การอ้างอิงโครงสร้าง GMSMapPoint

การอ้างอิงโครงสร้าง GMSMapPoint

ภาพรวม

จุดบนแผนที่

อาจแสดงถึงพิกัดที่คาดการณ์ไว้

x เป็น [-1, 1] ทิศทางของแกนเป็นปกติ: y ขยายไปทางทิศเหนือ x เติบโตทางทิศตะวันออก (0, 0) เป็นศูนย์กลางของแผนที่

โปรดดู GMSProject() และ GMSUnproject()

แอตทริบิวต์ที่มีการป้องกัน

คู่x
คู่

เอกสารประกอบข้อมูลสมาชิก

- (คู่) x
- (คู่) y