Maps استفاده و صورت‌حساب API را تعبیه می‌کند

قیمت گذاری برای Maps Embed API

همه درخواست‌های Maps Embed API بدون هزینه و با استفاده نامحدود در دسترس هستند.

سایر محدودیت های استفاده

هیچ محدودیت کوتاه مدت (پرسش‌ها در هر ثانیه) یا بلندمدت (پرسش‌ها در روز) در Maps Embed API وجود ندارد.

محدودیت های شرایط استفاده

برای جزئیات کامل در مورد استفاده مجاز، به بخش محدودیت های مجوز در شرایط خدمات پلت فرم Google Maps مراجعه کنید.