iOS İçin Yerler SDK'sı Politikaları

Bu dokümanda, iOS için Yerler SDK'sı ile geliştirilen tüm uygulamalara özgü şartlar listelenmektedir. Buna, söz konusu API'nin bir parçası olan Yer Otomatik Tamamlama hizmeti de dahildir. Google Haritalar geliştiricileri için daha genel bilgileri Google Haritalar Platformu Hizmet Şartları'nda bulabilirsiniz.

Kullanım şartları ve gizlilik politikası sağlama

iOS için bir Yerler SDK'sı geliştirirseniz, uygulamanızla birlikte Google ile yaptığınız sözleşmede açıklanan yönergelere uygun bir Kullanım Şartları ve bir Gizlilik Politikası sunmanız gerekir.

 • Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası herkese açık olmalıdır.
 • Uygulamanızın Kullanım Şartları'nda, uygulamanızı kullandığınızda kullanıcıların Google'ın Hizmet Şartları'na tabi olduğunu açıkça belirtmelisiniz.
 • Gizlilik Politikanızdaki kullanıcılara Google Haritalar API'lerini kullandığınızı bildirmeniz ve Google Gizlilik Politikası'na referans vererek eklemeniz gerekir.

Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası'nı kullanıma sunmanız için önerilen yer, uygulamanızın platformuna bağlıdır.

Mobil uygulamalar

Mobil uygulama geliştiriyorsanız, uygulamanızın ilgili uygulama mağazasındaki indirme sayfasında ve uygulama ayarları menüsünde Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası'na bir bağlantı sağlamanız önerilir.

Web uygulamaları

Bir web uygulaması geliştiriyorsanız web sitenizin alt bilgisinde Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası bağlantısı sağlamanız önerilir.

İçerikleri önceden getirme, önbelleğe alma veya depolama

iOS için Yerler SDK'sını kullanan uygulamalar, Google ile aranızdaki sözleşmenin şartlarına tabidir. Sözleşmenizin şartlarına tabi olmak üzere, şartlarda belirtilen sınırlı koşullar dışında hiçbir İçeriği önceden getirmemeli, dizine eklememeli, depolamamalı veya önbelleğe almamalısınız.

iOS sonuçları için Yerler SDK'sını görüntüleme

iOS sonuçları için Yerler SDK'sını bir Google Haritalar'da veya harita olmadan görüntüleyebilirsiniz. iOS sonuçları için Yerler SDK'sını bir haritada görüntülemek istiyorsanız bu sonuçların bir Google Haritalar'da görüntülenmesi gerekir. Google haritası dışındaki bir harita üzerinde iOS verileri için Yerler SDK'sının kullanılması yasaktır.

Uygulamanız Google Haritalar'da veri gösteriyorsa Google logosu eklenir ve değiştirilemez. Google verilerini Google Haritalar ile aynı ekranda gösteren uygulamaların Google'a daha fazla atıfta bulunması gerekmez.

Uygulamanız, Google Haritalar'ı göstermeyen bir sayfada veya görünümde veri gösteriyorsa bu verileri içeren bir Google logosu göstermeniz gerekir. Örneğin, uygulamanız bir sekmede Google verilerini, bir başka sekmede de bu verileri içeren bir Google Haritası görüntülüyorsa ilk sekmede Google logosu gösterilmelidir. Uygulamanız, otomatik tamamlama içeren veya içermeyen arama alanlarını kullanıyorsa logo satır içi olarak gösterilmelidir.

Google logosu, ilişkilendirme bilgileri sağ alt köşeye yerleştirilerek, haritanın sol alt köşesine yerleştirilmelidir. Bu bilgiler, harita üzerinde veya uygulama içinde başka bir yerde değil, bütün olarak gösterilen harita üzerinde yer almalıdır. Aşağıdaki harita örneği, haritanın sol alt köşesinde Google logosunu, sağ alt bölümünde ise ilişkilendirmeyi göstermektedir.

Aşağıdaki zip dosyası, masaüstü, Android ve iOS uygulamaları için doğru boyutlarda Google logosu içermektedir. Bu logoları hiçbir şekilde yeniden boyutlandıramaz veya değiştiremezsiniz.

İndir: google_logo.zip

İlişkilendirmeyi değiştirmeyin. İlişkilendirme bilgilerini kaldırmayın, kapatmayın veya kırpmayın. Google logolarını satır içi olarak kullanamazsınız (örneğin, "Bu haritalar [Google_logo] kaynaklıdır).

İlişkilendirmeyi yakın tutun. Doğrudan yerleştirmelerin dışında Google görüntülerinin ekran görüntülerini kullanıyorsanız standart ilişkilendirmeyi resimde göründüğü gibi ekleyin. Gerekirse, metnin, içeriğe yakın olması ve ortalama izleyici veya okuyucu tarafından okunabilmesi koşuluyla, ilişkilendirme metninin stilini ve yerleşimini özelleştirebilirsiniz. Bu özelliği kitabınızın sonuna, dosyalarınızın veya programınızın kredilerine ya da web sitenizin altbilgisine gibi içerik dışına taşıyamazsınız.

Üçüncü taraf veri sağlayıcıları dahil edin. Haritalama ürünlerimizdeki bazı veri ve resimler Google dışındaki sağlayıcılara aittir. Bu tür görüntüler kullanılıyorsa ilişkilendirmenizin metninde "Google" adı ve "Veri verilerini eşle: Google, Maxar Technologies" gibi alakalı veri sağlayıcılar yer almalıdır. Görüntülerle alıntılanan üçüncü taraf veri sağlayıcıları olduğunda, yalnızca "Google" veya Google logosu dahil olmak üzere uygun ilişkilendirme söz konusu değildir.

İlişkilendirme ekranının pratik olmadığı bir cihazda Google Haritalar Platformu'nu kullanıyorsanız kullanım alanınıza uygun lisanslar hakkında görüşmek için lütfen Google Satış Ekibi ile iletişime geçin.

Diğer ilişkilendirme koşulları

Üçüncü taraf sağlayıcılara yapılan atıflar, kullanıcıya sağladıkları biçimde göstermeniz gereken içerik ve bağlantılar içerir. Google, uygulamanızda bu bilgilerin yer ayrıntılarının altında gösterilmesini önerir.

API tarafından döndürülen üçüncü taraf ilişkilendirmeleri Google ilişkilendirmesini içermez. Bu ilişkilendirmeyi Google logosunu ve ilişkilendirmelerini gösterme bölümünde açıklandığı gibi kendiniz eklemeniz gerekir.

Tek bir yer veya bir grup yerle ilgili üçüncü taraf atıflarını almak için aşağıdaki talimatları uygulayın.

İlişkilendirmeleri tek bir yerden alma

Bir yeri kimliğe göre alarak bir yeri aldığınızda, söz konusu yerle ilgili ilişkilendirmeleri GMSPlace adresindeki attributions mülkünden alabilirsiniz.

attributions, bir NSAttributedString nesnesi olarak sağlanır.

Bir yer koleksiyonu için ilişkilendirmeyi alma

Uygulama, cihazın mevcut yerini isteyerek edindiği bilgileri gösteriyorsa uygulamanın, görüntülenen yer ayrıntıları için üçüncü taraf atıflarını göstermesi gerekir. İstekte alınan tüm yerlerin ilişkilendirmelerini GMSPlaceLikelihoodList içindeki attributions mülkünden alabilirsiniz.

attributions, bir NSAttributedString nesnesi olarak sağlanır. Bu nesne, yukarıda açıklandığı gibi, attributions ile aynı şekilde tek bir yerden erişebilir ve görüntüleyebilir.

Bir fotoğrafın atıflarını görüntüleme

Uygulamanızda fotoğraflar gösteriliyorsa bu fotoğrafları içeren her fotoğraf için atıfları göstermeniz gerekir. Bir fotoğrafla ilgili ilişkilendirme almak için GMSPlacePhotoMetadata.attributions numaralı telefonu arayın. Bu özellik, NSAttributedString veya gösterilecek bir ilişkilendirme yoksa nil şeklindedir.

Swift

GMSPlacesClient.sharedClient().lookUpPhotosForPlaceID(placeID) { (photos, error) -> Void in
 if let error = error {
  // TODO: handle the error.
  print("Error: \(error.description)")
 } else {
  // Get attribution for the first photo in the list.
  if let photo = photos?.results.first {
   let attributions = photo.attributions
  }
 }
}
  

Objective-C

[[GMSPlacesClient sharedClient]
  lookUpPhotosForPlaceID:placeID
         callback:^(GMSPlacePhotoMetadataList *_Nullable photos,
               NSError *_Nullable error) {
          if (error) {
           // TODO: handle the error.
           NSLog(@"Error: %@", [error description]);
          } else {
           // Get attribution for the first photo in the list.
           if (photos.results.count > 0) {
            GMSPlacePhotoMetadata *photo = photos.results.firstObject;
            NSAttributedString *attributions = photo.attributions;
           }
          }
         }];
  

Üçüncü taraf atıflarını görüntüleme

Üçüncü taraf sağlayıcılara atıflar, korumanız ve kullanıcıya göstermeniz gereken içerik ve bağlantılar içeren NSAttributedString nesneleri olarak sağlanır.

İlişkilendirmelerdeki bağlantıların çalışması gerektiği için, ilişkilendirmeleri göstermek amacıyla UITextView kullanmanız önerilir. Bağlantıların çalıştığından emin olmak için UITextView ürününde bir yetki verilmiş kullanıcı ayarlayın ve UITextViewDelegate öğenizin shouldInteractWithURL yöntemini, YES değerini döndürecek şekilde ayarlayın.

Swift

...
 self.attributionTextView.delegate = self
...

// MARK: - UITextViewDelegate

func textView(textView: UITextView, shouldInteractWithURL URL: NSURL,
 inRange characterRange: NSRange) -> Bool {
 // Make links clickable.
 return true
}
  

Objective-C

...
 self.attributionTextView.delegate = self;
...

#pragma mark - UITextViewDelegate

- (BOOL)textView:(UITextView *)textView
  shouldInteractWithURL:(NSURL *)url
         inRange:(NSRange)characterRange {
 // Make links clickable.
 return YES;
}
  

Üçüncü taraf ilişkilendirme örneği

Üçüncü taraf ilişkilendirme, genellikle bağlantı içeren metinden oluşur. Örneğin:

Örnek Şirket Tarafından Yapılan Listelemeler

Yukarıdaki örnekte, Örnek Şirket metin aralığı bir NSLink özelliğiyle ele alınmıştır.

Bir yeri benzersiz şekilde tanımlamak için kullanılan yer kimliğinin, önbelleğe alma kısıtlamasından muaf olduğunu unutmayın. Bu nedenle, yer kimliği değerlerini süresiz olarak depolayabilirsiniz. Yer kimliği, iOS yanıtları için Yerler SDK'sının place_id alanında döndürülür.

Google ilişkilendirmesi için stil kuralları

Aşağıda, indirilebilir Google logosunu kullanamıyorsanız CSS'de ve HTML'de Google ilişkilendirmeleri için stil yönergeleri verilmiştir.

Boş alan

Tam logonun çevresindeki boş alan, Google'daki "G" yüksekliğine eşit veya bu değerden büyük olmalıdır.

İlişkilendirme metni ile Google logosu arasındaki boşluk "G" genişliğinin yarısı kadar olmalıdır.

Okunabilirlik

Yazar adı, her zaman net, okunabilir olmalı ve belirli bir arka plan için doğru renk varyasyonunda görünmelidir. Seçtiğiniz logo varyasyonu için her zaman yeterli kontrastı sağladığınızdan emin olun.

Renk

Google Material Gray 700 metnini en fazla %0-%40 oranında siyah ton kullanan beyaz veya açık arka plan üzerinde kullanın.

Google
#5F6368
RGB 95 99 104
HSL 213 5 39
HSB 213 9 41

Koyu arka planlarda ve fotoğraf çekimi veya kalabalık olmayan desenlerde künye bilgisinin yanı sıra atıf için beyaz metin kullanın.

Google
#FFFFFF
RGB 255 255 255
HSL 0 0 100
HSB 0 0 100

Yazı tipi

Roboto yazı tipini kullanın.

Örnek CSS

Aşağıdaki CSS, "Google" metnine uygulandığında "Google"ı uygun bir yazı tipi, renk ve boşlukla (beyaz veya açık arka plan üzerinde) oluşturur.

font-family: Roboto;
font-style: normal;
font-weight: 500;
font-size: 16px;
line-height: 16px;
padding: 16px;
letter-spacing: 0.0575em; /* 0.69px */
color: #5F6368;