלו ליצור סוגים שונים של תרשימים, כמו תרשימי קו, תרשימי עמודות אופקיות ומפות חום. ניתן גם ליצור תרשים יחיד שמציג עד 10 מדדים שונים.

בתמונה הזו:

 • השדות Resource Type ו-Metric שמימין לתרשים מגדירים את נתוני המדד שמוצגים בתרשים.
 • התפריט הנפתח של סוג התרשים שמעל לתרשים מאפשר לבחור את סוג התרשים. בדוגמה הזו הערך הוא תרשים עמודות מוערם.
 • מרווח הזמן מעל התרשים מוגדר ל-1W (שבוע אחד).
 • מתחת לתרשים מופיעה הרשימה של service, quota_metrics, ה-method ב-API ו-value המדד שקובעים את נתוני התרשים. כדי לצמצם את הנתונים שמוצגים, בוחרים באפשרות Add filter (הוספת מסנן) כדי להשתמש במידע הזה.

כשיוצאים מהדף Metrics Explorer, התרשים נמחק כך שאין צורך למחוק פריטי מידע שנוצרו בתהליך הפיתוח (Artifact). לחלופין, ניתן לשמור את התרשים בלוח בקרה מותאם אישית או לשתף אותו. למידע נוסף על הוספת תרשים ללוח בקרה, קראו את המאמר יצירת מרכזי בקרה בהמשך.

תרשים של מדד יחיד

כדי להגדיר תרשים באמצעות Metrics Explorer, מבצעים את הפעולות הבאות:

 1. ב-Cloud Console, בוחרים באפשרות Monitoring:

  כניסה לדף Monitoring

 2. בחלונית הניווט, לוחצים על הכלי לבדיקת מדדים.
 3. בסרגל הכלים, בוחרים באפשרות תרשים עמודות מוערם מהתפריט הנפתח של סוג התרשים, כדי להציג את נתוני המדדים כתרשים עמודות.
 4. בוחרים מרווח זמן, כמו 1W (שבוע אחד).
 5. מציינים את הנתונים שיופיעו בתרשים. כדי להשתמש בממשק מבוסס-תפריט או כדי להזין מסנן, בוחרים בכרטיסייה Configuration. כדי להשתמש בשפת השאילתות למעקב (MQL), בוחרים בכרטיסייה MQL.
  1. כדי להציג תרשים של השימוש במכסה, בוחרים באפשרות Consumer Quota בשדה Resource type. לחלופין, אם אתם רוצים ליצור תרשים לשימוש ב-API, תוכלו לבחור באפשרות Consumed API או Google Maps API (לפרטים נוספים על מדדי השימוש הזמינים בממשקי ה-API של הפלטפורמה של מפות Google, עיינו בקטע מדדי שימוש). מעבירים את העכבר מעל כל סוג משאב כדי לראות את התיאור שלו.
  2. עבור המדד, בוחרים באפשרות Rate quota usage. התרשים מתעדכן באופן אוטומטי ומוצגים בו נתוני מדדים. שימו לב שיש אפשרויות אחרות למכסה למדד. כדי להציג תיאור של כל מדד, מעבירים את העכבר מעליו. מידע נוסף על השדות של Metrics Explorer זמין במאמרים בחירת מדדים ובחירת אופן ההצגה של נתונים בתרשים.
 6. (אופציונלי) אפשר להשתמש באפשרויות הבאות כדי לשפר את התצוגה:
  1. כדי לציין קבוצת משנה של נתונים להצגה, מוסיפים מסננים. כדי להוסיף מסנן, לוחצים על Add filter (הוספת מסנן) וממלאים את תיבת הדו-שיח. מידע נוסף זמין במאמר סינון נתוני תרשימים. לדוגמה, כדי להציג נתונים של API אחד:
   1. בשדה Label (תווית), בוחרים באפשרות method (שיטה).
   2. בשדה השוואה בוחרים באפשרות = (שווה ל-).
   3. בשדה ערך, בוחרים את השם של שיטה ספציפית. תתבקשו לבחור את שם השיטה עם הנתונים שיוצגו.
   4. לוחצים על סיום כדי לעדכן את התרשים.
  2. כדי לקבץ סדרות זמנים לפי תווית, משתמשים בשדה קיבוץ לפי. אם בוחרים ערך לשדה הזה, המערכת בוחרת באופן אוטומטי ערך בשדה Aggregator.
  3. כדי לציין איך לשלב סדרות זמנים, מגדירים את השדה Aggregator. לדוגמה, אם השדה Group by ריק והשדה Aggregator מוגדר כממוצע, בתרשים יוצג הממוצע של סדרות הזמנים.
  4. כדי להגדיר את אופן העיבוד של סדרות הזמנים הנפרדות, בוחרים באפשרות אפשרויות מתקדמות. מידע נוסף זמין במאמר בחירת מדדים כשמשתמשים ב-Metrics Explorer.
 7. לחלופין, אפשר להוסיף ללוח בקרה.

  כשיוצאים מהדף Metrics Explorer, התרשים נמחק. אפשר לבחור את האפשרות Save Chart כדי לשמור את התרשים במרכז בקרה קיים או חדש. מידע נוסף על הוספת תרשים ללוח בקרה מופיע בקטע יצירת מרכזי בקרה בהמשך.

תרשים של מספר מדדים

במצבים מסוימים ייתכן שתרצו להציג מדדים מרובים באותו תרשים. לדוגמה, יכול להיות שתרצו להציג את המגבלה במכסה באותו תרשימים שבהם מוצג השימוש במכסה. תרשים יכול להציג עד 10 מדדים.

כדי להוסיף מדד לתרשים קיים:

 1. בתרשים הקיים, לוחצים על Add another metric בתחתית המסך.
 2. בוחרים את המדד, ולאחר מכן מציינים איך להציג את סדרת הזמנים של אותו מדד באותו אופן שבו הגדרתם את המדד המקורי שלמעלה.

מידע נוסף על עיון במדדים זמין במאמרים הבאים:

יצירת מרכזי בקרה

מרכזי בקרה מאפשרים להציג את נתוני סדרות הזמנים ולעקוב אחריהם כאוסף של תרשימים. ב-Cloud Monitoring יש תמיכה במרכזי בקרה מוגדרים מראש ובמרכזי בקרה בהתאמה אישית:

 • מרכזי בקרה מוגדרים מראש מותקנים באופן אוטומטי לשירותי Google Cloud Platform שבהם אתם משתמשים. לא ניתן להגדיר את מרכזי הבקרה האלה.
 • מרכזי בקרה בהתאמה אישית הם מרכזי בקרה שאתם יוצרים. מרכזי בקרה בהתאמה אישית מאפשרים לך להגדיר אילו נתונים ברצונך להציג ואיך להציג אותם. לדוגמה, אפשר להציג נתוני מדדים, מדיניות התראות ויומנים שמאוחסנים בפרויקט. אפשר להציג את הנתונים של סדרות זמנים בתרשים באמצעות מד או כרטיס מידע, או בפורמט של טבלה.

כדי ליצור מרכזי בקרה בהתאמה אישית, תוכלו להשתמש במסוף Cloud או ב-Cloud Monitoring API. בתמונה הבאה מוצג מרכז שליטה מותאם אישית עם שתי תרשימים:

 • תרשים מכסות מימין
 • תרשים ספירה של ממשקי API בצד שמאל

צילום מסך של מרכז בקרה מותאם אישית, שבו מוצגים שני תרשימים. התרשים
 שבצד ימין הוא תרשים מכסה, ואילו התרשים בצד שמאל הוא תרשים של השימוש ב-API.
 שני התרשימים מפרטים את נקודות הזמן בציר האופקי שלהם.

כדי ליצור מרכז שליטה מותאם אישית, יוצרים תרשימי מדדים ומוסיפים את התרשימים ללוח. אפשר ליצור את התרשים בסייר המדדים ולהוסיף אותו למרכז בקרה קיים או חדש. לחלופין, תוכלו ליצור את לוח הבקרה ולערוך אותו כדי להוסיף תרשים.

אם תבחרו לנהל מרכזי בקרה מותאמים אישית באמצעות Cloud Monitoring API, סייר המדדים יספק לכם שני כלים שימושיים:

 • כדי ליצור ייצוג JSON לתרשים שבכוונתך להוסיף למרכז בקרה, צריך להגדיר את התרשים באמצעות Metrics Explorer. בשלב הזה אפשר לגשת לייצוג ה-JSON דרך התפריט More options (אפשרויות נוספות) בסרגל הכלים של Metrics Explorer.
 • כדי לזהות את התחביר של מסנן Monitoring המשמש עם Cloud Monitoring API, עליכם להגדיר את התרשים דרך הממשק מבוסס-התפריט של Metrics Explorer. אחרי שבוחרים את המדד ואת המסננים, עוברים למצב סינון ישיר כדי להציג את המסנן המקביל של Monitoring.

יצירת מרכז בקרה בהתאמה אישית

כדי ליצור מרכז שליטה מותאם אישית, מבצעים את הפעולות הבאות:

 1. ב-Cloud Console, בוחרים באפשרות Monitoring:

  כניסה לדף Monitoring

 2. בחלונית הניווט, בוחרים באפשרות Dashboards (לוחות בקרה).
 3. בדף 'סקירה כללית של מרכזי בקרה', לוחצים על יצירת מרכז בקרה.
 4. לכל תרשים שרוצים להוסיף ללוח הבקרה:
  1. בוחרים סוג תרשים מתוך Add chart, או גוררים סוג מהספרייה לאזור התרשים.

   יוצג תרשים שהוגדר מראש מהסוג שנבחר. בדוגמה הבאה מוצגים תרשים קו וחלונית ההגדרה שלו:

   צילום מסך של הכלי להשוואת מדדים, שבו משתמשים כדי ליצור תרשים
  להוספה ללוח בקרה.

  2. בוחרים את המאפיינים Resource Type ו-Metric ומחילים את המסננים הרצויים, בדיוק כמו שעשיתם למעלה כשיצרתם תרשים.

   למידע נוסף על האפשרויות שלכם, אפשר לקרוא את המאמר הוספת ווידג'טים של מרכז בקרה.

 5. (אופציונלי) בסרגל הכלים של מרכז השליטה, לוחצים על Add chart כדי להוסיף תרשים, ואז חוזרים על השלבים הקודמים כדי להתאים אישית את התרשים.
 6. בסיום העריכה לוחצים על החץ שמאלה כדי לצאת ממרכז הבקרה או בוחרים אפשרות אחרת בתפריט Monitoring. מרכז הבקרה נשמר באופן אוטומטי.

הצגת מרכז בקרה

כדי להציג לוח בקרה, מבצעים את הפעולות הבאות:

 1. ב-Cloud Console, בוחרים באפשרות Monitoring:

  כניסה לדף Monitoring

 2. בחלונית הניווט, בוחרים באפשרות Dashboards (לוחות בקרה).
 3. מתוך הרשימה, בוחרים את מרכז הבקרה המותאם אישית או מרכז בקרה מוגדר מראש.

מידע נוסף על יצירת מרכזי בקרה זמין במאמרים הבאים:

מדדי שימוש

יש שתי קבוצות של מדדים למעקב אחרי השימוש בממשקי ה-API של הפלטפורמה של מפות Google: Serviceruntime metrics (סוג המשאב consumed_api) שזמין לרוב ממשקי ה-API של Google Cloud והמדדים של הפלטפורמה של מפות Google, במדדים הספציפיים של ממשקי ה-API של הפלטפורמה של מפות Google (סוג המשאב maps.googleapis.com/Api).

שני המדדים תומכים באותה קבוצה של תוויות משאבים לפיצול תנועת השימוש בממשקי ה-API: project_id, service, method, version, location ו-credential_id. עיינו בתיאורים של תוויות המשאבים במסמכי התיעוד של משאב המדדים המתאים:

לכל קבוצת מדדים יש שני סוגי מדדים למעקב אחרי השימוש: Request Count ו-Request Latenncy (בקשות זמן אחזור).

במדד Request Count אפשר לפצל את תנועת השימוש לפי תוויות המדדים protocol, grpc_status_code, response_code ו-response_code_class. בנוסף, אפשר לפצל לפי platform_type במדדים של הפלטפורמה של מפות Google.

במדד בקשת השהיות ניתן לפצל את תנועת השימוש לפי תוויות המדדים protocol, platform_type, response_code ו-response_code_class במדדים של הפלטפורמה של מפות Google בלבד.

פרטים נוספים על התוויות וסוגי המדדים מופיעים במסמכי התיעוד של קבוצת המדדים המתאימה:

מיפוי של סטטוס תגובה ושל תוויות של קוד תגובה

בטבלה הבאה מוצג המיפוי בין קוד הסטטוס 'תגובה' לבין קוד תגובת ה-HTTP שהוחזר בתגובה לבקשות ה-API של הפלטפורמה של מפות Google, לבין תוויות קוד התגובה שזמינות ב-Cloud Monitoring: קוד תגובת HTTP, מחלקה של קוד תגובת HTTP וקוד סטטוס GRPC. קוד הסטטוס GRPC הוא קוד תגובה מספרי gRPC לבקשות gRPC, או קוד מקביל ל-gRPC עבור בקשות HTTP.

קודי תגובה שהוחזרו בתשובות מה-API קודי התגובה דווחו ל-Monitoring
סטטוס API של מפות Google קוד תגובת HTTP קוד תגובת HTTP מחלקת קוד של תגובת HTTP קוד הסטטוס של GRPC
אישור 200,
204,
302
200,
204,
302
2xx,
3xx
0 (אישור)
DATA_NOT_AVAILABLE,
NOT_FOUND,
ZERO_RESULTS
200 200/404(1) 2xx/4xx(1) 5 (NOT_FOUND)(1)
NOT_FOUND (ממשקי API של Street View עם נתונים סטטיסטיים, מיקום גיאוגרפי וכבישים),
ZERO_RESULTS (Street View Static API)
404 404 4xx 5 (NOT_FOUND)
INVALID_REQUEST (ערך פרמטר לא חוקי),
MAX_ROUTE_LENGTH_EXCEEDED,
MAX_WAYPOINTS_EXCEEDED,
וכו'.
200/400 400 4xx 3 (INVALID_IARC)
INVALID_REQUEST (פרמטר לא חוקי/חסר, שגיאה בניתוח הבקשה) 200/400 400 4xx 3 (INVALID_IARC)
REQUEST_DENIED 200/403,
200/400
403,
401(1)
4xx(1) 7 (PERMISSION_DENIED),
16 (UNAUTHENTICATED)
OVER_DAILY_LIMIT,
OVER_QUERY_LIMIT,
RESOURCE_EXHAUSTED,
dailyLimitExceeded,
rateLimitExceeded,
userRateLimitExceeded
200/403,
429
429(1) 4xx(1) 8 (RESOURCE_EXHAUSTED)
UNKNOWN_ERROR 200/500,
503
500(1),
503
5xx(1) 2 (UNKNOWN)/13 (פנימי)(1),
14 (לא זמינה)
1 {2/ 9/ שמיועדים ל-API (סטטוס {2 : {2 /גרסה HTTP/} עבור דיווח על קוד שגיאה, { 1/2} status code ({2/class}/class} עבור HTTP/class} status for HTTP API code/class 200/2xx אל {1/3} status code/class 200/2xx ל-{3/4} status code ({9/class status code) מתוך 0 (OK) ל-5 (NOT_FOUND)) ל-DATA_NOT_AVAILABLE , NOT_FOUND, ZERO_RESULTS - status/class, status/class 2002002002xx2xx2xx4044xx4xx4xx4xx4xx4xx4xx4004034034037PERMISSION_DENIEDREQUEST_DENIEDREQUEST_DENIED40116UNAUTHENTICATED429OVER_QUERY_LIMITdailyLimitExceededrateLimitExceededuserRateLimitExceeded5005xx2UNKNOWN13INTERNALUNKNOWN_ERROR אפשר לראות את שני קודי התגובה במהלך תקופת המעבר. קודי תגובה שהוחזרו בתשובות של ה-API של מפות Google לא משתנים. אתם יכולים לעיין בפירוט של קודי התגובה שדווחו לאורך זמן ב-Metrics Explorer.

יצירת התראות

שימו לב כדי לעורר מוּדעוּת בזמן לבעיות באפליקציות, כדי שתוכלו לפתור אותן במהירות. מדיניות ההתראות ב-Cloud Monitoring מתארת את הנסיבות שבהן אתם רוצים לקבל התראות, ואת האופן שבו אתם רוצים לקבל התראות.

מדיניות ההתראות יכולה להיות פשוטה או מורכבת. מדיניות ההתראות מאפשרת להגדיר אם רצף התראות יחיד יכול לגרום לתנאי להתקיים, או אם סדרות זמן מרובות צריכות לעמוד בתנאי לפני שהוא מתמלא. לדוגמה:

 • אני רוצה לקבל התראה כשמספר הבקשות ל-API ספציפי חורג מ-1,000 בקשות בחלון של 5 דקות.
 • יש להודיע לצוות התורן במקרים שבהם האחוזון ה-90 של תגובות HTTP 200 חורג מזמן אחזור של 100 אלפיות השנייה ל-3 ממשקי API או יותר.

בתמונה הבאה מוצגת הגדרת התראה ליצירת התראה כשמספר הבקשות ל-API חורג מ-20 בקשות בחלון של 5 דקות:

צילום מסך של הגדרת ההתראה, שבו מוצגת הספירה של בקשות ה-API לכל ממשקי ה-API של מפות Google כשורות נפרדות, והסף לקבלת התראות כקו אופקי.

בתמונה הזו:

 • בתרשים מוצג מספר הקריאות ל-API לאורך זמן לממשקי API שונים.
 • הקו האדום מציג את סף ההתראות. קריאות ל-API שחורגות מהסף הזה למשך 5 דקות גורמות לשליחת ההתראה. בדוגמה הזו אפשר לראות ש-API אחד חרג מהמגבלה.

כשהתנאים של מדיניות ההתראות מתקיימים, מתבצעת ב-Cloud Monitoring אירוע ומנפיקה התראות:

 • אירוע הוא תיעוד קבוע שמאוחסן בו מידע על המשאבים שבמעקב, כשהתנאי מתקיים. כשהתנאי מפסיק להתקיים, התקרית נסגרת באופן אוטומטי. אפשר להציג את כל האירועים – פתוחים וסגורים, במרכז הבקרה לקבלת התראות.
 • אתם קובעים מי יקבל התראה כשמגדירים מדיניות התראות. Monitoring תומך בערוצי התראות נפוצים, כולל אימייל, Cloud Mobile App ושירותים כמו PagerDuty או Slack. כדי לראות רשימה מלאה של ערוצי ההתראות, עיינו באפשרויות של התראות.

סוגי התראות

ב-Cloud Monitoring יש תמיכה בסוגים רבים של התראות. לדוגמה, אתם יכולים להגדיר:

 • התראות לגבי סף המדד: ההתראה הזו מופעלת אם מדד כלשהו עולה מעל לערך מסוים או נמוך ממנו בחלון משך ספציפי, או אם מדד כלשהו עולה או יורד באחוז מוגדר מראש.
 • Budget alerts: אפשר להגדיר כללי סף להפעלת התראות כשהעלויות (בפועל או החזויות) גבוהות מאחוז מסוים מהתקציב (על סמך הכללים שהגדרתם). ההתראה לא מגבילה את השימוש ב-API, אלא רק כשסכום ההוצאות מתקרב לסכום שצוין.
 • התראות לגבי מכסות: ב-Google Cloud Platform מוגדרות מכסות שונות שאפשר להשתמש בהן כדי לעקוב אחרי צריכת המשאבים בפרויקט או בארגון. אפשר להשתמש בהתראות כדי לשלוח התראות כשנפח השימוש שלך מתקרב למגבלת המכסה.

למידע נוסף, ראו סוגים של מדיניות התראות.

ניהול מדיניות ההתראות

אתם יכולים להוסיף מדיניות התראות לפרויקט באמצעות מסוף Cloud או Cloud Monitoring API. כדי להבין איך להציג רשימה של מדיניות ההתראות מבוססת-המדדים של הפרויקט ואיך לשנות את כללי המדיניות האלה, תוכלו להיעזר במאמרים הבאים:

יצירת התראה

כשיוצרים התראה:

 • הגדרת התנאים להפעלת ההתראות, על סמך נתוני המדדים.
 • הגדרת ערוצי התראות שאליהם יישלחו התראות.

הדוגמה הבאה ממחישה איך להגדיר התראה שתופעל כששיעור השימוש בשירות הפלטפורמה של מפות Google לכל API יהיה גבוה מ-2 בקשות בחלון של 5 דקות.

כדי ליצור את ההתראה, מבצעים את הפעולות הבאות:

 1. ב-Cloud Console, בוחרים באפשרות Monitoring:

  כניסה לדף Monitoring

 2. בוחרים באפשרות צליל/רטט.
 3. צריך לבחור באפשרות עריכת ערוץ ההתראות כדי להגדיר איך ההתראה תנפיק את ההתראה. בדוגמה הזו תשתמשו בכתובת האימייל שלכם.
  1. בהגדרה Email channel (ערוץ אימייל), בוחרים באפשרות Add New (הוספת חדש).
  2. מזינים כתובת אימייל ושם לתצוגה.
  3. לוחצים על שמירה.
 4. בוחרים באפשרות צליל/רטט.
 5. בוחרים באפשרות יצירת מדיניות.
 6. בוחרים מרווח זמן, למשל 7 ימים.
 7. בקטע תנאים להתראה, בוחרים באפשרות תנאי חדש:
  1. לוחצים על Select a Metric, בוחרים באפשרות Consumed API בתור המשאב, ו-Request Count בתור המדד ובוחרים באפשרות Apply.
  2. (אופציונלי) מתחת לתרשים מופיעה הרשימה של service, quota_metrics, method ב-API והמדד value. לוחצים על Add filter (הוספת מסנן) כדי לסנן את הנתונים על סמך המידע הזה. לדוגמה, אפשר להשתמש במסנן כדי לציין שהmethod צריכה להיות שווה ל-google.place.complete.http כדי שההתראה תופעל.
  3. בקטע Transform data (נתוני טרנספורמציה), בוחרים באפשרות 5 min בשדה Rolling window (חלון מתגלגל) ובשדה mean (ממוצע) לפונקציה Rolling window.
  4. לוחצים על הבא.
 8. בקטע Configure Alert trigger (הגדרת טריגר התראה), מגדירים את threshold value (ערך הסף) ל-2 כדי לציין את הפעלת ההתראה כשיש יותר מ-2 בקשות בחלון של 5 הדקות. הערה: בתרשים מוצג עכשיו הקו האדום שמציין את מגבלת ההתראות עבור פרק הזמן שנבחר. בתרשים תוכלו לראות היכן הייתה מופעלת התראה. אפשר להיעזר בתרשים הזה כדי לשנות את המגבלה לפי הצורך.
 9. לוחצים על הבא.
 10. בדף Configure notifications and final alerts:
  1. בוחרים את כתובת האימייל שיצרתם עבור ערוץ ההתראות.
  2. בקטע Name the Alert (שם ההתראה), מזינים My Test Alert.
  3. בוחרים באפשרות יצירת מדיניות.
 11. לשלוח כמה בקשות API. הקפידו לשלוח יותר משתי בקשות API תוך חמש דקות כדי לקבל את ההתראה באימייל.
 12. אחרי שמקבלים את ההתראה באימייל, עוברים לדף Alerting.
  1. ברשימת ההתראות בטבלה, לוחצים על ההתראה כדי להציג מידע נוסף.
  2. כדי לראות מידע על ההתראה, כולל תרשים שמציג את האירוע שהפעיל אותה, לוחצים על שם ההתראה.

למידע נוסף על התראות: