بررسی اجمالی

Places SDK برای iOS از اجرای Swift و Objective-C پشتیبانی می کند.