ข้อมูลอ้างอิงของชั้นเรียน GMSPanoramaLink

ข้อมูลอ้างอิงของชั้นเรียน GMSPanoramaLink

ภาพรวม

ลิงก์จาก GMSPanorama ไปยังภาพพาโนรามาที่อยู่ใกล้เคียง

พร็อพเพอร์ตี้

CGFloatส่วนหัว
 มุมของภาพพาโนรามาที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ตามเข็มนาฬิกาจากทิศเหนือ หน่วยเป็นองศา
NSString * panoramaID
 รหัสพาโนรามาของพาโนรามาใกล้เคียง

เอกสารประกอบเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

- (CGFloat) หัวเรื่อง [read, write, assign]

มุมของภาพพาโนรามาที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ตามเข็มนาฬิกาจากทิศเหนือ หน่วยเป็นองศา

- (NSString*) panoramaID [read, write, copy]

รหัสพาโนรามาของพาโนรามาใกล้เคียง

ห้ามจัดเก็บข้อมูลนี้ไว้ตลอดเวลา เพราะมีการเปลี่ยนแปลงของเวลา