Thư viện ứng dụng cho Dịch vụ web của Google Maps

Ứng dụng Java, Ứng dụng Python, Ứng dụng Go và Ứng dụng Node.js cho Dịch vụ Google Maps là các thư viện ứng dụng được cộng đồng hỗ trợ, có nguồn mở theo Giấy phép Apache 2.0. Bạn có thể tải các tệp này xuống và đóng góp trên GitHub. Tại đây, bạn cũng sẽ tìm thấy hướng dẫn cài đặt và mã mẫu:

Tại sao bạn nên sử dụng thư viện ứng dụng?

Ứng dụng Java, Ứng dụng Python, Ứng dụng Go và Ứng dụng Node.js cho Dịch vụ Google Maps cho phép bạn làm việc với các dịch vụ web của Google Maps trên máy chủ của mình. Chúng bao bọc chức năng của các API sau:

Ngoài chức năng do các API này cung cấp, thư viện ứng dụng còn giúp thực hiện một số tác vụ phổ biến dễ dàng hơn một chút.

  • Tự động giới hạn tốc độ Theo mặc định, các yêu cầu sẽ được gửi ở giới hạn tốc độ dự kiến cho từng dịch vụ web. Bạn có thể cung cấp các giới hạn QPS tuỳ chỉnh bằng new GeoApiContext().setQueryRateLimit(qps).
  • Thử lại khi không thành công Các thư viện ứng dụng sẽ tự động thử lại mọi yêu cầu nếu API gửi lỗi 5xx. Các lần thử lại sử dụng thời gian đợi luỹ thừa, trong trường hợp gián đoạn không thành công.
  • Xác thực dễ dàng Các thư viện ứng dụng giúp bạn dễ dàng xác thực bằng khoá API.
  • POJO Thư viện Java trả về các đối tượng gốc cho từng phản hồi của API. Thư viện Python trả về cấu trúc khi nhận được từ API.
  • Không đồng bộ hoặc đồng bộ Tất cả yêu cầu đều hỗ trợ kiểu gọi đồng bộ hoặc không đồng bộ.

Điều khoản và điều kiện

Các thư viện ứng dụng dành cho các dịch vụ web của Google Maps được cấp phép theo Giấy phép Apache 2.0.

Thư viện ứng dụng là trình bao bọc cho các dịch vụ web của Google Maps. Các dịch vụ web của Google Maps chịu sự điều chỉnh của Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

Lưu ý quan trọng: Các thư viện này không thuộc phạm vi điều chỉnh của thoả thuận hỗ trợ hoặc chính sách ngừng sử dụng tiêu chuẩn của Google.