הגדרת פרויקט ב-Google Cloud

במדריך הזה מוסבר איך להגדיר את הפרויקט ב-Google Cloud לפני שמשתמשים בממשקי ה-API של הפלטפורמה של מפות Google. אולי כבר השלמתם חלק מהשלבים האלה בדף תחילת העבודה עם הפלטפורמה של מפות Google, אבל במאמר הזה תוכלו למצוא הוראות שימושיות נוספות לניהול הפרויקטים שלכם.

יוצרים פרויקט

כדי להשתמש בפלטפורמה של מפות Google, צריך להיות לכם פרויקט לניהול שירותים, פרטי כניסה, חיוב, ממשקי API וערכות SDK.

צריך להגדיר הגדרת חיוב לכל פרויקט, אבל נחייב אתכם רק אם הפרויקט חורג מהמכסה של השירותים ללא חיוב.

כדי ליצור פרויקט ב-Cloud עם חיוב מופעל:

מסוף

 1. יוצרים פרויקט חדש ב-Google Cloud במסוף Cloud:

  יצירת פרויקט חדש
 2. בדף פרויקט חדש, ממלאים את הפרטים הנדרשים:

  • שם הפרויקט: מאשרים את ברירת המחדל או מזינים שם מותאם אישית.

   אתם יכולים לשנות את שם הפרויקט בכל שלב. מידע נוסף מופיע במאמר זיהוי פרויקטים.

  • Project ID:מאשרים את ברירת המחדל או לוחצים על EDIT כדי להזין מזהה מותאם אישית שישמש את Google APIs כמזהה ייחודי לפרויקט.

   אחרי שיוצרים את הפרויקט, אי אפשר לשנות את מזהה הפרויקט ולכן כדאי לבחור מזהה שתוכלו להשתמש בו לאורך כל משך החיים של הפרויקט. אין לכלול מידע רגיש במזהה הפרויקט.

  • חשבון לחיוב: בוחרים חשבון לחיוב בפרויקט. אם לא הגדרת חשבון לחיוב או שיש לך רק חשבון אחד לחיוב, האפשרות הזו לא תופיע.

   כדי לשייך פרויקט לחשבון לחיוב, צריך להיות לכם תפקיד של אדמין בחשבון לחיוב או של ניהול החיוב בפרויקט. מידע נוסף זמין במשאבי העזרה בנושא בקרת הגישה לחיוב.

  • Location:אם יש ארגון שאליו רוצים לקשר את הפרויקט, לוחצים על Browse ובוחרים אותו. אם לא, בוחרים באפשרות No Organization (אין ארגון).

   מידע נוסף זמין במאמר יצירה וניהול של תיקיות ובמאמר הקשרים בין ארגונים, פרויקטים וחשבונות לחיוב.

 3. בוחרים באפשרות יצירה.

gcloud

gcloud projects create "PROJECT"

מידע נוסף על Google Cloud SDK , התקנת Cloud SDK ועל הפקודות הבאות:

מפעילים את החיוב

כדי לפרוס את האפליקציות, עליכם להפעיל את החיוב. החשבון לא יחויב אם לא תחרגו מהמכסה החודשית. אם באפליקציה שלכם נדרשים משאבים שחורגים מהמכסה החודשית, תחויבו על השימוש הנוסף.

אם יש לכם חשבון לחיוב בזמן שיוצרים פרויקט ב-Cloud, החיוב מופעל באופן אוטומטי באותו פרויקט.

כדי להפעיל את החיוב בפרויקטים ב-Cloud:

 1. ב-Cloud Console, נכנסים לדף Billing:
  כניסה לדף Billing
 2. בוחרים פרויקט קיים או יוצרים פרויקט חדש ב-Cloud.
 3. בהתאם לחשבון לחיוב קיים או שהפרויקט ב-Cloud שנבחר משויך לחשבון, בדף Billing תוצג אחת מהאפשרויות הבאות:
  • אם החיוב כבר מופעל בפרויקט Cloud שנבחר, הפרטים לגבי החשבון לחיוב יופיעו ברשימה.
  • אם לא קיים חשבון לחיוב, תתבקשו ליצור חשבון לחיוב ולשייך אותו לפרויקט Cloud שבחרתם.
  • אם קיים חשבון לחיוב, תתבקשו להפעיל את החיוב אם הפרויקט ב-Cloud שבחרתם עדיין לא משויך לחשבון לחיוב. אפשר גם לבחור באפשרות Cancel (ביטול) ואז לבחור באפשרות Create account (יצירת חשבון) כדי ליצור ולשייך חשבון חדש לחיוב.

אחרי הפעלת החיוב אין הגבלה על סכום החיוב. כדי לקבל שליטה רבה יותר על העלויות, תוכלו ליצור תקציב ולהגדיר התראות. מידע נוסף זמין במאמר חיוב.

הפעלת ממשקי API

כדי להשתמש בפלטפורמה של מפות Google, עליכם להפעיל את ממשקי ה-API או ערכות ה-SDK שבהם אתם מתכוונים להשתמש בפרויקט.

מסוף

מפעילים את Geocoding API

Cloud SDK

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  "geocoding-backend.googleapis.com"

מידע נוסף על Google Cloud SDK , התקנת Cloud SDK ועל הפקודות הבאות:

הצגת ממשקי API שהופעלו

מסוף

כדי לראות את ממשקי ה-API או ערכות ה-SDK שהפעלת, נכנסים לדף הפלטפורמה של מפות Google ב-Cloud Console:

כניסה לדף Google Maps Platform
 • ממשקי API נוספים: ממשקי ה-API או ערכות ה-SDK האלה לא מופעלים.
 • אם מוצגים כרטיסים לכל ממשקי ה-API והשירותים של מפות Google, המשמעות היא שלא הופעלו ממשקי API או ערכות SDK.

gcloud

gcloud services list --project "PROJECT"

מידע נוסף על Google Cloud SDK , התקנת Cloud SDK ועל הפקודות הבאות:

השבתה של פרויקט

כדי להשבית את החיוב ולשחרר את כל המשאבים ב-Cloud שנעשה בהם שימוש בפרויקט שלכם ב-Cloud:

מסוף

 1. איך נכנסים לדף 'פרויקטים':

  כניסה לדף Projects
 2. בוחרים את הפרויקט ב-Cloud שרוצים להשבית ולוחצים על Delete.

מידע נוסף על ניהול הפרויקטים שלכם ב-Cloud זמין במאמר Cloud Resource Manager: יצירה, השבתה ושחזור של פרויקטים.

gcloud

gcloud projects delete "PROJECT"

מידע נוסף על Google Cloud SDK , התקנת Cloud SDK ועל הפקודות הבאות:

המאמרים הבאים

אחרי שמגדירים פרויקט ב-Google Cloud, צריך ליצור ולאבטח את מפתח ה-API כדי להשתמש ב-Geocoding API:

שימוש במפתחות API