เริ่มต้นใช้งาน

เกริ่นนำ

คุณสามารถใช้ URL ของ Maps เพื่อสร้าง URL ข้ามแพลตฟอร์มแบบสากลเพื่อเปิดตัว Google Maps และทำการค้นหา ขอเส้นทางและการนำทาง ตลอดจนแสดงมุมมองแผนที่และภาพพาโนรามา ไวยากรณ์ของ URL จะเหมือนกันไม่ว่าจะใช้แพลตฟอร์มใดอยู่

คุณไม่จำเป็นต้องใช้คีย์ Google API เพื่อใช้ URL ของ Maps

ไวยากรณ์ข้ามแพลตฟอร์มสากล

ในฐานะนักพัฒนาแอป Android, แอป iOS หรือเว็บไซต์ คุณสามารถสร้าง URL ทั่วไปได้ จากนั้น URL ดังกล่าวจะเปิด Google Maps และดำเนินการที่ขอ ไม่ว่าจะใช้แพลตฟอร์มใดเมื่อเปิดแผนที่อยู่

 • ในอุปกรณ์ Android
  • หากติดตั้ง แอป Google Maps สำหรับ Android และใช้งานอยู่ URL จะเปิด Google Maps ในแอป Maps และดำเนินการตามที่ขอ
  • หากไม่ได้ติดตั้งแอป Google Maps หรือปิดใช้อยู่ URL จะเปิด Google Maps ในเบราว์เซอร์และดำเนินการตามที่ขอ
 • ในอุปกรณ์ iOS
  • หากมีการติดตั้งแอป Google Maps สำหรับ iOS ไว้ URL จะเปิด Google Maps ในแอป Maps และดำเนินการตามที่ขอ
  • หากไม่ได้ติดตั้งแอป Google Maps ไว้ URL จะเปิด Google Maps ในเบราว์เซอร์และดำเนินการตามที่ขอ
 • ในอุปกรณ์อื่นๆ URL จะเปิด Google Maps ในเบราว์เซอร์และดำเนินการตามที่ขอ

เราขอแนะนำให้คุณใช้ URL ข้ามแพลตฟอร์มเพื่อเปิด Google Maps จากแอปหรือเว็บไซต์ เนื่องจาก URL สากลเหล่านี้ช่วยให้จัดการคำขอแผนที่ได้กว้างขึ้นไม่ว่าจะใช้แพลตฟอร์มใดอยู่ สำหรับฟีเจอร์ที่ใช้ได้เฉพาะในแพลตฟอร์มอุปกรณ์เคลื่อนที่เท่านั้น (เช่น การนำทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว) คุณควรใช้ตัวเลือกเฉพาะแพลตฟอร์มสำหรับ Android หรือ iOS โปรดดูเอกสารประกอบต่อไปนี้

การเปิด Google Maps และดำเนินการบางอย่าง

หากต้องการเปิดใช้งาน Google Maps และเลือกดำเนินการหนึ่งในฟังก์ชันที่รองรับ ให้ใช้รูปแบบ URL ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับการดำเนินการที่ขอ

 • ค้นหา — เปิด Google Maps ที่แสดงหมุดของสถานที่เฉพาะเจาะจง หรือทำการค้นหาทั่วไปและเปิดแผนที่เพื่อแสดงผลลัพธ์ ดังนี้
  https://www.google.com/maps/search/?api=1&parameters
 • เส้นทาง — ขอเส้นทางและเปิด Google Maps โดยใช้ผลลัพธ์ ดังนี้
  https://www.google.com/maps/dir/?api=1&parameters
 • แสดงแผนที่ — เปิด Google Maps โดยไม่ระบุเครื่องหมายหรือเส้นทาง ดังนี้
  https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map&parameters
 • แสดงภาพพาโนรามาของ Street View — เปิดภาพพาโนรามาแบบอินเทอร์แอกทีฟ
  https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&parameters

สําคัญ: พารามิเตอร์ api=1 จะระบุเวอร์ชันของ URL ของ Maps ที่ต้องการใช้ URL ทุกคำขอต้องมีพารามิเตอร์นี้ ค่าที่ใช้ได้ค่าเดียวคือ 1 หาก api=1 ไม่แสดงอยู่ใน URL ระบบจะไม่สนใจพารามิเตอร์ทั้งหมด และแอป Google Maps เริ่มต้นจะเปิดขึ้นในเบราว์เซอร์หรือแอป Google Maps บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่ใช้งาน (เช่น https://www.google.com/maps)

การสร้าง URL ที่ถูกต้อง

คุณต้องเข้ารหัส URL อย่างถูกต้อง

เช่น พารามิเตอร์บางรายการใช้อักขระไปป์ (|) เป็นตัวคั่น ซึ่งคุณต้องเข้ารหัสเป็น %7C ใน URL สุดท้าย พารามิเตอร์อื่นๆ จะใช้ค่าที่คั่นด้วยคอมมา เช่น พิกัดละติจูด/ลองจิจูด หรือเมืองหรือรัฐ คุณต้องเข้ารหัสคอมมาเป็น %2C เข้ารหัสพื้นที่ทำงานด้วย %20 หรือแทนที่ด้วยเครื่องหมายบวก (+)

นอกจากนี้ URL ยังจำกัดไว้ที่ 2,048 อักขระต่อคำขอ โปรดระวังขีดจำกัดนี้เมื่อสร้าง URL

การทำงานบนแผนที่

การดำเนินการในแผนที่ที่ทำได้ ได้แก่ การค้นหา เส้นทาง การแสดงแผนที่ และการแสดง Street View แบบพาโนรามา คุณระบุการดำเนินการใน URL คำขอ พร้อมทั้งพารามิเตอร์ที่จำเป็นและไม่บังคับ เช่นเดียวกับมาตรฐานใน URL คุณจะแยกพารามิเตอร์โดยใช้อักขระแอมเพอร์แซนด์ (&) สำหรับการดำเนินการแต่ละรายการ ระบบจะแจกแจงรายการพารามิเตอร์และค่าที่เป็นไปได้ในส่วนพารามิเตอร์การค้นหา

ค้นหา

การค้นหาจะแสดงผลลัพธ์การค้นหาทั่วทั้งภูมิภาคบนแผนที่ที่มองเห็นได้ เมื่อค้นหาสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง แผนที่ที่ได้จะวางหมุดไว้ในตำแหน่งที่ระบุและแสดงรายละเอียดสถานที่ที่มี

การสร้าง URL การค้นหา

https://www.google.com/maps/search/?api=1&parameters

พารามิเตอร์

 • query (ต้องระบุ): กำหนดสถานที่ที่จะไฮไลต์ในแผนที่ ต้องมีพารามิเตอร์การค้นหาสำหรับคำขอการค้นหาทั้งหมด
  • ระบุสถานที่เป็นชื่อสถานที่ ที่อยู่ หรือพิกัดละติจูด/ลองจิจูดที่คั่นด้วยคอมมา สตริงควรเป็นแบบเข้ารหัส URL จึงควรแปลงที่อยู่ เช่น "City Hall, New York, NY" เป็น City+Hall%2C+New+York%2C+NY
  • ระบุข้อความค้นหาทั่วไปเป็นสตริงที่เข้ารหัส URL เช่น grocery+stores หรือ restaurants+in+seattle+wa
 • query_place_id (ไม่บังคับ): รหัสสถานที่คือตัวระบุข้อความที่ระบุสถานที่โดยไม่ซ้ำกัน สำหรับการดำเนินการ search คุณต้องระบุ query แต่อาจระบุ query_place_id ด้วย หากคุณระบุพารามิเตอร์ทั้ง 2 รายการ ระบบจะใช้ query ในกรณีที่ Google Maps ไม่พบรหัสสถานที่เท่านั้น หากคุณกำลังพยายามลิงก์กับสถานประกอบการที่เจาะจงอย่างชัดเจน รหัสสถานที่จะเป็นการรับประกันที่ดีที่สุดว่าคุณจะลิงก์ไปยังสถานที่ที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ขอแนะนำให้ส่ง query_place_id เมื่อคุณค้นหาตำแหน่งที่เจาะจงโดยใช้พิกัดละติจูด/ลองจิจูด

ตัวอย่างการค้นหา

ค้นหาสถานที่

ในการค้นหาตำแหน่ง คุณค้นหาสถานที่ที่เจาะจงโดยใช้ชื่อสถานที่ ที่อยู่ หรือพิกัดละติจูด/ลองจิจูดที่คั่นด้วยคอมมา และแผนที่ที่ได้จะแสดงหมุดที่ตำแหน่งนั้น ตัวอย่าง 3 รายการนี้แสดงการค้นหาสถานที่เดียวกันคือ CenturyLink Field (สนามกีฬาในซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน) โดยใช้ค่าสถานที่ที่ต่างกัน

ตัวอย่างที่ 1: การค้นหาชื่อสถานที่ "CenturyLink Field" ในแผนที่ต่อไปนี้:

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=centurylink+field

ตัวอย่างที่ 2: การค้นหาฟิลด์ CenturyLink โดยใช้พิกัดละติจูด/ลองจิจูดรวมถึงผลลัพธ์รหัสสถานที่ในแผนที่ต่อไปนี้

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=47.5951518%2C-122.3316393&query_place_id=ChIJKxjxuaNqkFQR3CK6O1HNNqY

ตัวอย่างที่ 3: การค้นหา CenturyLink Field โดยใช้ ผลการค้นหาพิกัดละติจูด/ลองจิจูดเฉพาะในแผนที่ต่อไปนี้ โปรดสังเกตว่ามีหมุดอยู่ในแผนที่ แต่ไม่มีข้อมูลสถานที่เพิ่มเติมในแผนที่หรือในแผงด้านข้าง

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=47.5951518%2C-122.3316393

การค้นหาตามหมวดหมู่

ในการค้นหาตามหมวดหมู่ คุณจะส่งข้อความค้นหาทั่วไปและ Google Maps จะพยายามค้นหาข้อมูลที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณใกล้กับสถานที่ตั้งที่ระบุ หากไม่มีการระบุตำแหน่ง Google Maps จะพยายามค้นหาข้อมูลในบริเวณใกล้เคียงกับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ หากต้องการระบุสถานที่ตั้งสำหรับการค้นหาตามหมวดหมู่ ให้ใส่สถานที่ตั้งไว้ในสตริงการค้นหาทั่วไป (เช่น pizza+seattle+wa)

ในตัวอย่างนี้ การค้นหาร้านพิซซ่าในซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน จะแสดงแผนที่ต่อไปนี้

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=pizza+seattle+wa


เส้นทาง

การบอกเส้นทางจะแสดงเส้นทางระหว่างจุดที่ระบุตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไปบนแผนที่ ตลอดจนระยะทางและเวลาในการเดินทาง

การสร้าง URL เส้นทาง

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&parameters

พารามิเตอร์

 • origin: กำหนดจุดเริ่มต้นที่จะแสดงเส้นทาง กำหนดค่าเริ่มต้นไปยังตำแหน่งเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องมากที่สุด เช่น ตำแหน่งของอุปกรณ์ (หากมี) หากไม่มี แผนที่ที่แสดงอาจให้แบบฟอร์มเปล่าเพื่อให้ผู้ใช้ป้อนต้นทางได้ ค่าอาจเป็นชื่อสถานที่ ที่อยู่ หรือพิกัดละติจูด/ลองจิจูดที่คั่นด้วยคอมมา สตริงควรเป็นแบบเข้ารหัส URL ดังนั้นที่อยู่อย่าง "City Hall, New York, NY" ควรแปลงเป็น City+Hall%2C+New+York%2C+NY

  หมายเหตุ: พารามิเตอร์นี้ไม่บังคับ เว้นแต่คุณจะระบุ origin_place_id ใน URL หากเลือกระบุ origin_place_id คุณต้องระบุ origin ใน URL ด้วย

 • origin_place_id (ไม่บังคับ): รหัสสถานที่คือตัวระบุข้อความที่ระบุสถานที่โดยไม่ซ้ำกัน หากคุณกำลังพยายามระบุสถานประกอบการที่แน่นอน การใช้รหัสสถานที่จึงเป็นการรับประกันที่ดีที่สุดว่าคุณจะลิงก์ไปยังสถานที่ที่ถูกต้อง URL ที่ใช้พารามิเตอร์นี้ต้องมี origin ด้วย
 • destination: กำหนดปลายทางของเส้นทาง หากไม่มี แผนที่ที่แสดงอาจให้แบบฟอร์มเปล่าเพื่อให้ผู้ใช้ป้อนจุดหมายได้ ค่าอาจเป็นชื่อสถานที่ ที่อยู่ หรือพิกัดละติจูด/ลองจิจูดที่คั่นด้วยคอมมา สตริงควรเป็นแบบเข้ารหัส URL ดังนั้นที่อยู่อย่าง "City Hall, New York, NY" ควรแปลงเป็น City+Hall%2C+New+York%2C+NY

  หมายเหตุ: พารามิเตอร์นี้ไม่บังคับ เว้นแต่คุณจะระบุ destination_place_id ใน URL หากเลือกระบุ destination_place_id คุณต้องระบุ destination ใน URL ด้วย

 • destination_place_id (ไม่บังคับ): รหัสสถานที่คือตัวระบุข้อความที่ระบุสถานที่โดยไม่ซ้ำกัน หากคุณกำลังพยายามระบุสถานประกอบการที่แน่นอน การใช้รหัสสถานที่จึงเป็นการรับประกันที่ดีที่สุดว่าคุณจะลิงก์ไปยังสถานที่ที่ถูกต้อง URL ที่ใช้พารามิเตอร์นี้ต้องมี destination ด้วย
 • travelmode (ไม่บังคับ): กำหนดวิธีการเดินทาง ตัวเลือกได้แก่ driving, walking (ซึ่งต้องการทางเท้าและทางเท้า หากมี), bicycling (เส้นทางที่ใช้ทางจักรยานและถนนที่ต้องการ หากมี) หรือ transit หากไม่ได้ระบุ travelmode ไว้ Google Maps จะแสดงโหมดที่เกี่ยวข้องมากที่สุดอย่างน้อย 1 โหมดสำหรับเส้นทางและ/หรือค่ากำหนดของผู้ใช้ที่ระบุ
 • dir_action=navigate (ไม่บังคับ): เปิดการนำทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยวหรือการแสดงตัวอย่างเส้นทางไปยังปลายทางที่ระบุ โดยขึ้นอยู่กับว่าต้นทางพร้อมใช้งานหรือไม่ หากผู้ใช้ระบุต้นทางและไม่ได้อยู่ใกล้กับตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ หรือไม่ระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ปัจจุบัน แผนที่จะเปิดการแสดงตัวอย่างเส้นทาง หากผู้ใช้ไม่ได้ระบุต้นทาง (ในกรณีนี้ ต้นทางจะมีค่าเริ่มต้นเป็นตำแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์) หรือต้นทางอยู่ใกล้กับตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ แผนที่จะเปิดการนำทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว โปรดทราบว่าการนำทางอาจไม่พร้อมใช้งานบนทุกผลิตภัณฑ์ของ Google Maps และ/หรือระหว่างปลายทางทั้งหมด ซึ่งในกรณีดังกล่าว ระบบจะไม่สนใจพารามิเตอร์นี้
 • waypoints: ระบุตัวกลางอย่างน้อย 1 ตำแหน่งเพื่อกำหนดเส้นทางระหว่าง origin ถึง destination คุณระบุจุดอ้างอิงหลายจุดได้โดยใช้อักขระไปป์ (|) เพื่อแยกสถานที่ (เช่น Berlin,Germany|Paris,France) จำนวนจุดอ้างอิงที่อนุญาตแตกต่างกันไปตามแพลตฟอร์มที่เปิดลิงก์ โดยจุดอ้างอิงที่รองรับบนเบราว์เซอร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่สูงสุด 9 จุด และรองรับจุดอ้างอิงสูงสุด 9 จุดเมื่อใช้อื่นๆ จุดบนเส้นทางจะแสดงบนแผนที่ตามลำดับเดียวกับที่ระบุใน URL จุดอ้างอิงแต่ละจุดอาจเป็นชื่อสถานที่ ที่อยู่ หรือพิกัดละติจูด/ลองจิจูดที่คั่นด้วยคอมมา สตริงควร เข้ารหัส URL ดังนั้นควรแปลงจุดอ้างอิง เช่น "เบอร์ลิน เยอรมนี|ปารีส ฝรั่งเศส" เป็น Berlin%2CGermany%7CParis%2CFrance

  หมายเหตุ

  • ผลิตภัณฑ์ Google Maps บางรายการไม่รองรับจุดอ้างอิง ในกรณีเหล่านั้น ระบบจะไม่สนใจพารามิเตอร์นี้
  • พารามิเตอร์นี้ไม่บังคับ เว้นแต่คุณจะระบุ waypoint_place_ids ใน URL หากเลือกระบุ waypoint_place_ids คุณต้องระบุ waypoints ใน URL ด้วย
 • waypoint_place_ids (ไม่บังคับ): รหัสสถานที่คือตัวระบุข้อความที่ระบุสถานที่โดยไม่ซ้ำกัน Waypoint_place_ids ช่วยให้คุณระบุรายการรหัสสถานที่ให้ตรงกับรายการ waypoints ได้ รหัสสถานที่ควรเรียงลำดับตามจุดอ้างอิงและคั่นด้วยอักขระไปป์ "|" ( เข้ารหัส URL เป็น %7C) หากพยายามระบุสถานประกอบการบางแห่งอย่างชัดเจน รหัสสถานที่จะรับประกันที่ดีที่สุดว่าคุณจะลิงก์ไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง URL ที่ใช้พารามิเตอร์นี้ต้องมี waypoints ด้วย
 • avoid (ไม่บังคับ): ตั้งค่าฟีเจอร์ที่เส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยง สามารถตั้งค่าเป็นตัวเลือกเหล่านี้อย่างน้อย 1 รายการได้โดยคั่นด้วยอักขระคอมมา "," ( เข้ารหัส URL เป็น %2C)
  • ferries
  • highways
  • tolls

ตัวอย่างเส้นทาง

URL ต่อไปนี้จะเปิดแผนที่ในโหมดเส้นทางและมีแบบฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้ป้อนต้นทางและปลายทาง

https://www.google.com/maps/dir/?api=1

ตัวอย่างต่อไปนี้เปิดแผนที่พร้อมเส้นทางจักรยานจาก Space needle ไปยังตลาด Pike Place Market ในซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Space+Needle+Seattle+WA&destination=Pike+Place+Market+Seattle+WA&travelmode=bicycling

ตัวอย่างต่อไปนี้เปิดแผนที่พร้อมเส้นทางเดินเท้าจาก Google ในซิดนีย์ ออสเตรเลีย ไปยังอาคารควีนวิกตอเรีย

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Google+Pyrmont+NSW&destination=QVB&destination_place_id=ChIJISz8NjyuEmsRFTQ9Iw7Ear8&travelmode=walking


กำลังแสดงแผนที่

การทำงานในแผนที่จะแสดงแผนที่ที่ไม่มีเครื่องหมายหรือเส้นทาง

การสร้าง URL ของแผนที่

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map&parameters

พารามิเตอร์

 • map_action=map (จำเป็น): ระบุประเภทของมุมมองแผนที่ที่จะแสดง Maps และ Street View ใช้ปลายทางเดียวกัน คุณต้องระบุ map_action เป็น map เพื่อให้แน่ใจว่าแผนที่จะแสดง
 • center (ไม่บังคับ): กำหนดศูนย์กลางของหน้าต่างแผนที่และยอมรับพิกัดละติจูด/ลองจิจูดเป็นค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (เช่น -33.8569,151.2152)
 • zoom (ไม่บังคับ): ตั้งค่าระดับการซูมเริ่มต้นของแผนที่ ค่าที่ยอมรับคือจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 (ทั้งโลก) ถึง 21 (อาคารแต่ละแห่ง) ขีดจำกัดสูงสุดอาจแตกต่างกันไปตามข้อมูลแผนที่ที่มีอยู่ในตำแหน่งที่เลือก ค่าเริ่มต้นคือ 15
 • basemap (ไม่บังคับ): กำหนดประเภทของแผนที่ที่จะแสดง ค่าอาจเป็น roadmap (ค่าเริ่มต้น), satellite หรือ terrain
 • layer (ไม่บังคับ): กำหนดเลเยอร์เพิ่มเติมที่จะแสดงในแผนที่ (หากมี) ค่าอาจเป็นค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้ none (ค่าเริ่มต้น), transit, traffic หรือ bicycling

ตัวอย่างแผนที่

URL ตัวอย่างนี้จะเปิด Google Maps เริ่มต้นโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงแผนที่ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่คาทูมบา รัฐนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย (ที่ -33.712206,150.311941) และตั้งค่าพารามิเตอร์ zoom และ basemap ที่ไม่บังคับ

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map&center=-33.712206%2C150.311941&zoom=12&basemap=terrain


การแสดงภาพพาโนรามาของ Street View

การทำภาพพาโนรามาช่วยให้คุณเปิดโปรแกรมดูภาพ Street View เป็นภาพพาโนรามาแบบอินเทอร์แอกทีฟได้ ภาพพาโนรามาของ Street View แต่ละภาพให้มุมมอง 360 องศาจากสถานที่เดียว รูปภาพมีมุมมองแนวนอน 360 องศา (ภาพรวมแบบเต็ม) และมุมมองแนวตั้ง 180 องศา (จากตรงไปด้านบน) การดำเนินการพาโนรามาจะเปิดโปรแกรมดูภาพที่แสดงผลพาโนรามาเป็นทรงกลมโดยมีกล้องอยู่ตรงกลาง คุณปรับกล้องเพื่อควบคุมการซูมและการวางแนวของกล้องได้

Google Street View แสดงมุมมองแบบพาโนรามาจากตำแหน่งที่กำหนดไว้ ทั่วทั้ง พื้นที่ที่ครอบคลุม นอกจากนี้ยังมีภาพ 360 องศาที่ผู้ใช้ถ่ายและคอลเล็กชันพิเศษของ Street View

การสร้าง URL ของ Street View

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&parameters

พารามิเตอร์

 • map_action=pano (ต้องระบุ): ระบุประเภทของมุมมองที่จะแสดง Maps และ Street View ใช้ปลายทางเดียวกัน ต้องระบุ action เป็น pano เพื่อให้แน่ใจว่าจะแสดงภาพพาโนรามา

ต้องระบุพารามิเตอร์ของ URL อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ด้วย

 • viewpoint: โปรแกรมดูภาพจะแสดงภาพพาโนรามาที่ถ่ายไว้ ใกล้กับตำแหน่งของ viewpoint มากที่สุด โดยระบุเป็นพิกัดละติจูด/ลองจิจูดที่คั่นด้วยคอมมา (เช่น 46.414382,10.013988) เนื่องจากภาพ Street View จะมีการรีเฟรชเป็นระยะๆ และภาพถ่ายอาจถ่ายจากตำแหน่งที่ต่างกันเล็กน้อยในแต่ละครั้ง เป็นไปได้ที่ตำแหน่งของคุณอาจสแนปเป็นภาพพาโนรามาที่แตกต่างกันเมื่อมีการอัปเดตภาพ
 • pano: รหัสพาโนรามาที่เจาะจงของรูปภาพที่จะแสดง หากระบุ pano คุณอาจระบุ viewpoint ด้วย ระบบจะใช้ viewpoint เมื่อ Google Maps ไม่พบรหัสพาโนรามาเท่านั้น หากมีการระบุ pano แต่ไม่พบ และระบุ viewpoint ที่ไม่ จะไม่มีการแสดงภาพพาโนรามา แต่ Google Maps จะเปิดขึ้นในโหมดเริ่มต้น โดยแสดงแผนที่ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้

พารามิเตอร์ของ URL ต่อไปนี้ไม่บังคับ

 • heading: ระบุทิศทางเข็มทิศของกล้องเป็นองศาตามเข็มนาฬิกาจากทิศเหนือ ค่าที่ยอมรับคือตั้งแต่ -180 ถึง 360 องศา หากไม่ระบุ ระบบจะเลือกส่วนหัวเริ่มต้นโดยอิงตามมุมมอง (หากระบุ) ของคำค้นหาและตำแหน่งจริงของรูปภาพ
 • pitch: ระบุมุมขึ้นหรือลงของกล้อง ระดับเสียงจะระบุเป็นองศาตั้งแต่ -90 ถึง 90 องศา ค่าบวกจะทำให้มุมของกล้องถ่ายรูปเงยขึ้น ส่วนค่าลบจะทำให้มุมของกล้องถ่ายรูปต่ำลง ระดับเสียงเริ่มต้นที่ 0 ตั้งค่าไว้ โดยอิงตามตำแหน่งของกล้องเมื่อถ่ายภาพ ด้วยเหตุนี้ ระดับเสียงของ 0 จึงมักเป็นแนวนอนแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป เช่น รูปภาพที่ถ่ายบนเนินเขามีแนวโน้มที่จะแสดงระดับเสียงเริ่มต้นที่ไม่ใช่แนวนอน
 • fov: กำหนดขอบเขตการมองเห็นรูปภาพในแนวนอน ขอบเขตการมองเห็นจะแสดงเป็นองศาที่มีช่วง 10-100 ซึ่งค่าเริ่มต้นคือ 90 เมื่อจัดการกับวิวพอร์ตที่มีขนาดคงที่ ขอบเขตการมองเห็นจะถือว่าเป็นระดับการซูม โดยตัวเลขที่น้อยหมายถึงระดับการซูมที่สูงขึ้น

ตัวอย่าง Street View

ตัวอย่าง 2 ตัวอย่างแรกแสดงภาพพาโนรามาของหอไอเฟล ตัวอย่างที่ 1 ใช้ viewpoint สำหรับสถานที่ตั้งเท่านั้น และตั้งค่าพารามิเตอร์ heading, pitch และ fov ซึ่งไม่บังคับ สําหรับการเปรียบเทียบ ตัวอย่างที่ 2 ใช้รหัส pano และพารามิเตอร์เดียวกันที่ตั้งค่าไว้ในตัวอย่างแรก ตัวอย่างที่ 3 แสดงภาพพาโนรามาในอาคาร

ตัวอย่างที่ 1: ใช้เพียง viewpoint เพื่อระบุตำแหน่ง

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&viewpoint=48.857832%2C2.295226&heading=-45&pitch=38&fov=80

ตัวอย่างที่ 2: ใช้รหัส pano และสถานที่ตั้ง viewpoint รหัส pano จะมีความสำคัญเหนือกว่า viewpoint ในตัวอย่างนี้ พบรหัสพาโนรามา จึงไม่สนใจ viewpoint โปรดสังเกตว่ารูปภาพพาโนรามาที่แสดงสำหรับรหัส pano แตกต่างกันเล็กน้อยและใหม่กว่ารูปภาพที่พบโดยใช้ viewpoint เท่านั้น

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&pano=tu510ie_z4ptBZYo2BGEJg&viewpoint=48.857832%2C2.295226&heading=-45&pitch=38&fov=80

ตัวอย่างที่ 3: แสดงภาพพาโนรามาของภายในร้านอาหาร Sarastro ในลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยระบุรหัสพาโนรามา

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&pano=4U-oRQCNsC6u7r8gp02sLA

การค้นหารหัสพาโนรามา

การค้นหารหัสของภาพพาโนรามาหนึ่งๆ มีหลายวิธีด้วยกัน

ตัวอย่างอื่นๆ

ตัวอย่างเส้นทางที่ใช้จุดอ้างอิง

ตัวอย่างเส้นทางต่อไปนี้จะเปิด Google Maps และแสดงเส้นทางการขับขี่จากปารีส ประเทศฝรั่งเศสไปยังแชร์บูร์ก ฝรั่งเศส ผ่านจุดอ้างอิงต่อไปนี้

จังหวัด ประเทศชื่อสถานที่รหัสสถานที่
1. แวร์ซาย ฝรั่งเศส พระราชวังแวร์ซาย ChIJdUyx15R95kcRj85ZX8H8OAU
2. ชาทร์ ฝรั่งเศส อาสนวิหารชาทร์ ChIJKzGHdEgM5EcR_OBTT3nQoEA
3. เลอมองส์ ฝรั่งเศส อาสนวิหารนักบุญจูเลียนแห่งเลอมองส์ ChIJG2LvQNCI4kcRKXNoAsPi1Mc
4. กอง ฝรั่งเศส ปราสาท Caen ChIJ06tnGbxCCkgRsfNjEQMwUsc

ใน URL ตัวอย่าง จะมีการกำหนดจุดอ้างอิงด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้คุณเปรียบเทียบความแตกต่างของการแสดงจุดอ้างอิงบนแผนที่ผลลัพธ์ได้

ตัวอย่างที่ 1: จุดอ้างอิงที่ระบุเป็นเมือง, ประเทศ:

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Paris%2CFrance&destination=Cherbourg%2CFrance&travelmode=driving&waypoints=Versailles%2CFrance%7CChartres%2CFrance%7CLe+Mans%2CFrance%7CCaen%2CFrance

ตัวอย่างที่ 2: จุดอ้างอิงที่ระบุเป็นชื่อสถานที่ที่เฉพาะเจาะจง

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Paris%2CFrance&destination=Cherbourg%2CFrance&travelmode=driving&waypoints=Palace+of+Versailles%7CChartres+Cathedral%7CCathedral+of+Saint+Julian+of+Le+Mans%7CCaen+Castle

ตัวอย่างที่ 3: จุดอ้างอิงที่ระบุเป็นเมือง ประเทศ และระบุ waypoint_place_ids สำหรับสถานประกอบการที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละจุดอ้างอิงแต่ละจุด

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Paris%2CFrance&destination=Cherbourg%2CFrance&travelmode=driving&waypoints=Versailles%2CFrance%7CChartres%2CFrance%7CLe+Mans%2CFrance%7CCaen%2CFrance&waypoint_place_ids=ChIJdUyx15R95kcRj85ZX8H8OAU%7CChIJKzGHdEgM5EcR_OBTT3nQoEA%7CChIJG2LvQNCI4kcRKXNoAsPi1Mc%7CChIJ06tnGbxCCkgRsfNjEQMwUsc

ตัวอย่างที่ 4: กำหนดจุดอ้างอิงเป็นเมือง, ประเทศ แต่แสดงจุดอ้างอิงโดยเรียงลำดับต่างจากตัวอย่างก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นว่าแผนที่แสดงจุดอ้างอิงตามลำดับที่ระบุไว้ใน URL

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Paris%2CFrance&destination=Cherbourg%2CFrance&travelmode=driving&waypoints=Versailles%2CFrance%7CCaen%2CFrance%7CLe+Mans%2CFrance%7CChartres%2CFrance

ตัวอย่างแผนที่

แสดงแผนที่พร้อม basemap (ดาวเทียม) และ layer (ขนส่งสาธารณะ) ที่ระบุ

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map&center=37.7992940%2C-122.3976113&zoom=15&basemap=satellite&layer=transit

ตัวอย่าง Street View

แสดงภาพพาโนรามา Street View โดยใช้คีย์รูปภาพ FIFE เป็นรหัส pano โปรดทราบว่ารหัส pano จะขึ้นต้นด้วย F:

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&pano=F:-ud6AZSB-sQg/V0cfCSV3OWI/AAAAAAAAG1U/UQEoc5sXPQEIP7zzD6SWzmKb8Vbug47uQCLIB&heading=22&pitch=-5&fov=55