Rota boyunca durak ayarlayın

Bir rota üzerinde, örneğin bir yolcu alma veya bırakma için durak ayarlamak üzere, ara nokta olarak bir ara nokta belirlersiniz. Bunu yapmak için bir referans noktasının vehicleStopover özelliğini, Waypoint (REST) veya Waypoint (gRPC) kullanın. Bu ayar, hesaplanan rotanın yolcu alma ve bırakma için uygun olmayan bir yolda (ör. otoyol veya tünel) başlamamasını ya da bitmemesini sağlar.

Bir yüzey yolunun tünel içindeki bir yolun üzerinden geçtiği durumu düşünün. Haritada görüldüğü gibi, iki yolun kesiştiği bir ara nokta belirtirseniz, sonuçta ortaya çıkan rota ya yüzey yolunda ya da tünelde başlar veya biter. Bu sonuç bir sorun teşkil eder çünkü alma veya bırakma işlemleri için tünellerde duramazsınız.

Alma veya bırakma için ara nokta kullanmak istiyorsanız alınan rotanın, alma ve bırakmaya izin veren bir yolda başladığından veya bittiğinden emin olmak için vehicleStopover alanını true olarak ayarlarsınız.

Aşağıdaki örnekte, vehicleStopover özelliğinin nasıl ayarlanacağı gösterilmektedir:

{
 "origin":{
  "location":{
   "latLng":{
    "latitude": 37.419734,
    "longitude": -122.0827784
   }
  },
  "vehicleStopover": true
 },
 ...
}