Wypróbuj

Zacznij tworzyć interfejs API statycznego interfejsu API.
Skorzystaj z przewodnika dla początkujących użytkowników Google Maps Platform, aby utworzyć konto, wygenerować klucz interfejsu API i rozpocząć tworzenie aplikacji.
Dodaj do swojej mapy obraz statycznego interfejsu API Map Google, używając tagu <img>.
Możesz dostosować niemal każdy aspekt mapy, w tym drogi, obiekty geograficzne i ciekawe miejsca.
Możesz dodawać do mapy znaczniki, dostosowywać ich rozmiar i kolory, a także używać własnych obrazów.

Funkcje

Przejrzyj dokumentację podstawowych funkcji Maps Static API.
Podaj współrzędne geograficzne, aby wyśrodkować mapę.
Wyświetl na mapie co najmniej 1 zestaw znaczników.
Zastosuj do mapy własne style niestandardowe.
Wyświetlaj mapy drogi, satelitarne, hybrydowe, terenowe i niestandardowe.
Wyznacz dostosowywane ścieżki między punktami na mapie.
Zdefiniuj widoczny obszar, określając widoczne lokalizacje.

Pomoc

Uzyskaj pomoc. Pomóż. Dołącz do społeczności.

Uzyskaj pomoc. Pomóż. Zbuduj kartę Karmy.

Zgłoś błąd lub otwórz prośbę o dodanie funkcji.

Więcej informacji o incydentach i przerwach w działaniu platformy.

Uzyskaj pomoc od zespołu Google Maps Platform.