การอ้างอิงคลาส GMSCALayer

การอ้างอิงคลาส GMSCALayer

ภาพรวม

GMSCALayer คือซูเปอร์คลาสที่เลเยอร์ต่างๆ ใน Google Maps SDK ใช้สำหรับ iOS เช่น GMSMapLayer และ GMSPanoramaLayer

นี่เป็นรายละเอียดการใช้งานและไม่ควรสร้างอินสแตนซ์โดยตรง

รับค่าโดย GMSMapLayer และ GMSPanoramaLayer