Thông tin chi tiết về quyền riêng tư trên App Store của Apple

Google cam kết giúp khách hàng tạo ra những ứng dụng iOS tuyệt vời cho người dùng cuối.

Kể từ iOS 14, Apple đã phát hành các yêu cầu về quyền riêng tư của ứng dụng trên trang Thông tin chi tiết về quyền riêng tư trong ứng dụng và trong tài liệu về tệp kê khai quyền riêng tư.

Apple hiện đã công bố thêm thông tin chi tiết về bảng câu hỏi. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin về việc API và SDK trên Nền tảng Google Maps có xử lý dữ liệu của người dùng cuối hay không và cách thức xử lý, bao gồm cả mọi chế độ cài đặt hoặc cấu hình áp dụng mà bạn có thể kiểm soát với tư cách là nhà phát triển ứng dụng.

SDK của Nền tảng Google Maps dành cho iOS được xem là SDK bên thứ ba trong ứng dụng iOS. Tệp kê khai quyền riêng tư giúp nhà phát triển mô tả lý do truy cập vào dữ liệu liên quan đến quyền riêng tư, bao gồm cả việc sử dụng SDK của bên thứ ba để sử dụng những dữ liệu đó.

Chúng tôi luôn cố gắng minh bạch nhất có thể trong việc hỗ trợ bạn. Tuy nhiên, với tư cách là nhà phát triển ứng dụng, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quyết định cách đáp ứng các yêu cầu của Apple về quyền riêng tư và việc có cho người dùng cuối xem quyền hoặc lời nhắc nào do Apple mô tả hay không.

Các tài nguyên mà chúng tôi cung cấp dựa trên thông tin mới nhất mà Apple cung cấp cho chủ sở hữu SDK bên thứ ba. Chúng tôi sẽ cập nhật phần Tính năng mới khi có thông tin mới.

Tính năng mới

Cập nhật ngày 4/4/2024

Hướng dẫn cài đặt SDK Nền tảng Google Maps dành cho iOS hiện có đường liên kết tải xuống và hướng dẫn cách thêm tệp kê khai về quyền riêng tư theo cách thủ công để sử dụng với phiên bản SDK mới nhất. Nếu bạn nhận được ý kiến phản hồi của Apple về nội dung của các tệp kê khai về quyền riêng tư này, vui lòng báo cáo ý kiến phản hồi đó về vấn đề liên quan đến Công cụ theo dõi lỗi. Tìm hướng dẫn và tệp kê khai cho từng SDK tại các đường liên kết sau: