Tổng quan về gói Premium

Lưu ý quan trọng: Gói cao cấp của Nền tảng Google Maps không còn được cung cấp để đăng ký hoặc cho khách hàng mới.

Chào mừng bạn đến với Gói cao cấp của Nền tảng Google Maps

Sau khi đăng ký Gói cao cấp của Nền tảng Google Maps, bạn sẽ nhận được thư chào mừng của Google theo địa chỉ email liên hệ mà bạn đã cung cấp. Thư chào mừng chứa những thông tin bạn cần để bắt đầu:

 • Mã dự án
 • Client ID
 • Khoá bí mật ký URL riêng tư hoặc khoá mã hoá cho mã ứng dụng khách của bạn
 • Tài khoản Google

Gói của bạn có những gì

Gói cao cấp của bạn bao gồm quyền truy cập vào bộ dịch vụ và tài liệu của chúng tôi dành cho từng API, bao gồm cả hướng dẫn tham khảo API và nhà phát triển.

API web API dịch vụ web SDK dành cho thiết bị di động

1 Places API không đi kèm với Giấy phép theo dõi tài sản của Gói cao cấp. Nếu bạn có Giấy phép theo dõi tài sản và muốn sử dụng API Địa điểm, hãy liên hệ với Nhóm bán hàng API Google Maps.

Cấp phép API

Tất cả API mà bạn đã mua trong dự án Google Cloud Console đều đã được bật. Để truy cập API, hãy đăng nhập bằng Tài khoản Google của bạn, sau đó chọn mã dự án bắt đầu bằng API Google Maps for Business, Google Maps for Work hoặc Google Maps. Cả tài khoản và mã dự án của bạn đều có trong thư chào mừng.

Xác thực và uỷ quyền

Để gửi yêu cầu đến các API của chúng tôi, bạn phải xác thực ứng dụng của mình bằng khoá API hoặc mã ứng dụng khách. Ngoài ra, các yêu cầu đối với một số API cũng yêu cầu phải có chữ ký số.

Khóa API

Bạn có thể sử dụng khoá API để xác thực yêu cầu gửi đến bất kỳ API nào của chúng tôi. Để tạo khoá, bạn sẽ sử dụng dự án Cloud Console liên kết với mã dự án của mình. Bằng cách sử dụng khoá API, bạn có thể:

 • Quản lý tất cả API của bạn trong Cloud Console

 • Truy cập dữ liệu sử dụng theo thời gian thực và dữ liệu sử dụng trước đây trong 30 ngày cho ứng dụng của bạn trong Cloud Console [Chỉ số nền tảng của Google Maps

Client ID

Thay vì dùng khoá API, bạn có thể sử dụng mã ứng dụng khách để gửi yêu cầu tới bất kỳ API nào ngoại trừ các API sau: API địa điểm, API vị trí địa lý, API đường, SDK bản đồ dành cho Android và SDK bản đồ dành cho iOS.

Với mã ứng dụng khách, bạn có thể:

 • Quản lý Mã ứng dụng khách và truy cập vào bí mật ký URL riêng tư của bạn hoặc khoá mã hoá trong Cloud Console.

 • Truy cập vào dữ liệu sử dụng theo thời gian thực và dữ liệu sử dụng trước đây trong 30 ngày của ứng dụng trên trang Chỉ số của Cloud Console.

  Đối với mã ứng dụng khách, nhãn có định dạng sau sẽ được sử dụng: project_number:<YOUR_PROJECT_NUMBER>.

 • Thêm tham số channel vào các yêu cầu để bạn có thể xem báo cáo sử dụng chi tiết hơn.

Nơi quản lý Mã ứng dụng khách trong Google Cloud Console

Chức năng quản lý mã ứng dụng khách của Gói cao cấp có trong Bảng điều khiển Cloud ở cuối trang Thông tin đăng nhập của Nền tảng Google Maps, trong mục Mã ứng dụng.

Khu vực Mã ứng dụng khách mới trên trang Thông tin xác thực

Bạn có thể truy cập vào các tác vụ quản lý khác về mã ứng dụng khách, trong đó có uỷ quyền URL và quản lý bí mật ký mã ứng dụng khách trên trang Mã ứng dụng khách riêng biệt, bằng cách nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa ở ngoài cùng bên phải của phần Mã ứng dụng khách.

Chữ ký số

Ngoài khoá API hoặc mã ứng dụng khách, các yêu cầu đối với một số API cũng yêu cầu phải có một chữ ký số duy nhất để truy cập vào hạn mức và các tính năng của gói cao cấp. Bạn có thể tạo chữ ký số bằng bí mật ký URL riêng tư hoặc khoá mã hoá được cung cấp trong Thư chào mừng (và có trong Cloud Console). Cụ thể, bạn sẽ cần sử dụng chữ ký số nếu bạn sử dụng:

 • Mã ứng dụng khách với API dịch vụ web, Maps Static API hoặc API Chế độ xem đường phố tĩnh

 • Khoá API với API Tĩnh của Maps hoặc API Tĩnh của Chế độ xem đường phố

Thông tin khác

Để xem hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng khoá API hoặc mã ứng dụng khách và cách tạo chữ ký số, hãy xem phần Tổng quan về việc xác thực gói cao cấp.

Câu hỏi thường gặp

Nếu bạn có thắc mắc về Nền tảng Google Maps, hãy xem các câu hỏi thường gặp của chúng tôi:

Nhận trợ giúp

Là khách hàng sử dụng Gói cao cấp của Nền tảng Google Maps, bạn có thể truy cập vào Cloud Console. Tại đây, bạn có thể tìm thấy thông tin liên hệ hỗ trợ cũng như truy cập vào các công cụ và tài nguyên độc quyền. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Tài nguyên và hỗ trợ của Nền tảng Google Maps.