بررسی اجمالی مهاجرت

Places API (جدید) عملکرد بهبود یافته و یک مدل قیمت گذاری جدید را ارائه می دهد و به روز رسانی برنامه هایی که از Places API استفاده می کنند ارزشمند است. برای جزئیات بیشتر در مورد مقایسه ویژگی‌ها، به انتخاب API خود مراجعه کنید.

از این راهنما برای درک تفاوت های کلیدی Places API (جدید) در مقایسه با Places API، همراه با نحوه انجام تغییرات ضروری استفاده کنید.

فعال کردن Places API (جدید)

برای استفاده از ویژگی‌های Places API (جدید)، ابتدا باید Places API (جدید) را در پروژه Google Cloud خود فعال کنید. برای اطلاعات بیشتر، به تنظیم پروژه Google Cloud خود مراجعه کنید.

سپس باید مطمئن شوید که Places API (جدید) را به کلید API مورد استفاده برنامه خود اضافه کرده اید. برای اطلاعات بیشتر، استفاده از کلیدهای API را ببینید.

تغییرات کلی

برخی از تغییرات کلی که برای چندین API اعمال می شود عبارتند از:

تغییرات ویژه API

این بخش شامل راهنماهای مهاجرت زیر برای هر API است: