Zasięg interfejsu Solar API

Interfejs Solar API dostarcza danych dotyczących energii słonecznej z setek milionów budynków na całym świecie. Jakość zdjęć może wynosić HIGH, MEDIUM lub LOW.

  • HIGH: dane dotyczące energii słonecznej zostały uzyskane w wysokiej rozdzielczości (np. 10 cm) danych DSM, zwykle ze zdjęć lotniczych na małych wysokościach.
  • MEDIUM: dane dotyczące energii słonecznej były oparte na średniej rozdzielczości (np. 25 cm) danych DSM, zwykle ze zdjęć lotniczych na dużych wysokościach.
  • LOW: dane dotyczące energii słonecznej były uzyskiwane na podstawie danych o niskiej rozdzielczości (np. 50 cm lub mniej) danych DSM, zwykle ze zdjęć satelitarnych.

Zespół Google Maps Platform stale pracuje nad zwiększeniem zasięgu naszych usług API. Ta interaktywna mapa pokazuje, gdzie dostępne są dane o wysokiej jakości energii słonecznej z HIGH i MEDIUM. Nie pokazuje, gdzie są dostępne wysokiej jakości dane dotyczące energii słonecznej z usługi LOW.

Współrzędne geograficzne można uzyskać za pomocą innych interfejsów API Google Maps Platform, takich jak Geocoding API lub Places API. Współrzędne mogą być również wyodrębniane z map utworzonych za pomocą interfejsu Maps JavaScript API. Przykład znajdziesz w sekcji Uzyskiwanie współrzędnych geograficznych ze zdarzenia kliknięcia.

Przeciągnij mapę, aby pokazać określony obszar, a następnie powiększ ją, aby zobaczyć widok szczegółowy.

Pobierz pliki kształtu użyte do utworzenia tej mapy jako plik ZIP.