Tổng quan về API năng lượng mặt trời

API năng lượng mặt trời trên nền tảng Google Maps là một dịch vụ tập trung vào việc giúp tăng tốc độ lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời và năng lượng. API Mặt trời cung cấp dữ liệu chi tiết về mái nhà dựa trên nguồn tài nguyên điện toán và lập bản đồ mở rộng của Google để giúp ước tính tiềm năng và mức tiết kiệm năng lượng mặt trời có thể tái tạo trên mái nhà.

Tại sao nên sử dụng API năng lượng mặt trời

API chấp nhận các yêu cầu cho 3 điểm cuối:

  • buildingInsights: Điểm cuối dịch vụ này trả về thông tin chi tiết về vị trí, kích thước và tiềm năng năng lượng mặt trời của một tòa nhà.

  • dataLayers: Điểm cuối của dịch vụ này trả về URL cho các tập dữ liệu thông tin thô về mặt trời cho một khu vực xung quanh một vị trí.

  • geoTiff: Điểm cuối này tìm nạp đường quét bằng thông tin mặt trời được mã hoá, bao gồm mô hình bề mặt kỹ thuật số, hình ảnh trên không, bản đồ thông lượng hằng năm và hằng tháng cũng như bóng đổ theo giờ.

Dữ liệu này có thể giúp người dùng:

  • Thiết kế từ xa một hệ thống năng lượng mặt trời
  • Giảm thời gian đánh giá trang web năng lượng mặt trời
  • Ưu tiên vị trí lắp đặt
  • Tạo đề xuất chính xác hơn
  • Tăng tỷ lệ chuyển đổi của khách hàng
  • Cung cấp thông tin chi tiết hữu ích để giáo dục người tiêu dùng

Phạm vi quốc gia và khu vực của API năng lượng mặt trời

Hãy xem bài viết Các quốc gia và khu vực được hỗ trợ API năng lượng mặt trời để biết thông tin mới nhất về phạm vi cung cấp theo từng quốc gia.

Dùng thử bản minh hoạ API năng lượng mặt trời

Để tìm hiểu thêm về tính năng của API năng lượng mặt trời, hãy xem ứng dụng web minh hoạ API năng lượng mặt trời. Bạn cũng có thể tuỳ ý sử dụng lại mã dùng để tạo bản minh hoạ trong GitHub.

Cách sử dụng API năng lượng mặt trời

1 Thiết lập. Hãy bắt đầu từ bước Thiết lập dự án Google Cloud và hoàn thành các hướng dẫn làm theo.
2 Nhận thông tin chi tiết về vị trí, kích thước và tiềm năng sử dụng năng lượng mặt trời của một toà nhà. Xem Tạo yêu cầu Thông tin chi tiết về toà nhà.
3 Nhận thông tin thô về năng lượng mặt trời cho khu vực xung quanh một vị trí. Xem Tạo yêu cầu Lớp dữ liệu.

Các bước tiếp theo