بررسی اجمالی

این بخش شامل نمونه پیام‌های درخواست و پاسخ، همراه با توضیح نحوه مدل‌سازی مشکلات دنیای واقعی با پارامترهای Route Optimization API است.

بعدی: بهینه سازی اولیه سفارش توقف برای وانت و تحویل