ภาพรวม

เลือกแพลตฟอร์ม: Android iOS JavaScript บริการบนเว็บ

เกริ่นนำ

Places SDK สำหรับ iOS ช่วยให้คุณสามารถสร้างแอปที่รับรู้ถึงตำแหน่งซึ่งตอบกลับตามบริบทของธุรกิจในพื้นที่และสถานที่อื่นๆ ที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ ซึ่งหมายความว่าคุณสร้างแอปที่ประกอบไปด้วยคุณลักษณะบางอย่างที่มีความหมายต่อผู้ใช้ได้

แนวคิด

สถานที่หมายถึงพื้นที่ทางกายภาพที่มีชื่อ อีกวิธีหนึ่งในการนึกถึงสถานที่คือ สิ่งที่พบได้ในแผนที่ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจในพื้นที่ จุดที่น่าสนใจ และสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ใน API สถานที่จะแสดงด้วย GMSPlace Class Reference ซึ่งจะมีข้อมูล เช่น ชื่อสถานที่และที่อยู่, สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์, รหัสสถานที่, หมายเลขโทรศัพท์, ประเภทสถานที่, URL ของเว็บไซต์ และอื่นๆ

ภาพรวม API

ช่วยให้ลูกค้าของคุณสำรวจสถานที่ตั้งของลูกค้าและสิ่งที่อยู่รอบตัว:

  • สถานที่ปัจจุบันจะแสดงรายการสถานที่ที่ผู้ใช้ทราบตำแหน่งของอุปกรณ์ของผู้ใช้ล่าสุด พร้อมกับตัวบ่งชี้ความเป็นไปได้ที่สัมพันธ์กันสำหรับแต่ละสถานที่
  • การเติมข้อความอัตโนมัติจะเติมชื่อและ/หรือที่อยู่ของสถานที่โดยอัตโนมัติขณะที่ผู้ใช้พิมพ์
  • Place Photos จะแสดงรูปภาพคุณภาพสูงของสถานที่
  • รายละเอียดสถานที่จะส่งคืนและแสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสถานที่
  • รหัสสถานที่จะจัดเก็บรหัสที่ไม่ซ้ำกันของสถานที่อย่างน้อย 1 แห่งสำหรับการดึงข้อมูลสถานที่ตามคำขอ

ไฮไลต์อื่นๆ ของ API มีดังนี้

  • การตรวจจับสถานที่ที่แม่นยำในพลังงานต่ำด้วยการสแกน Wi-Fi
  • การแคชในอุปกรณ์: คำขอส่วนใหญ่ที่ส่งไปยัง Places SDK สำหรับ iOS อาจเกี่ยวข้องกับการเดินทางไป-กลับเซิร์ฟเวอร์ของ Google แต่คุณอาจแคชข้อมูลไว้ในเครื่องเป็นเวลา 30 วันก็ได้

นโยบายและข้อกำหนด

แอปพลิเคชันทั้งหมดที่ใช้ Places SDK สำหรับ iOS ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform และการแสดงที่มา