Tổng quan về API phấn hoa

Ảnh ghép gồm những người đang hắt hơi và kết xuất API phấn hoa.

API phấn hoa cho phép bạn yêu cầu dữ liệu phấn hoa cho một vị trí cụ thể. Dữ liệu phấn hoa bao gồm các loài thực vật trong khu vực và loại phấn hoa, cũng như chỉ số phấn hoa và khuyến nghị về sức khoẻ. API phấn hoa có mặt trên 65 quốc gia với độ phân giải 1 x 1 km (0,6 x 0,6 dặm).

API này cung cấp các điểm cuối cho phép bạn truy vấn:

  • Dự báo: Dự báo phấn hoa trong tối đa 5 ngày, cung cấp thông tin hằng ngày, bao gồm cả chỉ số phấn hoa của các loại thực vật.1

  • Bản đồ nhiệt: Các ô có mã màu gồm 3 loại phấn hoa.

Tính năng của API phấn hoa

  • Chỉ số và danh mục phấn hoa dự báo hằng ngày: API phấn hoa liên tục tính toán giá trị của các loại phấn hoa và chỉ mục thực vật với độ phân giải 1 x 1 km (0,6 x 0,6 dặm).

  • Đề xuất về sức khoẻ: Thông tin chi tiết được đề xuất về sức khoẻ dựa trên lượng phấn hoa hiện tại. Các đề xuất về sức khoẻ được triển khai ở cấp loại thực vật theo cấp chỉ số phấn hoa.

  • Thông tin chi tiết về thực vật: Thông tin chi tiết về nhiều loài có liên quan đến cây và khả năng gây dị ứng của loài đó. Nội dung mô tả bao gồm các thông tin sau: loại, họ, mùa, hình dạng đặc biệt, màu sắc đặc biệt, phản ứng chéo và 2 hình ảnh của mỗi loài cây.

  • Bản đồ nhiệt: Một tập hợp các ô hình ảnh chỉ mục loại phấn hoa có thể hiển thị trên Google Maps.

Phạm vi khu vực và quốc gia của API phấn hoa

Xem Các quốc gia và cây trồng được hỗ trợ API Pollen để biết thông tin chi tiết mới nhất về phạm vi bao phủ theo từng quốc gia cũng như có thông tin về phấn hoa và cây cối.

Cách sử dụng API phấn hoa

1 Thiết lập Hãy bắt đầu từ bước Thiết lập dự án Google Cloud và hoàn thành các hướng dẫn làm theo.
2 Nhận thông tin dự báo phấn hoa hằng ngày Hãy xem phần Nhận thông tin dự đoán.
3 Tải ô bản đồ nhiệt Xem phần Tải ô bản đồ nhiệt.

Bước tiếp theo


  1. Số ngày dự báo có thể khác nhau giữa các địa điểm và các loài thực vật.