เริ่มต้นใช้งาน

บทนำ

คุณสามารถใช้ URL ของ Maps เพื่อสร้าง URL ข้ามแพลตฟอร์มสําหรับการเปิดตัว Google Maps และทําการค้นหา ขอเส้นทางและการนําทาง รวมทั้งแสดงมุมมองแผนที่และภาพแบบพาโนรามา ไวยากรณ์ของ URL จะเหมือนกันโดยไม่คํานึงถึงแพลตฟอร์มที่ใช้

ไม่จําเป็นต้องใช้คีย์ Google API เพื่อใช้ URL ของ Maps

ไวยากรณ์ข้ามแพลตฟอร์มสากล

ในฐานะนักพัฒนาแอป Android, แอป iOS หรือเว็บไซต์ คุณสามารถสร้าง URL ทั่วไปได้ แล้ว URL ดังกล่าวจะเปิด Google Maps และดําเนินการตามที่ขอ ไม่ว่าแพลตฟอร์มนั้นๆ จะใช้เมื่อเปิดแผนที่

 • ในอุปกรณ์ Android
  • หากติดตั้งแอป Google Maps สําหรับ Android ไว้และใช้งาน URL นั้นจะเปิด Google Maps ในแอป Maps และดําเนินการตามคําขอ
  • หากไม่ได้ติดตั้งแอปหรือปิดใช้ Google Maps ไว้ URL จะเปิดใช้ Google Maps ในเบราว์เซอร์และดําเนินการตามที่คุณต้องการ
 • ในอุปกรณ์ iOS ให้ทําดังนี้
  • หากติดตั้งแอป Google Maps สําหรับ iOS ไว้ URL จะเปิด Google Maps ในแอป Maps และจะดําเนินการตามที่ขอ
  • หากไม่ได้ติดตั้งแอป Google Maps ไว้ URL จะเปิดใช้ Google Maps ในเบราว์เซอร์และดําเนินการตามที่คุณต้องการ
 • ในอุปกรณ์อื่น URL จะเปิด Google Maps ในเบราว์เซอร์และดําเนินการตามที่ต้องการ

เราขอแนะนําให้ใช้ URL ข้ามแพลตฟอร์มในการเปิดตัว Google Maps จากแอปหรือเว็บไซต์ของคุณ เนื่องจาก URL สากลเหล่านี้ทําให้จัดการคําขอแผนที่ได้กว้างมากขึ้นไม่ว่าจะใช้แพลตฟอร์มใดอยู่ก็ตาม สําหรับฟีเจอร์ที่อาจใช้งานได้บนแพลตฟอร์มอุปกรณ์เคลื่อนที่เท่านั้น (เช่น การนําทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว) คุณอาจต้องการใช้ตัวเลือกเฉพาะแพลตฟอร์มสําหรับ Android หรือ iOS โปรดดูเอกสารต่อไปนี้

การเปิดตัว Google Maps และการดําเนินการบางอย่าง

หากต้องการเปิดใช้งาน Google Maps และอาจใช้ฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งที่รองรับ ให้ใช้รูปแบบ URL ของรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดําเนินการที่ขอ

 • ค้นหา — เปิดใช้ Google Maps ที่แสดงหมุดสําหรับสถานที่เฉพาะ หรือทําการค้นหาทั่วไปและเปิดตัวแผนที่เพื่อแสดงผลลัพธ์ ดังนี้
  https://www.google.com/maps/search/?api=1&parameters
 • เส้นทาง — ขอเส้นทางและเปิดใช้ Google Maps ด้วยผลลัพธ์
  https://www.google.com/maps/dir/?api=1&parameters
 • แสดงแผนที่ — เปิด Google Maps โดยไม่มีเครื่องหมายหรือเส้นทาง
  https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map&parameters
 • แสดงพาโนรามา Street View — เปิดใช้รูปภาพพาโนรามาแบบอินเทอร์แอกทีฟ:
  https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&parameters

สําคัญ: พารามิเตอร์ api=1 จะระบุเวอร์ชันของ URL ของ Maps ที่ URL นี้มีไว้สําหรับ ต้องมีพารามิเตอร์นี้ในคําขอทุกรายการ ค่าที่ใช้ได้มีเพียง 1 หาก api=1 ไม่อยู่ใน URL ระบบจะไม่สนใจพารามิเตอร์ทั้งหมด และจะเริ่มเปิดแอป Google Maps เริ่มต้นในเบราว์เซอร์หรือแอป Google Maps บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่ใช้ (เช่น https://www.google.com/maps)

การสร้าง URL ที่ถูกต้อง

คุณต้องเข้ารหัส URL ให้ถูกต้อง

เช่น พารามิเตอร์บางตัวใช้อักขระไปป์ (|) เป็นตัวคั่น ซึ่งคุณต้องเข้ารหัสเป็น %7C ใน URL สุดท้าย พารามิเตอร์อื่นๆ ใช้ค่าที่คั่นด้วยคอมมา เช่น พิกัดละติจูด/ลองจิจูด หรือเมือง รัฐ คุณต้องเข้ารหัสคอมมาเป็น %2C เข้ารหัสพื้นที่ทํางานด้วย %20 หรือแทนที่ด้วยเครื่องหมายบวก (+)

นอกจากนี้ URL จะจํากัดอยู่ที่ 2,048 อักขระต่อคําขอ โปรดระวังขีดจํากัดนี้เมื่อสร้าง URL

การทำงานบนแผนที่

การทํางานบนแผนที่ที่ใช้ได้ ได้แก่ การค้นหา เส้นทาง แสดงแผนที่ และแสดงพาโนรามาของ Street View โดยระบุการดําเนินการใน URL ของคําขอ รวมถึงพารามิเตอร์ที่จําเป็นและไม่บังคับ ตามมาตรฐานของ URL คุณจะแยกพารามิเตอร์ด้วยอักขระเครื่องหมายแอมเพอร์แซนด์ (&) สําหรับการดําเนินการแต่ละรายการ รายการพารามิเตอร์และค่าที่เป็นไปได้จะมีการแจกแจงไว้ในส่วนพารามิเตอร์การค้นหา

ค้นหา

การทํางานการค้นหาจะแสดงผลลัพธ์สําหรับการค้นหาทั่วทั้งแผนที่ที่มองเห็นได้ ขณะค้นหาสถานที่ที่เจาะจง แผนที่ที่ได้จะแสดงตําแหน่งลงในตําแหน่งที่ระบุและแสดงรายละเอียดของสถานที่

การสร้าง URL การค้นหา

https://www.google.com/maps/search/?api=1&parameters

พารามิเตอร์

 • query (จําเป็น): กําหนดสถานที่ที่จะไฮไลต์บนแผนที่ ต้องมีพารามิเตอร์การค้นหาสําหรับคําขอการค้นหาทั้งหมด
  • ระบุสถานที่เป็นชื่อสถานที่ ที่อยู่ หรือพิกัดละติจูด/ลองจิจูดที่คั่นด้วยคอมมา สตริงควรเข้ารหัสด้วย URL ดังนั้นที่อยู่ เช่น "ศาลาว่าการ นิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก" จึงควรแปลงเป็น City+Hall%2C+New+York%2C+NY
  • ระบุข้อความค้นหาทั่วไปเป็นสตริงที่เข้ารหัส URL เช่น grocery+stores หรือ restaurants+in+seattle+wa
 • query_place_id (ไม่บังคับ): รหัสสถานที่คือตัวระบุที่เป็นข้อความซึ่งระบุสถานที่ที่ไม่ซ้ํากัน สําหรับการดําเนินการ search คุณต้องระบุ query แต่อาจระบุ query_place_id ด้วย หากคุณระบุพารามิเตอร์ทั้ง 2 อย่าง ระบบจะใช้ query เฉพาะในกรณีที่ Google Maps ไม่พบรหัสสถานที่ หากคุณกําลังพยายามลิงก์กับสถานที่เฉพาะอย่างชัดเจน รหัสสถานที่จะรับประกันได้ดีที่สุดว่าคุณจะลิงก์กับสถานที่ที่ถูกต้อง ขอแนะนําให้ส่ง query_place_id เมื่อคุณค้นหาตําแหน่งที่เจาะจงโดยใช้พิกัดละติจูด/ลองจิจูด

ตัวอย่างการค้นหา

การค้นหาตําแหน่ง

ในการค้นหาตําแหน่ง ให้ค้นหาตําแหน่งโดยใช้ชื่อสถานที่ ที่อยู่ หรือพิกัดละติจูด/ลองจิจูดที่คั่นด้วยคอมมา และแผนที่ผลลัพธ์จะแสดงหมุดที่ตําแหน่งนั้น ตัวอย่างทั้ง 3 ภาพนี้จะแสดงการค้นหาสถานที่เดียวกัน ได้แก่ CenturyLink Field (สนามกีฬาในซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน) โดยใช้ค่าสถานที่ที่ต่างกัน

ตัวอย่างที่ 1: การค้นหาชื่อสถานที่ "CenturyLink Field" ปรากฏในแผนที่ต่อไปนี้

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=centurylink+field

ตัวอย่างที่ 2: การค้นหาช่อง CenturyLink โดยใช้พิกัดละติจูด/ลองจิจูด รวมถึงรหัสสถานที่จะแสดงผลในแผนที่ต่อไปนี้

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=47.5951518%2C-122.3316393&query_place_id=ChIJKxjxuaNqkFQR3CK6O1HNNqY

ตัวอย่างที่ 3: การค้นหาช่อง CenturyLink โดยใช้เพียงพิกัดละติจูดและลองจิจูด จะแสดงในแผนที่ต่อไปนี้ สังเกตว่ามีหมุดบนแผนที่ แต่ไม่มีข้อมูลสถานที่เพิ่มเติมบนแผนที่หรือในแผงด้านข้าง

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=47.5951518%2C-122.3316393

การค้นหาตามหมวดหมู่

ในการค้นหาตามหมวดหมู่ คุณจะส่งข้อความค้นหาทั่วไป และ Google Maps จะพยายามค้นหาข้อมูลที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณใกล้กับตําแหน่งที่คุณระบุ หากไม่มีการระบุตําแหน่ง Google Maps จะพยายามค้นหาสถานที่ใกล้เคียงจากตําแหน่งปัจจุบัน หากต้องการระบุตําแหน่งสําหรับการค้นหาตามหมวดหมู่ ให้ใส่ตําแหน่งในสตริงการค้นหาทั่วไป (เช่น pizza+seattle+wa)

ในตัวอย่างนี้ การค้นหาร้านพิซซ่าในซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน จะส่งผลให้เกิดแผนที่ต่อไปนี้

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=pizza+seattle+wa


เส้นทาง

การดําเนินการเส้นทางจะแสดงเส้นทางระหว่างจุด 2 จุดขึ้นไปบนแผนที่ รวมทั้งระยะทางและเวลาเดินทาง

การสร้าง URL เส้นทาง

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&parameters

พารามิเตอร์

 • origin: กําหนดจุดเริ่มต้น ในการแสดงเส้นทาง ค่าเริ่มต้นจะเป็นตําแหน่งเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องมากที่สุด เช่น ตําแหน่งอุปกรณ์ (หากมี) หากไม่มี แผนที่ที่ได้จะมีแบบฟอร์มเปล่าเพื่อให้ผู้ใช้ป้อนต้นทางได้ ค่าอาจเป็นชื่อสถานที่ ที่อยู่ หรือพิกัดละติจูด/ลองจิจูดที่คั่นด้วยคอมมา สตริงควรเข้ารหัสด้วย URL ดังนั้นที่อยู่ เช่น "ศาลาว่าการ นิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก" จึงควรแปลงเป็น City+Hall%2C+New+York%2C+NY

  หมายเหตุ: พารามิเตอร์นี้เป็นแบบไม่บังคับ เว้นแต่คุณจะระบุ origin_place_id ใน URL หากคุณเลือกที่จะระบุ origin_place_id คุณต้องใส่ origin ใน URL ด้วย

 • origin_place_id (ไม่บังคับ): รหัสสถานที่คือตัวระบุที่เป็นข้อความซึ่งระบุสถานที่ที่ไม่ซ้ํากัน หากคุณกําลังพยายามระบุสถานประกอบการที่แน่นอน การใช้รหัสสถานที่เป็นการรับประกันที่ดีที่สุดว่าคุณจะลิงก์กับสถานที่ที่ถูกต้อง URL ที่ใช้พารามิเตอร์นี้ต้องมี origin ด้วย
 • destination: กําหนดปลายทางของเส้นทาง หากไม่มี แผนที่ที่ได้จะมีแบบฟอร์มเปล่าเพื่อให้ผู้ใช้ป้อนปลายทางได้ ค่าอาจเป็นชื่อสถานที่ ที่อยู่ หรือพิกัดละติจูด/ลองจิจูดที่คั่นด้วยคอมมา สตริงควรเข้ารหัสด้วย URL ดังนั้นที่อยู่ เช่น "ศาลาว่าการ นิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก" จึงควรแปลงเป็น City+Hall%2C+New+York%2C+NY

  หมายเหตุ: พารามิเตอร์นี้เป็นแบบไม่บังคับ เว้นแต่คุณจะระบุ destination_place_id ใน URL หากคุณเลือกที่จะระบุ destination_place_id คุณต้องใส่ destination ใน URL ด้วย

 • destination_place_id (ไม่บังคับ): รหัสสถานที่คือตัวระบุที่เป็นข้อความซึ่งระบุสถานที่ที่ไม่ซ้ํากัน หากคุณกําลังพยายามระบุสถานประกอบการที่แน่นอน การใช้รหัสสถานที่เป็นการรับประกันที่ดีที่สุดว่าคุณจะลิงก์กับสถานที่ที่ถูกต้อง URL ที่ใช้พารามิเตอร์นี้ต้องมี destination ด้วย
 • travelmode (ไม่บังคับ): กําหนดวิธีเดินทาง เส้นทางที่เลือกคือ driving, walking (ซึ่งชอบเส้นทางเดินเท้าและทางเท้า (หากมี)) bicycling (เส้นทางผ่านเส้นทางจักรยานและถนนที่แนะนํา หากมี) หรือ transit หากไม่ได้ระบุ travelmode ไว้ Google Maps จะแสดงโหมดที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 โหมดสําหรับเส้นทางและ/หรือค่ากําหนดของผู้ใช้ที่ระบุ
 • dir_action=navigate (ไม่บังคับ): เปิดใช้การนําทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยวหรือแสดงตัวอย่างเส้นทางไปยังปลายทางที่ระบุ โดยขึ้นอยู่กับว่าต้นทางพร้อมใช้งานหรือไม่ หากผู้ใช้ระบุต้นทางและไม่อยู่ใกล้กับตําแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ หรือตําแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน ตัวอย่างแผนที่จะเปิดขึ้น หากผู้ใช้ไม่ระบุต้นทาง (ในกรณีที่ต้นทางมีค่าเริ่มต้นเป็นตําแหน่งอุปกรณ์ปัจจุบัน) หรือต้นทางอยู่ใกล้ตําแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ แผนที่จะเปิดการนําทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว โปรดทราบว่าการนําทางใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ Google Maps ทั้งหมดและ/หรือระหว่างปลายทางทั้งหมด ในกรณีดังกล่าว ระบบจะไม่สนใจพารามิเตอร์นี้
 • waypoints: ระบุสถานที่ตัวกลางอย่างน้อย 1 แห่ง เพื่อกําหนดเส้นทางระหว่างoriginและdestination คุณระบุจุดอ้างอิงหลายจุดได้โดยใช้อักขระไปป์ (|) เพื่อแยกสถานที่ (เช่น Berlin,Germany|Paris,France) จํานวนจุดอ้างอิงที่อนุญาตจะแตกต่างกันไปตามแพลตฟอร์มที่ลิงก์เปิดขึ้น โดยรองรับเบราว์เซอร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่สูงสุด 3 จุด และรองรับจุดอ้างอิงได้สูงสุด 9 จุด จุดบนเส้นทางจะแสดงบนแผนที่ตามลําดับเดียวกับใน URL จุดอ้างอิงแต่ละจุดอาจเป็นชื่อสถานที่ ที่อยู่ หรือพิกัดละติจูด/ลองจิจูดที่คั่นด้วยคอมมา สตริงควรเข้ารหัส URL ดังนั้นจุดอ้างอิง เช่น "เบอร์ลิน เยอรมนี|ปารีส ฝรั่งเศส" จึงควรแปลงเป็น Berlin%2CGermany%7CParis%2CFrance

  หมายเหตุ

  • ผลิตภัณฑ์ Google Maps ทั้งหมดไม่รองรับจุดอ้างอิงในกรณีดังกล่าว ระบบจะไม่สนใจพารามิเตอร์นี้
  • พารามิเตอร์นี้จะใส่หรือไม่ก็ได้ เว้นแต่คุณจะระบุ waypoint_place_ids ใน URL ของคุณ หากคุณเลือกที่จะระบุ waypoint_place_ids คุณต้องใส่ waypoints ใน URL ด้วย
 • waypoint_place_ids (ไม่บังคับ): รหัสสถานที่คือตัวระบุที่เป็นข้อความซึ่งระบุสถานที่ที่ไม่ซ้ํากัน Waypoint_place_ids ช่วยให้คุณระบุรายการรหัสสถานที่ให้ตรงกับรายการ waypoints ได้ รหัสสถานที่ควรแสดงตามลําดับเดียวกับจุดอ้างอิง และคั่นด้วยอักขระไปป์ "|" (เข้ารหัส URL เป็น %7C) หากคุณพยายามระบุสถานที่ที่แน่นอน รหัสสถานที่คือการรับประกันที่ดีที่สุดว่าคุณจะลิงก์กับสถานที่ที่ถูกต้อง URL ที่ใช้พารามิเตอร์นี้ต้องมี waypoints ด้วย

ตัวอย่างเส้นทาง

URL ต่อไปนี้จะเปิดแผนที่ในโหมดเส้นทางและมีแบบฟอร์มสําหรับให้ผู้ใช้ป้อนต้นทางและปลายทาง

https://www.google.com/maps/dir/?api=1

ตัวอย่างต่อไปนี้เปิดแผนที่พร้อมเส้นทางจักรยานจาก Space Spacele ไปยัง Pike Place Market ในซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Space+Needle+Seattle+WA&destination=Pike+Place+Market+Seattle+WA&travelmode=bicycling

ตัวอย่างต่อไปนี้เปิดแผนที่พร้อมเส้นทางเดินเท้าจาก Google ในซิดนีย์ ออสเตรเลีย ไปยังอาคาร Queen Victoria

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Google+Pyrmont+NSW&destination=QVB&destination_place_id=ChIJISz8NjyuEmsRFTQ9Iw7Ear8&travelmode=walking


การแสดงแผนที่

การดําเนินการในแผนที่จะแสดงแผนที่ที่ไม่มีเครื่องหมายหรือเส้นทาง

การสร้าง URL ของแผนที่

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map&parameters

พารามิเตอร์

 • map_action=map (จําเป็น): ระบุประเภทของมุมมองแผนที่ที่จะแสดง Maps และ Street View ใช้ปลายทางเดียวกัน ต้องระบุ map_action เป็น map เพื่อให้แน่ใจว่าจะแสดงแผนที่
 • center (ไม่บังคับ): กําหนดกึ่งกลางของหน้าต่างแผนที่และยอมรับพิกัดละติจูด/ลองจิจูดเป็นค่าที่คั่นด้วยคอมมา (เช่น -33.8569,151.2152)
 • zoom (ไม่บังคับ): ตั้งค่าระดับการซูมเริ่มต้นของแผนที่ ค่าที่ยอมรับเป็นจํานวนเต็มตั้งแต่ 0 (ทั่วโลก) ถึง 21 (อาคารแต่ละแห่ง) ขีดจํากัดสูงสุดอาจแตกต่างกันไปตามข้อมูลแผนที่ที่มีอยู่ในตําแหน่งที่เลือก ซึ่งค่าเริ่มต้นคือ 15 รายการ
 • basemap (ไม่บังคับ): กําหนดประเภทแผนที่ที่จะแสดง ค่าอาจเป็น roadmap (ค่าเริ่มต้น), satellite หรือ terrain
 • layer (ไม่บังคับ): กําหนดเลเยอร์เพิ่มเติมเพื่อแสดงในแผนที่ หากมี ค่าอาจมีรูปแบบเป็น none (ค่าเริ่มต้น), transit, traffic หรือ bicycling

ตัวอย่างแผนที่

URL ตัวอย่างนี้เปิด Google Maps เริ่มต้นโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ตําแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงแผนที่โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ Katoomba, NSW, ออสเตรเลีย (ที่ -33.712206,150.311941) และตั้งค่าพารามิเตอร์ zoom และ basemap (ไม่บังคับ)

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map&center=-33.712206%2C150.311941&zoom=12&basemap=terrain


แสดงพาโนรามาของ Street View

การดําเนินการพาโนรามาช่วยให้คุณเปิดผู้ดูเพื่อแสดงภาพ Street View เป็นพาโนรามาแบบอินเทอร์แอกทีฟได้ พาโนรามาใน Street View แต่ละภาพจะแสดงมุมมอง 360 องศาแบบเต็มจากตําแหน่งเดียว รูปภาพมีมุมมองแนวนอน 360 องศา (ล้อมรอบรอบทั้งหมด) และ 180 องศาสําหรับมุมมองแนวตั้ง (จากตรงขึ้นลง) การดําเนินการพาโนรามาจะเปิดโปรแกรมอ่านที่แสดงพาโนรามาที่เกิดขึ้นเป็นทรงกลมโดยมีกล้องอยู่ตรงกลาง คุณปรับกล้องเพื่อควบคุมการซูมและการวางแนวของกล้องได้

Google Street View จะแสดงทัศนียภาพแบบพาโนรามาจากสถานที่ที่กําหนดไว้ทั่วพื้นที่ครอบคลุม นอกจากนี้ ยังมีภาพ 360 องศาจากผู้ใช้ และคอลเล็กชันพิเศษของ Street View

การสร้าง URL ของ Street View

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&parameters

พารามิเตอร์

 • map_action=pano (ต้องระบุ): ระบุประเภทของมุมมองที่จะแสดง Maps และ Street View ใช้ปลายทางเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าพาโนรามาจะแสดง ต้องระบุ action เป็น pano

นอกจากนี้ ยังต้องมีพารามิเตอร์ของ URL รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้ด้วย

 • viewpoint: ผู้ดูแสดงพาโนรามาที่ถ่ายใกล้กับตําแหน่ง viewpoint มากที่สุด ซึ่งระบุเป็นพิกัดละติจูด/ลองจิจูดที่คั่นด้วยคอมมา (เช่น 46.414382,10.013988) เนื่องจากภาพ Street View จะรีเฟรชเป็นระยะๆ และอาจมีการถ่ายภาพถ่ายจากมุมต่างๆ ที่ไม่เหมือนกันเล็กน้อย ตําแหน่งของคุณจึงอาจถ่ายพาโนรามาอื่นเมื่ออัปเดตภาพ
 • pano: รหัสพาโนรามาที่เจาะจงของรูปภาพที่จะแสดง หากระบุ pano คุณจะระบุ viewpoint ได้ด้วย ระบบจะใช้ viewpoint เฉพาะในกรณีที่ Google Maps ไม่พบรหัสพาโนรามา หากระบุ pano แต่ไม่พบ และระบุ viewpoint ไว้ ไม่ใช่ ระบบจะไม่แสดงภาพพาโนรามา แต่ Google Maps จะเปิดขึ้นในโหมดเริ่มต้น โดยแสดงแผนที่ในตําแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้

พารามิเตอร์ของ URL ต่อไปนี้เป็นแบบไม่บังคับ

 • heading: ระบุส่วนหัวของเข็มทิศของกล้องตามเข็มนาฬิกาจากทิศเหนือตามเข็มนาฬิกา ค่าที่ยอมรับคือ -180 ถึง 360 องศา หากละเว้น ระบบจะเลือกส่วนหัวเริ่มต้นตามมุมมอง (หากระบุ) ของการค้นหาและตําแหน่งจริงของรูปภาพ
 • pitch: ระบุมุมขึ้นหรือลงของกล้อง ระบุระดับเสียงเป็นระดับตั้งแต่ -90 ถึง 90 ค่าบวกจะทําให้มุมของกล้องเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าลบจะทําให้มุมของกล้องต่ําลง ระบบจะตั้งค่าระดับเสียงเริ่มต้น 0 ตามตําแหน่งของกล้องเมื่อจับภาพ ด้วยเหตุนี้ การเสนอขาย 0 มักเกิดขึ้นในแนวนอนเสมอไป เช่น รูปภาพที่ถ่ายบนเนินเขามักแสดงระดับเสียงเริ่มต้นเริ่มต้นที่ไม่ใช่แนวนอน
 • fov: กําหนดช่องแนวนอนของรูปภาพ ขอบเขตการมองเห็นจะแสดงเป็นองศาที่ 10 - 100 ค่าเริ่มต้นจะเป็น 90 เมื่อจัดการกับวิวพอร์ตที่มีขนาดคงที่ ช่องของมุมมองจะถือว่าเป็นระดับการซูมที่มีตัวเลขน้อยกว่าบ่งชี้ถึงระดับการซูมที่สูงขึ้น

ตัวอย่าง Street View

ตัวอย่าง 2 รายการแรกจะแสดงพาโนรามาของหอไอเฟล ตัวอย่างที่ 1 ใช้เพียง viewpoint สําหรับสถานที่ และตั้งค่าพารามิเตอร์ heading, pitch และ fov ซึ่งไม่บังคับ หากต้องการเปรียบเทียบ ตัวอย่างที่ 2 ใช้รหัส pano และพารามิเตอร์เดียวกันที่ตั้งค่าไว้ในตัวอย่างแรก ตัวอย่างที่ 3 แสดงภาพพาโนรามาในร่ม

ตัวอย่างที่ 1: ใช้เฉพาะ viewpoint เพื่อระบุตําแหน่ง

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&viewpoint=48.857832%2C2.295226&heading=-45&pitch=38&fov=80

ตัวอย่างที่ 2: ใช้รหัส pano และสถานที่ viewpoint รหัส pano มีความสําคัญเหนือรหัส viewpoint ในตัวอย่างนี้ พบรหัสพาโนรามา จึงไม่สนใจ viewpoint โปรดสังเกตว่ารูปภาพพาโนรามาที่แสดงสําหรับรหัส pano แตกต่างกันเล็กน้อย และแสดงบ่อยกว่ารูปภาพที่พบโดยใช้เพียง viewpoint

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&pano=tu510ie_z4ptBZYo2BGEJg&viewpoint=48.857832%2C2.295226&heading=-45&pitch=38&fov=80

ตัวอย่างที่ 3: แสดงพาโนรามาภายในร้านอาหาร Sarastro ในลอนดอน สหราชอาณาจักร พร้อมระบุรหัสพาโนรามา

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&pano=4U-oRQCNsC6u7r8gp02sLA

การค้นหารหัสพาโนรามา

การค้นหารหัสรูปภาพพาโนรามาที่เฉพาะเจาะจงทําได้หลายวิธี

ตัวอย่างเพิ่มเติม

ตัวอย่างเส้นทางที่ใช้จุดอ้างอิง

ตัวอย่างต่อไปนี้จะเปิด Google Maps และแสดงเส้นทางการขับขี่จากปารีส ฝรั่งเศส ไปยังเชอร์เบอ ประเทศฝรั่งเศส และกําหนดเส้นทางผ่านจุดอ้างอิงต่อไปนี้

จังหวัด ประเทศชื่อสถานที่รหัสสถานที่
1. แวร์ซาย ฝรั่งเศส พระราชวังแวร์ซาย ChIJdUyx15R95kcRj85ZX8H8OAU
2. ชาตร์ ฝรั่งเศส อาสนวิหาร Chartres Cathedral ChIJKzGHdEgM5EcR_OBTT3nQoEA
3. เลอมันส์ ฝรั่งเศส อาสนวิหาร Saint Julian of Le Mans ChIJG2LVQNCI4kcRKXNoAsPi1Mc
4. เคน ฝรั่งเศส ปราสาท Caen Castle ChIJ06tnGbxCCkgRsfNjEQMwUsc

ใน URL ตัวอย่าง ระบบจะกําหนดจุดอ้างอิงด้วยวิธีที่แตกต่างกันเพื่อให้คุณเปรียบเทียบความแตกต่างของการแสดงจุดอ้างอิงในแผนที่ที่ได้

ตัวอย่างที่ 1: จุดอ้างอิงที่กําหนดไว้เป็นเมือง ประเทศ:

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Paris%2CFrance&destination=Cherbourg%2CFrance&travelmode=driving&waypoints=Versailles%2CFrance%7CChartres%2CFrance%7CLe+Mans%2CFrance%7CCaen%2CFrance

ตัวอย่างที่ 2: จุดอ้างอิงที่กําหนดโดยชื่อสถานที่ที่เฉพาะเจาะจง

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Paris%2CFrance&destination=Cherbourg%2CFrance&travelmode=driving&waypoints=Palace+of+Versailles%7CChartres+Cathedral%7CCathedral+of+Saint+Julian+of+Le+Mans%7CCaen+Castle

ตัวอย่างที่ 3: จุดอ้างอิงที่กําหนดเป็นเมือง ประเทศ และระบุ waypoint_place_ids สําหรับสถานประกอบการแต่ละแห่งในแต่ละจุดอ้างอิง

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Paris%2CFrance&destination=Cherbourg%2CFrance&travelmode=driving&waypoints=Versailles%2CFrance%7CChartres%2CFrance%7CLe+Mans%2CFrance%7CCaen%2CFrance&waypoint_place_ids=ChIJdUyx15R95kcRj85ZX8H8OAU%7CChIJKzGHdEgM5EcR_OBTT3nQoEA%7CChIJG2LvQNCI4kcRKXNoAsPi1Mc%7CChIJ06tnGbxCCkgRsfNjEQMwUsc

ตัวอย่างที่ 4: กําหนดจุดอ้างอิงเป็นเมือง ประเทศ แต่ระบุจุดอ้างอิงตามลําดับที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับตัวอย่างก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่าแผนที่แสดงจุดอ้างอิงตามลําดับที่แสดงใน URL

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Paris%2CFrance&destination=Cherbourg%2CFrance&travelmode=driving&waypoints=Versailles%2CFrance%7CCaen%2CFrance%7CLe+Mans%2CFrance%7CChartres%2CFrance

ตัวอย่างแผนที่

แสดงแผนที่ที่มี basemap (ดาวเทียม) และ layer (ขนส่งสาธารณะ) ที่ระบุ

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map&center=37.7992940%2C-122.3976113&zoom=15&basemap=satellite&layer=transit

ตัวอย่าง Street View

แสดงพาโนรามาของ Street View โดยใช้คีย์รูปภาพ FIFE เป็นรหัส pano โปรดทราบว่ารหัส pano นําหน้า F:

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&pano=F:-ud6AZSB-sQg/V0cfCSV3OWI/AAAAAAAAG1U/UQEoc5sXPQEIP7zzD6SWzmKb8Vbug47uQCLIB&heading=22&pitch=-5&fov=55