מעקב בפלטפורמה של מפות Google

באמצעות Cloud Monitoring נאספים מדדים לממשקי ה-API, לשירות ולמשאבים של Google Cloud Platform שבהם אתם משתמשים. כאן נסביר איך מגדירים את Cloud Monitoring ואיך משתמשים בו כדי לעקוב אחרי השימוש ב-API, ליצור מרכזי בקרה וליצור התראות.

ב-Cloud Monitoring יש מגוון רחב של תכונות ואפשרויות. במאמר הזה נסביר על Cloud Monitoring ונספק דוגמאות בסיסיות. מידע נוסף על כל התכונות, כולל דוגמאות רבות נוספות, זמין במסמכי התיעוד של Cloud Monitoring.

הגדרת ניטור ענן

בעזרת Monitoring אתם יכולים לראות ולנהל את המדדים הבאים:

 • בפרויקט אחד
 • לכמה פרויקטים בארגון אחד
 • לכמה פרויקטים בכמה ארגונים

כדי לוודא שהמדדים של הפרויקטים שלכם זמינים:

 1. במסוף Google Cloud, בוחרים באפשרות Monitoring:

  למעבר אל Monitoring

 2. מוודאים שבחרתם את הפרויקט הנכון.
 3. בחלונית הניווט Monitoring, לוחצים על > מימין ל->. בצילום המסך הבא תוכלו לראות את הדף שמוצג כשבוחרים את הפרויקט AllEnvironments:

  צילום מסך של המדדים שנמצאים במעקב בפרויקט. כל פרויקט מוצג יחד עם מזהה הפרויקט והתפקיד שלו.

בטבלה Metrics Monitoring by this project מפורטים הפרויקטים שהמדדים שלהם נגישים להיקף המדדים הנוכחי. כל שורה בטבלה מציגה פרויקט ואת התפקיד של אותו פרויקט:

 • סביבת היקף: בפרויקט הזה נשמרים בדיקות זמן הפעולה התקינה, מדיניות ההתראות, הקבוצות ומרכזי הבקרה שהגדרתם. יש יחס של 1:1 בין היקף מדדים לבין פרויקט היקף. לצורך הדוגמה הזו, הפרויקט AllEnvironments הוא פרויקט ההיקפים.
 • פרויקט במעקב: המדדים של הפרויקט גלויים להיקף המדדים הנוכחי. לצורך הדוגמה הזו, הפרויקטים של Staging ו-Production הם פרויקטים במעקב.

בטבלה בפרויקטים שמפורטים בהמשך אפשר לראות את המדדים של הפרויקט. אלו הם הפרויקטים שהיקף המדדים שלהם כולל את הפרויקט הנוכחי. בצילום המסך הקודם רואים שלאף פרויקט אחר אין גישה למדדים שמאוחסנים בפרויקט AllEnvironments.

מידע נוסף, כולל הוראות להוספה ולהסרה של פרויקטים, זמין במאמר הגדרת Cloud Monitoring.

לעיון במדדים

כדי לעיין בנתוני מדדים, אפשר ליצור תרשים באמצעות Metrics Explorer שכלול ב-Cloud Monitoring. לדוגמה, אם אתם רוצים לראות את השימוש במכסות ב-API, תוכלו להשתמש ב-Metrics Explorer כדי ליצור תרשים עם הנתונים העדכניים ביותר.

בתמונה הבאה מוצג תרשים שמפרט את השימוש במכסות בממשקי API של מפות Google:

צילום מסך של נתוני מדדי המכסה לכל ה-API של מפות Google. מוצג תרשים עמודות שבו כל מקטע של עמודת hte תואם ל-API שונה.

בדוגמה הזו מוצג תרשים עמודות מוערם שבו כל API מיוצג על ידי קטע בעמודה. אפשר ליצור סוגים שונים של תרשימים, כמו תרשימי קו, תרשימי עמודות ומפות חום. תוכל גם ליצור תרשים יחיד שמציג עד 10 מדדים שונים.

בתמונה הזו:

 • השדות Resource Type ו-Metric שמימין לתרשים מגדירים את נתוני המדד שיוצגו בתרשים.
 • התפריט הנפתח של סוג התרשים שמעל לתרשים מאפשר לבחור את סוג התרשים. בדוגמה הזאת הוא מוגדר כתרשים עמודות מוערם.
 • מרווח הזמן מעל התרשים מוגדר כ-1W (שבוע אחד).
 • מתחת לתרשים מוצגת הרשימה של service, quota_measures, method של ה-API ו-value של המדד שמגדירות את נתוני התרשים. על מנת להשתמש במידע הזה לצמצום הנתונים המוצגים, לוחצים על Add filter (הוספת מסנן).

כשיוצאים מהדף Metrics Explorer, התרשים נמחק כך שלא יהיו לכם ארטיפקטים לא רצויים שצריך למחוק. לחלופין, אפשר לשמור את התרשים בלוח בקרה בהתאמה אישית או לשתף אותו. למידע נוסף על הוספת תרשים ללוח בקרה, ראו יצירת מרכזי בקרה בהמשך.

תרשים של מדד יחיד

כדי להגדיר תרשים באמצעות Metrics Explorer, מבצעים את הפעולות הבאות:

 1. ב-Cloud Console, בוחרים באפשרות Monitoring:

  למעבר אל Monitoring

 2. בחלונית הניווט, לוחצים על Metrics explorer.
 3. בסרגל הכלים, בחר באפשרות תרשים עמודות אופקי מוערם בתפריט הנפתח של סוג התרשים כדי להציג את נתוני המדדים כתרשים עמודות.
 4. בוחרים מרווח זמן, כמו 1W (שבוע אחד).
 5. מציינים את הנתונים שיופיעו בתרשים. כדי להשתמש בממשק מבוסס-תפריט או להזין מסנן, בוחרים בכרטיסייה Configuration. כדי להשתמש בשפת Monitoring Query (MQL), בוחרים בכרטיסייה MQL.
  1. כדי להציג תרשים של השימוש במכסות, בוחרים באפשרות Consumer Quota בתור Resource type. לחלופין, על מנת ליצור תרשים של השימוש ב-API, בוחרים באפשרות Consumed API או Google Maps API (פרטים נוספים על מדדי שימוש זמינים עבור ממשקי ה-API של הפלטפורמה של מפות Google מופיעים בקטע מדדי שימוש). מעבירים את העכבר מעל כל סוג משאב כדי לראות את התיאור שלו.
  2. עבור המדד, בוחרים באפשרות תעריף השימוש במכסה. התרשים מתעדכן באופן אוטומטי ומוצגים בו נתוני מדדים. שימו לב שיש עוד אפשרויות למכסות למדד. כדי לראות תיאור של כל מדד, מעבירים את העכבר מעליו. מידע נוסף על השדות של Metrics Explorer זמין במאמרים בחירת מדדים ובחירת אופן ההצגה של נתונים בתרשים.
 6. (אופציונלי) משתמשים באפשרויות הבאות כדי לשפר את התצוגה:
  1. כדי לציין קבוצת משנה של נתונים להצגה, מוסיפים מסננים. כדי להוסיף מסנן, לוחצים על הוספת מסנן וממלאים את תיבת הדו-שיח. מידע נוסף זמין במאמר סינון נתונים בתרשימים. לדוגמה, כדי להציג נתונים של API אחד:
   1. בשדה Label, בוחרים ב-method.
   2. בשדה Comparison (השוואה), בוחרים באפשרות = (equals).
   3. בשדה ערך, בוחרים בשם של שיטה ספציפית. תתבקשו לבחור את שם השיטה שיש בה נתונים להצגה.
   4. לוחצים על סיום כדי לעדכן את התרשים.
  2. כדי לקבץ סדרות זמנים לפי תווית, משתמשים בשדה קיבוץ לפי. אם בוחרים ערך בשדה הזה, המערכת בוחרת באופן אוטומטי ערך בשדה Aggregator.
  3. כדי לציין איך לשלב סדרות זמנים, מגדירים את השדה Aggregator. לדוגמה, אם השדה Group by ריק והשדה Aggregator מוגדר לממוצע, בתרשים יוצג הממוצע של סדרות הזמנים.
  4. כדי להגדיר את אופן העיבוד של סדרות זמנים ספציפיות, לוחצים על Advanced Options. מידע נוסף זמין במאמר בחירת מדדים כשמשתמשים ב-Metrics Explorer.
 7. אופציונלי: אפשר להוסיף למרכז בקרה.

  כשיוצאים מהדף Metrics Explorer, התרשים נמחק. אפשר לבחור באפשרות Save Chart כדי לשמור את התרשים במרכז בקרה חדש או קיים. מידע נוסף על הוספת תרשים למרכז בקרה זמין בקטע יצירת מרכזי בקרה שבהמשך.

הצגת מדדים מרובים בתרשים

במצבים מסוימים, ייתכן שתרצו להציג מספר מדדים באותו תרשים. לדוגמה, יכול להיות שתרצו להציג את מגבלת המכסה באותם תרשימים שבהם מוצג השימוש במכסה. תרשים יכול להציג עד 10 מדדים.

כדי להוסיף מדד לתרשים קיים:

 1. בתרשים הקיים, בוחרים באפשרות Add another metric בתחתית המסך.
 2. עליך לבחור את המדד ולאחר מכן לציין איך להציג את סדרת הזמנים של המדד הזה באותו אופן שבו הגדרת את המדד המקורי שלמעלה.

מידע נוסף על מדדים זמינים במאמרים הבאים:

יצירת מרכזי בקרה

מרכזי בקרה מאפשרים להציג את הנתונים של סדרות הזמנים ולעקוב אחריהם כאוסף של תרשימים. ב-Cloud Monitoring יש תמיכה במרכזי בקרה מוגדרים מראש ובמרכזי בקרה בהתאמה אישית:

 • מרכזי בקרה מוגדרים מראש מותקנים באופן אוטומטי לשירותי Google Cloud Platform שבהם אתם משתמשים. אי אפשר להגדיר את מרכזי הבקרה האלה.
 • מרכזי בקרה בהתאמה אישית הם מרכזי בקרה שאתם יוצרים. במרכזי בקרה בהתאמה אישית אפשר להגדיר את הנתונים שרוצים להציג ואיך להציג אותם. לדוגמה, אפשר להציג נתוני מדדים, מדיניות התראות ויומנים שמאוחסנים בפרויקט. אפשר להציג נתונים של סדרות זמנים בתרשים, עם מד או כרטיס מידע, או בפורמט של טבלה.

כדי ליצור מרכזי בקרה בהתאמה אישית תוכלו להשתמש ב-Cloud Console או ב-Cloud Monitoring API. בתמונה הבאה מוצג מרכז בקרה בהתאמה אישית עם שני תרשימים:

 • תרשים מכסה מימין
 • תרשים של ספירת API בצד שמאל

צילום מסך של מרכז בקרה מותאם אישית, שבו מוצגים שני תרשימים. התרשים שמימין הוא תרשים מכסה, ואילו התרשים משמאל הוא תרשים של השימוש ב-API.
 שני התרשימים מציגים נקודות זמן בציר האופקי שלהם.

על מנת ליצור מרכז שליטה מותאם אישית, ניתן ליצור תרשימי מדדים ולהוסיף את התרשימים למרכז הבקרה. אפשר ליצור את התרשים ב-Metrics Explorer ואז להוסיף אותו למרכז בקרה חדש או קיים. לחלופין, אפשר ליצור את לוח הבקרה ואז לערוך אותו כדי להוסיף תרשים.

אם תבחרו לנהל מרכזי בקרה מותאמים אישית באמצעות Cloud Monitoring API, הכלי Metrics Explorer יספק לכם שני כלים שימושיים:

 • כדי ליצור ייצוג JSON לתרשים שבכוונתך להוסיף ללוח בקרה, מגדירים את התרשים באמצעות Metrics Explorer. בשלב הזה אפשר לגשת לייצוג ה-JSON מפריט התפריט More options בסרגל הכלים Metrics Explorer.
 • כדי לזהות את התחביר של מסנן Monitoring שבו משתמשים ב-Cloud Monitoring API, צריך להשתמש בממשק מבוסס-התפריט של Metrics Explorer, כדי להגדיר את התרשים. אחרי שבוחרים את המדד ואת המסננים, עוברים למצב סינון ישיר כדי להציג את המסנן המקביל ב-Monitoring.

יצירת מרכז בקרה בהתאמה אישית

כדי ליצור מרכז בקרה מותאם אישית, מבצעים את הפעולות הבאות:

 1. ב-Cloud Console, בוחרים באפשרות Monitoring:

  למעבר אל Monitoring

 2. בחלונית הניווט, בוחרים באפשרות Dashboards (לוחות בקרה).
 3. בדף 'סקירה כללית של מרכזי בקרה', לוחצים על יצירת לוח בקרה.
 4. מבצעים את הפעולות הבאות לכל תרשים שרוצים להוסיף למרכז הבקרה:
  1. בוחרים סוג תרשים בשדה Add chart או גוררים אחד מהספרייה לאזור התרשים.

   יוצג תרשים מוגדר מראש מהסוג שנבחר. הדוגמה הבאה מציגה תרשים קו ואת חלונית ההגדרות שלו:

   צילום מסך של סייר המדדים, שבו משתמשים כדי ליצור תרשים
  להוספה למרכז בקרה.

  2. בוחרים את האפשרויות Resource type ו-Metric ומחילים מסננים בדיוק כמו שעשיתם למעלה כשיצרתם תרשים.

   מידע נוסף על האפשרויות זמין במאמר הוספת ווידג'טים של מרכז שליטה.

 5. (אופציונלי) בסרגל הכלים של מרכז הבקרה, לוחצים על Add chart כדי להוסיף תרשים, ואז חוזרים על השלבים הקודמים כדי להתאים אישית את התרשים.
 6. בסיום העריכה, לוחצים על החץ שמאלה כדי לצאת ממרכז הבקרה, או בוחרים אפשרות אחרת בתפריט מעקב. מרכז הבקרה נשמר באופן אוטומטי.

צפייה במרכז בקרה

כדי להציג מרכז בקרה, מבצעים את הפעולות הבאות:

 1. ב-Cloud Console, בוחרים באפשרות Monitoring:

  למעבר אל Monitoring

 2. בחלונית הניווט, בוחרים באפשרות Dashboards (לוחות בקרה).
 3. בוחרים מהרשימה את מרכז הבקרה המותאם אישית או מרכז בקרה מוגדר מראש.

מידע נוסף על יצירת מרכזי בקרה זמין במאמרים הבאים:

מדדי שימוש

יש שתי קבוצות של מדדים זמינות למעקב אחרי השימוש בממשקי ה-API של הפלטפורמה של מפות Google: Serviceruntime metrics (סוג המשאב consumed_api) שזמין לרוב ממשקי Google Cloud API והמדדים בפלטפורמה של מפות Google, מדדים ספציפיים לממשקי ה-API של הפלטפורמה של מפות Google (סוג המשאב maps.googleapis.com/Api).

שני המדדים תומכים באותה קבוצה של תוויות משאבים לפיצול תנועת המשתמשים בממשקי API: project_id, service, method, version, location ו-credential_id. תוכלו לקרוא את התיאורים של תוויות המשאבים במסמכי התיעוד של משאב המדדים המתאים:

לכל קבוצת מדדים יש שני סוגים של מדדים למעקב אחרי השימוש: Request Count ו-Request Schedulenities.

במדד Request Count אפשר לחלק את תנועת השימוש לפי תוויות המדדים protocol, grpc_status_code, response_code ו-response_code_class. בנוסף, אפשר לפצל לפי platform_type במדדים של הפלטפורמה של מפות Google.

בעזרת המדד בקשת זמן אחזור ניתן לפצל את תנועת השימוש לפי תוויות המדדים protocol, platform_type, response_code ו-response_code_class במדדים של הפלטפורמה של מפות Google בלבד.

פרטים נוספים על תוויות וסוגים של מדדים זמינים במסמכי התיעוד של קבוצת המדדים המתאימה:

מיפוי של תוויות קוד תגובה וסטטוס תגובה

הטבלה הבאה מציגה את המיפוי בין קוד סטטוס התגובה לבין קוד התגובה של HTTP שהוחזר בתגובה לבקשות ה-API של הפלטפורמה של מפות Google, לבין תוויות קוד התגובה שזמינות ב-Cloud Monitoring: קוד תגובת HTTP, מחלקת קוד של תגובת HTTP, קוד סטטוס GRPC. קוד הסטטוס של GRPC הוא קוד תגובה מספרי של gRPC לבקשות gRPC, או קוד מקביל ל-gRPC לבקשות HTTP.

קודי תגובה שהוחזרו בתשובות ה-API קודי התגובה דווחו ל-Monitoring
סטטוס של Maps API קוד תגובת HTTP קוד תגובת HTTP מחלקת קוד של תגובת HTTP קוד הסטטוס של GRPC
אישור 200,
204,
302
200,
204,
302
2xx,
3xx
0 (אישור)
DATA_NOT_AVAILABLE,
NOT_FOUND,
ZERO_RESULTS
200 200, 404(1) 2xx,
4xx(1)
5 (NOT_FOUND)(1)
INVALID_REQUEST (ערך פרמטר לא חוקי),
MAX_ROUTE_LENGTH_EXCEEDED,
MAX_WAYPOINTS_EXCEEDED,
וכו'.
200,
400
400 4xx 3 (INVALID_ARGUMENT)
INVALID_REQUEST (פרמטר לא חוקי/חסר, שגיאה בניתוח בקשה) 200,
400
400 4xx 3 (INVALID_ARGUMENT)
REQUEST_DENIED 200, 403,
200, 400
403,
401(1)
4xx(1) 7 (הרשאה_DENIED),
16 (UNAUTHENTICATED)
OVER_DAILY_LIMIT,
OVER_QUERY_LIMIT,
resource_EXHAUSTED,
DailyLimitExceeded,
rateLimitExceeded,
userRateLimitExceeded
200,
403,
429
429(1) 4xx(1) 8 (resources_EXHAUSTED)
UNKNOWN_ERROR 200, 500,
503
500(1),
503
5xx(1) 2 (UNKNOWN)/13 (פנימי)(1),
14 (לא זמינה)
1/ {2/ {2/class} עבור קוד שגיאה של מפות Google, { 2/class} ל-API (3/class) עבור /{29/class} ל-API (3/class) עבור {2) עבור קוד תגובה ב-API, {2) עבור קוד תגובה ב-HTTP/class/class 200/2xx ל-/{3/class} עבור HTTP (2) עבור קוד הסטטוס {2) עבור HTTP ושל המצבים {2) עבור HTTP (2) עבור הסטטוס DATA_NOT_AVAILABLE, NOT_FOUND) עבור DATA_NOT_AVAILABLE - סטטוס, ZERO_RESULTS - סטטוס מ-DATA_NOT_AVAILABLE מצב {9/class}2002002002002xx2xx2xx2xx4044xx4xx4xx4xx4xx4xx4xx0OK5NOT_FOUND4004034034037PERMISSION_DENIEDREQUEST_DENIEDREQUEST_DENIED40116UNAUTHENTICATED429OVER_QUERY_LIMITdailyLimitExceededrateLimitExceededuserRateLimitExceeded5005xx2UNKNOWN13INTERNALUNKNOWN_ERROR אפשר לראות את שני קודי התגובה במהלך תקופת המעבר. קודי התשובות שהוחזרו בתשובות של ה-API של מפות Google לא משתנים. אפשר לעיין בפירוט של קודי התגובה שמדווחים לאורך זמן ב-Metrics Explorer.

יצירת התראות

Alerting – מוּדעוּת לבעיות באפליקציות, כך שתוכלו לפתור אותן במהירות. מדיניות התראות ב-Cloud Monitoring מתארת את הנסיבות שבהן רוצים לקבל התראות ואת האופן שבו אתם רוצים לקבל התראות.

מדיניות ההתראות יכולה להיות פשוטה או מורכבת. כללי מדיניות ההתראות מאפשרים להגדיר אם סדרת זמנים אחת יכולה לגרום לקיום תנאי מסוים, או אם סדרות זמנים מרובות חייבות לעמוד בתנאי לפני שהוא מתקיים. לדוגמה:

 • אני רוצה לקבל התראה כשמספר הבקשות ל-API ספציפי חורג מ-1,000 בקשות בחלון של 5 דקות.
 • הודעה לצוות התורן כשהאחוזון ה-90 של תגובות HTTP 200 חורג מזמן האחזור של 100 אלפיות השנייה ל-3 ממשקי API או יותר.

בתמונה הבאה מוצגת הגדרה של התראה ליצירת התראה כשמספר הבקשות ל-API חורג מ-20 בקשות בחלון של 5 דקות:

צילום מסך של הגדרת ההתראה, שבו מוצגת הספירה של בקשות API לכל ממשקי ה-API של מפות Google כשורות נפרדות, והסף לקבלת התראות כקו אופקי.

בתמונה הזו:

 • בתרשים מוצג מספר הקריאות ל-API לאורך זמן לממשקי API שונים.
 • הקו האדום מציג את סף ההתראה. קריאות ל-API שחורגות מהסף הזה למשך 5 דקות מפעילות את ההתראה. בדוגמה הזו אפשר לראות ש-API אחד חרג מהמגבלה.

כשהתנאים של מדיניות ההתראות מתקיימים, ייפתח אירוע ב-Cloud Monitoring ויודיע לכם על בעיות:

 • אירוע הוא תיעוד קבוע שבו נשמר מידע על המשאבים שבמעקב, אם התנאי מתקיים. כשהתנאי מפסיק להתקיים, התקרית נסגרת באופן אוטומטי. אפשר לראות את כל האירועים, פתוחים וסגורים, באמצעות מרכז ההתראות.
 • אתם מציינים מי יקבל התראה כשאתם מגדירים מדיניות התראות. Monitoring תומך בערוצי התראות נפוצים, כולל אימייל, Cloud Mobile App ושירותים כמו PagerDuty או Slack. לרשימה המלאה של ערוצי ההתראות, ראו אפשרויות של התראות.

סוגי התראות

ב-Cloud Monitoring יש תמיכה בסוגים רבים של התראות. לדוגמה, אפשר להגדיר:

 • התראות לגבי הסף של המדד: המערכת תשלח התראה אם המדד גבוה או נמוך מהערך בחלון משך מסוים, או אם המדד עולה או יורד באחוז מוגדר מראש.
 • Budget alerts: תוכלו להגדיר כללי סף לקבלת התראות כשהעלויות (בפועל או החזויות) יהיו גבוהות מאחוז מסוים מהתקציב (על סמך הכללים שהגדרתם). ההתראה לא מגבילה את השימוש ב-API, אלא רק כשסכום ההוצאות מתקרב לסכום שצוין.
 • התראות לגבי מכסות: ב-Google Cloud Platform מוגדרות מכסות שונות שאפשר להשתמש בהן כדי לעקוב אחרי ניצול המשאבים בפרויקט או בארגון ולהגביל אותם. קבלת התראות כדי לשלוח לך התראות כשהשימוש מתקרב למגבלת המכסה.

מידע נוסף זמין במאמר סוגים של מדיניות התראות.

ניהול מדיניות ההתראות

תוכלו להוסיף מדיניות התראות לפרויקט באמצעות Cloud Console או Cloud Monitoring API. תוכלו להיעזר במאמרים הבאים כדי ללמוד איך להציג רשימה של כללי מדיניות התראות מבוססי-מדדים של פרויקט ואיך לשנות את כללי המדיניות האלה:

יצירת התראה

כשיוצרים התראה:

 • מגדירים את התנאים שמפעילים את ההתראות, על סמך נתוני מדדים.
 • הגדרת ערוצי ההתראות שאליהם יישלחו התראות.

הדוגמה הבאה ממחישה איך להגדיר התראה שמפעילה התראה כששיעור השימוש בשירות הפלטפורמה של מפות Google לממשק API כלשהו גדול מ-2 בקשות בחלון של 5 דקות.

כדי ליצור את ההתראה, מבצעים את הפעולות הבאות:

 1. ב-Cloud Console, בוחרים באפשרות Monitoring:

  למעבר אל Monitoring

 2. בוחרים באפשרות Alerting.
 3. בוחרים באפשרות עריכת ערוץ ההתראות כדי להגדיר איך ההתראה מנפיקה אותה. בדוגמה הזאת תשתמשו בכתובת האימייל שלכם.
  1. עבור ערוץ אימייל, בוחרים באפשרות הוספת חדש.
  2. מזינים Email Address ו-Display Name.
  3. לוחצים על שמירה.
 4. בוחרים באפשרות Alerting.
 5. בוחרים באפשרות Create Policy.
 6. בוחרים מרווח זמן, למשל 7 ימים.
 7. בקטע תנאים להתראות, בוחרים באפשרות תנאי חדש:
  1. לוחצים על Select a Metric, בוחרים באפשרות Consumed API בתור המשאב ועל Request Count בתור המדד, ואז בוחרים באפשרות Apply.
  2. (אופציונלי) מתחת לתרשים מוצגת הרשימה של המאפיינים service, quota_measures, method של ה-API ו-value של המדד. לוחצים על Add filter (הוספת מסנן) כדי לסנן את הנתונים על סמך המידע הזה. לדוגמה, אפשר להשתמש במסנן כדי לציין שהmethod צריך להיות זהה ל-google.places.complete.http כדי להפעיל את ההתראה.
  3. בקטע Transform data (שינוי נתונים), בוחרים 5 min עבור חלון מתגלגל ו-mean (ממוצע) עבור הפונקציה Rolling window.
  4. לוחצים על הבא.
 8. בקטע Configure Alert trigger, מגדירים את Threshold value ל-2 כדי שההתראה תופעל כשיש יותר מ-2 בקשות בחלון של 5 דקות. שימו לב שהתרשים מציג עכשיו את הקו האדום שמציין את מגבלת ההתראות עבור פרק הזמן שנבחר. בתרשים אפשר לראות איפה הייתה התראה. אפשר להיעזר בתרשים הזה כדי לשנות את המגבלה לפי הצורך.
 9. לוחצים על הבא.
 10. בדף Configure notifications and final update (הגדרת התראות והשלמת ההתראות):
  1. בוחרים את כתובת האימייל שיצרתם עבור Notification Channel.
  2. בקטע מה שם ההתראה, מזינים התראת הבדיקה שלי.
  3. בוחרים באפשרות Create Policy.
 11. שולחים כמה בקשות API. הקפידו לשלוח יותר משתי בקשות API בתוך חמש דקות כדי ליצור את ההתראה באימייל.
 12. אחרי שמקבלים את האימייל עם ההתראה, עוברים לדף Alerting.
  1. בטבלת ההתראות, לוחצים על ההתראה כדי להציג מידע נוסף.
  2. אפשר ללחוץ על שם ההתראה כדי להציג מידע על ההתראה, כולל תרשים של האירוע שהפעיל אותה.

למידע נוסף על התראות, אפשר לעיין במאמרים הבאים: