Tổng quan

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web
Places API là một dịch vụ chấp nhận các yêu cầu HTTP về dữ liệu vị trí thông qua nhiều phương thức. Phương thức này trả về dữ liệu vị trí đã được định dạng và hình ảnh về các cơ sở, vị trí địa lý hoặc địa điểm yêu thích nổi bật.

Lý do bạn nên sử dụng Places API

Tạo các tính năng nhận biết vị trí để giúp người dùng của bạn dễ dàng cung cấp dữ liệu vị trí chi tiết. Dữ liệu có sẵn thông qua Places API được xây dựng trên một trong những mô hình địa điểm chính xác, mới nhất và toàn diện nhất của thế giới thực. Sau đây là ví dụ về các trường hợp sử dụng ứng dụng:

  • Hiển thị thông tin cho thuê căn hộ trong các khu vực đô thị lớn với kết quả được nhắm mục tiêu riêng đến các thành phố.
  • Thêm thông tin chi tiết về địa điểm trong thông tin cập nhật về trạng thái đến lấy hàng hoặc giao hàng.
  • Hiển thị danh sách các công viên trong một khu vực cùng với ảnh và bài đánh giá do người dùng gửi.
  • Cung cấp thông tin liên hệ, bài đánh giá và mức giá của các cơ sở trong quá trình thực hiện chuyến đi cho những người đang lên kế hoạch cho chuyến đi.

Những việc bạn có thể làm với API Địa điểm

Bạn có thể sử dụng Places API để đưa những tính năng sau vào ứng dụng của mình:

  • Cung cấp kết quả tìm kiếm địa điểm từ nhiều loại cụm từ tìm kiếm của người dùng, chẳng hạn như nhập văn bản, vị trí lân cận và cụm từ tìm kiếm không rõ ràng hoặc theo danh mục của người dùng.
  • Bật tính năng tự động hoàn thành cho nhiều loại tìm kiếm, có thể là một số cụm từ tìm kiếm dạng văn bản hoặc cụm từ tìm kiếm theo danh mục.
  • Tinh chỉnh loại thông tin chi tiết được trả về về một địa điểm, chẳng hạn như giờ hoạt động, bản tóm tắt, bài đánh giá của người dùng và ảnh.
  • Thêm ảnh chất lượng cao vào những vị trí mà ứng dụng của bạn phân phát.

Nhiều API Nền tảng Google Maps hỗ trợ mã địa điểm, trong đó mã địa điểm giúp nhận dạng riêng một địa điểm trong cơ sở dữ liệu Google Địa điểm và trên Google Maps. Có nhiều cách để lấy mã địa điểm, bao gồm cả từ API địa điểm và từ API mã hoá địa lý, API tuyến đườngAPI xác thực địa chỉ.

Sau khi có mã địa điểm, bạn có thể sử dụng Places API để yêu cầu thêm thông tin chi tiết về một cơ sở hoặc địa điểm yêu thích cụ thể, chẳng hạn như địa chỉ đầy đủ, số điện thoại, điểm xếp hạng của người dùng và bài đánh giá.

Chọn phiên bản Places API của bạn

Places API hỗ trợ hai phiên bản API: API Địa điểm là các API hiện có và API Địa điểm (Mới) là phiên bản thế hệ tiếp theo của API.

Với việc phát hành Places API (Mới), nhiệm vụ đầu tiên của bạn là quyết định tập hợp API nào sẽ sử dụng. Điều này đúng nếu bạn là khách hàng mới hoặc khách hàng hiện tại đã sử dụng API. Hãy xem hướng dẫn này để tìm hiểu các điểm khác biệt chính giữa 2 API.

Cách hoạt động của API Địa điểm

Places API (Mới)

Places API (Mới) chấp nhận các yêu cầu dưới dạng URL thông thường có một điểm cuối dịch vụ cụ thể, chẳng hạn như /places hoặc places:searchText và trả về phản hồi JSON. Places API (Mới) hỗ trợ việc uỷ quyền bằng khoá API và mã thông báo OAuth. Ví dụ sau đây về việc yêu cầu Chi tiết địa điểm để trả về các thành phần địa chỉ cho một mã địa điểm bằng cách sử dụng khoá API:

https://places.googleapis.com/v1/places/GyuEmsRBfy61i59si0?fields=addressComponents&key=YOUR_API_KEY

Places API

API địa điểm chấp nhận các yêu cầu dưới dạng URL thông thường có một điểm cuối dịch vụ cụ thể, chẳng hạn như /place hoặc /photo. Các điểm cuối cũng chấp nhận loại định dạng được chỉ định trong yêu cầu, là JSON hoặc XML. Yêu cầu dịch vụ sử dụng các tham số liên quan đến điểm cuối cụ thể đó để tinh chỉnh dữ liệu được trả về. Ví dụ sau đây về việc tạo một yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm để trả về các thành phần địa chỉ cho một mã địa điểm ở định dạng JSON:

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/details/json?place_id=ChIJrTLr-GyuEmsRBfy61i59si0&fields=address_components&key=YOUR_API_KEY

Trong trường hợp này, dịch vụ sử dụng mã địa điểm được cung cấp để tìm địa điểm được yêu cầu và trả về các thành phần địa chỉ ở định dạng JSON.

Tài nguyên

Bảng sau đây tóm tắt các tài nguyên có sẵn thông qua API Địa điểm.

Places API Places API (Mới) Lưu ý:
Tìm địa điểm Tìm kiếm văn bản (Mới) Chưa có phiên bản mới của Tìm địa điểm. Tính năng Tìm kiếm văn bản (Mới) đã thay thế tính năng này.
Tìm kiếm lân cận Tìm kiếm lân cận (Mới) Tất cả các yêu cầu sử dụng API hiện có chứa truy vấn văn bản đều phải sử dụng tính năng Tìm kiếm văn bản (Mới) vì tính năng Tìm kiếm lân cận (Mới) không hỗ trợ nhập văn bản.
Tìm kiếm văn bản Tìm kiếm văn bản (Mới)
Thông tin chi tiết về địa điểm Thông tin chi tiết về địa điểm (Mới)
Ảnh địa điểm Ảnh địa điểm (Mới)
Tự động hoàn thành địa điểm Tự động hoàn thành (Mới)
Tự động hoàn thành cụm từ tìm kiếm Tự động hoàn thành (Mới) Đã thêm các tính năng vào Tự động hoàn thành (Mới)

Cách sử dụng Places API

Các bước dưới đây đề cập đến một trường hợp sử dụng điển hình khi sử dụng dịch vụ API Địa điểm. Khi xây dựng giải pháp, bạn có thể sử dụng các điểm cuối bổ sung, chẳng hạn như tính năng Tìm kiếm lân cận và Ảnh địa điểm.
1 Thiết lập Hãy bắt đầu bằng việc Thiết lập dự án Google Cloud và hoàn thành hướng dẫn thiết lập sau đó, sau đó tìm hiểu cách sử dụng khoá API. Đối với Places API (Mới), bạn cũng có thể sử dụng mã thông báo OAuth.
2 Thử tìm kiếm bằng văn bản cơ bản Tìm kiếm văn bản đơn giản bằng cách sử dụng Tìm kiếm văn bản (Mới) hoặc Tìm kiếm văn bản.
3 Sử dụng mã địa điểm để biết thêm thông tin Nhiều API Nền tảng Google Maps trả về một mã địa điểm trong phản hồi. Sử dụng mã địa điểm để biết thông tin chi tiết về một địa điểm. Xem Thông tin về địa điểm (mới)Thông tin về địa điểm.
4 Tìm ảnh cho một địa điểm Dịch vụ Hình ảnh địa điểm cung cấp cho bạn quyền truy cập vào hàng triệu ảnh được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của Địa điểm. Sử dụng Ảnh địa điểm (Mới) hoặc Chi tiết địa điểm để truy cập vào ảnh về một địa điểm.