Tuỳ chọn hỗ trợ cho SDK điều hướng dành cho Android

Nhận trợ giúp

Bạn gặp khó khăn khi sử dụng SDK này? Bạn có thể chọn một trong số nhiều cách để được trợ giúp về ứng dụng của mình.

 • Bạn nên liên hệ với người liên hệ Kỹ thuật khách hàng hoặc người liên hệ Phát triển kinh doanh của bạn.
 • Xem Ghi chú phát hành có thông tin mới cho bạn không.
 • Hãy tìm phiên bản mới nhất trong thư mục tải bản dựng chính thức của SDK điều hướng của Google Maps xuống.
 • Đối với các câu hỏi chung về quá trình phát triển hoặc các vấn đề cấp bách, hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ Google Cloud. Chỉ những trường hợp được gửi qua Cổng hỗ trợ mới phải tuân theo SLA (Thoả thuận mức dịch vụ).
 • Nghiên cứu điều khoản sử dụng.

Hỗ trợ phiên bản SDK

Để biết thông tin về các chính sách hỗ trợ phiên bản SDK và hệ điều hành dành cho thiết bị di động của Google, hãy xem bài viết Hỗ trợ phần mềm và hệ điều hành Nền tảng Google Maps.

Quyết định dịch vụ hỗ trợ phù hợp

Bạn nên thiết lập dịch vụ hỗ trợ trước khi cần đến. So sánh các dịch vụ hỗ trợ.

Để tìm mức độ hỗ trợ hiện có cho Nền tảng Google Maps:

 1. Truy cập trang Hỗ trợ Nền tảng Google Maps trong Bảng điều khiển Google Cloud.
 2. Dịch vụ hỗ trợ của bạn sẽ xuất hiện ở gần cuối trang.

Dịch vụ hỗ trợ nâng cao

Dịch vụ hỗ trợ nâng cao cung cấp thời gian phản hồi ban đầu 24/7 cho các vấn đề về Tác động nghiêm trọng, đặc quyền chuyển yêu cầu lên cấp trên, điều tra các vấn đề phức tạp hơn về dữ liệu bản đồ, v.v. Dịch vụ hỗ trợ nâng cao được thiết kế cho những ai muốn có phản hồi nhanh mọi lúc, mọi nơi và các dịch vụ bổ sung để chạy khối lượng công việc trên Nền tảng Google Maps trong quá trình sản xuất. Vui lòng tham khảo bài viết Dịch vụ chăm sóc khách hàng của Nền tảng Google Maps để biết thêm thông tin.

Đăng ký hoặc huỷ dịch vụ hỗ trợ

Chỉ Quản trị viên thanh toán mới có thể thay đổi dịch vụ hỗ trợ đã chọn, vì dịch vụ này sẽ áp dụng cho tất cả dự án liên kết với tài khoản thanh toán Google Cloud hiện tại của bạn.

Để đăng ký hoặc huỷ dịch vụ hỗ trợ, hãy liên hệ với bộ phận bán hàng.

Liên hệ với nhóm hỗ trợ

Nếu bạn thấy câu hỏi của mình chưa được giải đáp trên Stack Overflow hoặc Công cụ theo dõi lỗi, vui lòng truy cập vào trang Hỗ trợ của Nền tảng Google Maps trong Cloud Console.

Trên trang Hỗ trợ của Nền tảng Google Maps, bạn có thể tạo các yêu cầu hỗ trợ mớixem, resolve hoặc báo cáo các trường hợp hiện có.

Để quản lý các yêu cầu hỗ trợ trong bảng điều khiển của Nền tảng Google Maps, bạn cần có một trong các vai trò sau:

 • Chủ sở hữu dự án
 • Trình chỉnh sửa dự án
 • Biên tập viên hỗ trợ kỹ thuật
 • Người xem hỗ trợ kỹ thuật

Vai trò Người xem hỗ trợ kỹ thuật chỉ có thể xem thông tin về yêu cầu đó và không thể tương tác hay cập nhật yêu cầu đó theo bất kỳ cách nào.

Để tìm hiểu thêm về các vai trò này, bao gồm cả cách áp dụng, hãy xem bài viết Cấp quyền truy cập để hỗ trợ. Xem bản so sánh giữa các vai trò được đề cập trong tài liệu của Nền tảng Google Maps.

Tạo yêu cầu hỗ trợ

Chủ sở hữu dự án, Người chỉnh sửa dự án và Người chỉnh sửa hỗ trợ kỹ thuật có thể tạo các yêu cầu hỗ trợ. Nếu bạn không có một trong các vai trò này, hãy liên hệ với Chủ sở hữu dự án hoặc Quản trị viên tổ chức để yêu cầu cấp quyền truy cập.

 1. Truy cập vào trang Hỗ trợ của Nền tảng Google Maps Tạo yêu cầu trong Bảng điều khiển Cloud.
 2. Chọn dự án liên quan đến câu hỏi của bạn trong thanh thả xuống ở trên cùng của Cloud Console.
 3. Điền thông tin chi tiết vào biểu mẫu.
 4. Sau khi tạo xong yêu cầu, bạn có thể liên hệ với Nhóm hỗ trợ qua email.

Quản lý trường hợp của bạn

Xem, giải quyết hoặc chuyển yêu cầu hỗ trợ của bạn từ Bảng điều khiển Cloud. Vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ về các trường hợp của bạn bằng cách trả lời email yêu cầu. Trong tương lai, bạn có thể trả lời các yêu cầu trong Cloud Console.

Xem các yêu cầu hỗ trợ

Các trường hợp của bạn sẽ hiển thị trên trang Yêu cầu, còn các yêu cầu gần đây nhất cũng có trên trang Tổng quan về hỗ trợ của Nền tảng Google Maps. Bạn có thể sử dụng trang này để truy cập trang Yêu cầu hỗ trợ. Chọn bất kỳ trường hợp nào để xem chi tiết và tương tác với Nhóm hỗ trợ nền tảng Google Maps.

Các yêu cầu hỗ trợ thuộc phạm vi của dự án đã chọn, vì vậy, bạn sẽ chỉ thấy các yêu cầu được tạo trong dự án đó. Nếu bạn có nhiều dự án và không tìm được yêu cầu hỗ trợ dự kiến, hãy kiểm tra xem liệu bạn có đang xem dự án từ nơi ban đầu bạn tạo yêu cầu hỗ trợ hay không.

Giải quyết trường hợp

Nếu trường hợp của bạn không cần hỗ trợ nữa, bạn có thể thông báo cho Nhóm hỗ trợ qua email hoặc có thể nhấp vào nút 'Giải quyết' ở đầu trang Chi tiết trường hợp cho trường hợp của bạn.

Cấp quyền truy cập hỗ trợ

Chủ sở hữu dự án hoặc Quản trị viên tổ chức có thể cấp tất cả các vai trò hiện có trên trang IAM.

 1. Mở trang IAM trong Cloud Console.
 2. Chọn Chọn dự án > chọn dự án trong trình đơn thả xuống > Mở.
 3. Chọn Thêm, rồi nhập địa chỉ email của thành viên mới.
  • Bạn có thể thêm cá nhân, tài khoản dịch vụ hoặc nhóm trên Google Groups làm thành viên, nhưng mỗi dự án phải có ít nhất một cá nhân làm thành viên.
 4. Chọn vai trò của thành viên. Để áp dụng các phương pháp bảo mật hay nhất, bạn nên cấp cho thành viên các quyền thấp nhất cần thiết. Các thành viên có quyền Chủ sở hữu dự án có thể quản lý mọi khía cạnh của dự án, bao gồm cả việc tắt dự án.
  • Để cấp quyền Chủ sở hữu dự án hoặc Người chỉnh sửa dự án, hãy chọn vai trò thích hợp trong phần Dự án.
  • Để giới hạn quyền của thành viên trong việc gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, hãy chọn vai trò Người chỉnh sửa hỗ trợ kỹ thuật trong phần Hỗ trợ.
 5. Lưu các thay đổi.

Liên hệ với Nhóm hỗ trợ thanh toán với tư cách là Quản trị viên thanh toán

Vai trò Quản trị viên thanh toán không cấp quyền tạo yêu cầu hỗ trợ trên tài khoản thanh toán của mình, vì quyền truy cập vào Dịch vụ hỗ trợ (Công nghệ hoặc Thanh toán) phải dựa trên các quyền của dự án và được cấp cho Chủ sở hữu dự án, Người chỉnh sửa dự án hoặc Người chỉnh sửa hỗ trợ công nghệ trên một dự án liên kết với tài khoản thanh toán. Nếu bạn không có quyền truy cập vào bất kỳ dự án nào liên kết với tài khoản thanh toán đó:

 1. Tạo một dự án mới. Bạn được tự động chỉ định vai trò Chủ sở hữu dự án đối với dự án này.
 2. Bật tính năng thanh toán cho dự án mới bằng tài khoản thanh toán được dùng cho các dự án khác của nhóm.
 3. Bật API Nền tảng Google Maps trong dự án mới này.

Tìm hiểu cách tạo dự án, bật tính năng thanh toán cho dự án đó và bật API.

Vì là Chủ sở hữu dự án của dự án mới này, nên bạn có quyền truy cập vào tính năng tạo yêu cầu hỗ trợ của API Nền tảng Google Maps trong dự án mới đó và có thể hỏi về tài khoản thanh toán liên kết với dự án đó.

Thời gian phản hồi hỗ trợ

Thời gian phản hồi hỗ trợ được nêu trong bảng dưới đây (thời gian giải quyết có thể thay đổi):

Mức độ nghiêm trọng Định nghĩa Thời gian phản hồi của dịch vụ Hỗ trợ tiêu chuẩn Thời gian phản hồi của Dịch vụ hỗ trợ nâng cao
Tác động nghiêm trọng – Dịch vụ không dùng được trong quá trình sản xuất Các chức năng quan trọng của ứng dụng sản xuất hiện không có sẵn và không có giải pháp khả thi nào. 1 giờ vào các ngày trong tuần, trừ ngày lễ khu vực 1 giờ vào các ngày trong tuần và cuối tuần
Tác động lớn – Dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng Vấn đề này đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến một người dùng hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động cộng tác giữa những người dùng. Dịch vụ không hoạt động như mong đợi và không có giải pháp khả thi nào. 24 giờ vào các ngày trong tuần 4 giờ vào các ngày trong tuần và cuối tuần
Tác động trung bình – Dịch vụ bị ảnh hưởng một phần Dịch vụ không hoạt động như mong đợi nhưng dễ dàng có cách giải quyết. 24 giờ vào các ngày trong tuần 24 giờ vào các ngày trong tuần
Tác động thấp – Dịch vụ có thể sử dụng hoàn toàn Dịch vụ không hoạt động như mong muốn nhưng vẫn hoạt động (không cần giải quyết). 24 giờ vào các ngày trong tuần 24 giờ vào các ngày trong tuần

Câu hỏi về quyền riêng tư

Nếu có thắc mắc liên quan đến quyền riêng tư và việc bảo vệ dữ liệu, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua Biểu mẫu yêu cầu thông tin về quyền riêng tư đối với dữ liệu.

Chuyển yêu cầu lên cấp trên

Nếu cho rằng trường hợp của bạn không được xử lý một cách tối ưu thì bạn có thể chuyển trường hợp đó lên cấp trên. Một người quản lý chuyển lên cấp trên sẽ xem xét trường hợp của bạn để đảm bảo trường hợp đó được xử lý đúng cách. Người quản lý chuyển lên cấp trên có thể cung cấp thêm chuyên môn hoặc ưu tiên một trường hợp phù hợp hơn dựa trên các yêu cầu kinh doanh, nhưng họ không thể chấp nhận trường hợp ngoại lệ đối với chính sách hoặc điều khoản dịch vụ.

Một giờ sau khi gửi yêu cầu lần đầu, bạn có thể báo cáo trường hợp đó lên cấp cao hơn. Hãy sử dụng nút Chuyển lên cấp trên ở chân trang email hỗ trợ của bạn, trong email xác nhận tạo yêu cầu hoặc trong bất kỳ thư trả lời nào cho yêu cầu đó. Bạn cũng có thể nhấp vào nút "Chuyển lên cấp trên" ở đầu trang Thông tin chi tiết về trường hợp cho trường hợp của mình.

Yêu cầu tổ chức hội nghị truyền hình

Nếu bạn cho rằng hội nghị thoại/video sẽ giúp ích cho việc giao tiếp và giải quyết vấn đề, hãy mở một Yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật và yêu cầu gọi video, mô tả mục tiêu cuộc họp và cho biết thời gian có thể thực hiện (bao gồm cả múi giờ). Khi nhận được một yêu cầu, Nhóm hỗ trợ Nền tảng Google Maps sẽ lên lịch một phiên bằng Google Meet hoặc một hệ thống hội nghị truyền hình mà bạn chọn.

Yêu cầu báo cáo sự cố SLA

Nếu gặp phải sự cố vi phạm Thoả thuận mức độ cung cấp dịch vụ (SLA) của Nền tảng Google Maps, thì bạn có thể mở một yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật để yêu cầu báo cáo sự cố. Nếu đã mở một yêu cầu hỗ trợ trong khi xảy ra sự cố, bạn có thể yêu cầu báo cáo sự cố về trường hợp đó, thay vì mở một yêu cầu mới. Báo cáo sự cố sẽ bao gồm thông tin về tác động và giảm thiểu sự cố cũng như các biện pháp ngăn ngừa được thực hiện để tránh những sự cố tương tự trong tương lai.

Yêu cầu hỗ trợ đối với vấn đề về chất lượng dữ liệu của bản đồ

Nếu bạn gặp vấn đề phức tạp về chất lượng dữ liệu bản đồ cần phải điều tra (chẳng hạn như địa chỉ có thể bị thiếu hoặc dữ liệu địa chỉ không chính xác), hãy mở yêu cầu Hỗ trợ kỹ thuật và yêu cầu một cuộc điều tra phức tạp đối với dữ liệu bản đồ. Trong trường hợp của bạn, hãy đưa vào thông tin chi tiết về vấn đề liên quan đến chất lượng dữ liệu bản đồ. Khi nhận được yêu cầu, Nhóm hỗ trợ Nền tảng Google Maps sẽ liên hệ với bạn để điều tra vấn đề về chất lượng dữ liệu bản đồ và Google có thể thực hiện các thay đổi tương ứng đối với dữ liệu.

Điều khoản sử dụng

Để bạn tham khảo: