הפניה לכיתה של GMSPlaceFeature

הפניה למחלקה של GMSPlaceFeature

סקירה כללית

ממשק שמייצג תכונה של מקום (תכונה עם מזהה מקום).

מקבלת בירושה את התג <GMSFeature>.

פונקציות של חברי ציבור

(instancetype)- initWithFeatureType:placeID:
 יוצרים מכונה של שכבת תכונות לצורך בדיקה.
(GMSFeatureType)- featureType
 סוג התכונה הזו.

נכסים

GMSFeatureTypefeatureType
NSString * placeID

תיעוד לגבי פונקציות חברים

- (instancetype) initWithFeatureType: (GMSFeatureType) featureType
מזהה מקום: (NSString *) placeID.

יוצרים מכונה של שכבת תכונות לצורך בדיקה.

יש להשתמש בשיטה הזו רק לבדיקות היחידה שלכם. בסביבת הייצור, רק ה-SDK צריך ליצור מכונות GMSPlaceFeature.

– (GMSFeatureType) featureType

סוג התכונה הזו.


מסמכי תיעוד לגבי הנכס

- (GMSFeatureType) featureType [read, assign]
- (NSString*) placeID [read, assign]