שנתחיל?

תחילת העבודה עם Solar API.
יוצרים חשבון, יוצרים מפתח API ומתחילים לבנות.
מידע נוסף על נתונים ותרחישים לדוגמה של Solar API.
מידע על רסטרים, קרינה סולארית, בידוד, שטף ועוד.
מידע על השיפורים האחרונים ב-Sulre API.
קבלת תובנות על המיקום, המידות והפוטנציאל הסולארי של בניין.
מקבלים מידע סולארי גולמי לגבי אזור שמסביב למיקום מסוים.
העברה של אפליקציות קיימות כדי להשתמש ב-Sulre API בפלטפורמה של מפות Google.
יש לעיין בהפניה ל-Suler REST וב-gRPC API.

עזרה ותמיכה

קבלת עזרה. רוצה לעזור? נשמח לצרף אותך לקהילה.

קבלת עזרה. נשמח לקבל עזרה. בניית גרסת קארמה של מפות Google.

לדווח על באג או לפתוח בקשה לתכונה.

מידע על תקריות פלטפורמה והפסקות זמניות בשירות.

קבלת עזרה מצוות הפלטפורמה של מפות Google.