הפניה לכיתת GMSReversegeocodeResponse

הפניה לכיתת GMSReversegeocodeResponse

סקירה כללית

אוסף של תוצאות מבקשה הפוכה לקוד גיאוגרפי.

פונקציות ציבוריות לחברים

(null GMSAddress *)-התוצאה הראשונה
 מחזירה את התוצאה הראשונה, או אפס אם אין תוצאות.
(NSArray ניתן לביטול< GMSAddress * > *)- תוצאות
 מחזירה מערך של כל התוצאות (מכיל GMSAddress), כולל התוצאה הראשונה.

תיעוד פונקציות של חברים

- (ניתן למחוק את הביטוי GMSAddress * שניתן לביטול) firstResult

מחזירה את התוצאה הראשונה, או אפס אם אין תוצאות.

- (ביטול NSArray<GMSAddress *> *) תוצאות

מחזירה מערך של כל התוצאות (מכיל GMSAddress), כולל התוצאה הראשונה.