Overview

Pollen API ช่วยให้คุณขอข้อมูลละอองเกสรของสถานที่หนึ่งๆ เช่น พืช 15 ชนิด เกสรดอกไม้ 3 ประเภท ดัชนีเกสรดอกไม้ และคําแนะนําด้านสุขภาพ โดยครอบคลุมกว่า 65 ประเทศโดยมีความละเอียด 1 กม./0.6 ไมล์

API มีปลายทางที่ให้คุณค้นหาได้ดังนี้

  • การคาดการณ์
    ให้ข้อมูลละอองเกสรรายวันสูงสุด 5 วันในกว่า 65 ประเทศ ความละเอียดสูงสุด 1 กม.
  • ฮีตแมป
    ชิ้นส่วนรหัสสีเกสรดอกไม้ 3 สี