การใช้งานและการเรียกเก็บเงิน Distance Matrix API

Distance Matrix API ใช้รูปแบบการกำหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ คำขอ Distance Matrix API จะสร้างการเรียก SKU หนึ่งจาก 2 แบบ โดยขึ้นอยู่กับประเภทคำขอ ซึ่งได้แก่ พื้นฐานหรือขั้นสูง นอกเหนือจากข้อกำหนดในการใช้งานโดยรวมของ Google แล้ว ยังมีขีดจำกัดการใช้งานสำหรับ Distance Matrix API อีกด้วย จัดการค่าใช้จ่ายและการใช้งานด้วยเครื่องมือที่มีให้บริการใน Google Cloud Console

วิธีเรียกเก็บเงิน Distance Matrix API

Distance Matrix API ใช้รูปแบบการกำหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ API และ SDK ของ Google Maps Platform เรียกเก็บเงินตาม SKU มีการติดตามการใช้งานสำหรับ SKU แต่ละรายการ และ API หรือ SDK ใดก็ตามอาจมี SKU ของผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 รายการ ค่าใช้จ่ายคำนวณโดย

การใช้งาน SKU × ราคาต่อการใช้งาน

ใช้เครื่องคำนวณราคาและการใช้งานเพื่อประมาณค่าใช้จ่ายการใช้งานต่อ API หรือ SDK สำหรับ SKU ของ Google Maps Platform ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ คุณจะได้รับเครดิต Google Maps Platform มูลค่า $200 USD ในแต่ละเดือนสำหรับแต่ละบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน ระบบจะเพิ่มเครดิตนี้1กับ SKU ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์โดยอัตโนมัติ

ราคาของ Distance Matrix API

SKU: เมทริกซ์ระยะทาง

คำขอไปยัง Distance Matrix API หรือ บริการเมทริกซ์ระยะทางของ Maps JavaScript API (ยกเว้นคำขอที่เรียกใช้ SKU การเรียกเก็บเงินแบบ Distance Matrix Advanced)

ระดับปริมาณรายเดือน
(ราคาต่อ ELEMENT)
0-100,000 คน 100,001 - 500,000 คน มากกว่า 500,000
0.005 USD ต่อ
(5.00 USD ต่อ 1,000)
0.004 USD ต่อแต่ละ
(4.00 USD ต่อ 1,000)
ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคาปริมาณ

การค้นหาแต่ละรายการที่ส่งไปยัง Distance Matrix API จะสร้างเอลิเมนต์ ซึ่งจำนวน origins คูณจำนวน destinations เท่ากับจำนวนขององค์ประกอบ

SKU: เมทริกซ์ระยะทางขั้นสูง

คำขอที่ส่งไปยัง Distance Matrix API หรือ บริการ Distance Matrix ของ Maps JavaScript API ที่ใช้ข้อมูลการจราจร และ/หรือตัวปรับแต่งตำแหน่ง

ระดับปริมาณรายเดือน
(ราคาต่อ ELEMENT)
0-100,000 คน 100,001 - 500,000 คน มากกว่า 500,000
0.01 USD ต่อ
(10.00 USD ต่อ 1,000)
0.008 USD ต่อแต่ละ
(8.00 USD ต่อ 1,000)
ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคาปริมาณ

การค้นหาแต่ละรายการที่ส่งไปยัง Distance Matrix API จะสร้างองค์ประกอบต่างๆ โดยจำนวน origins คูณจำนวน destinations เท่ากับจำนวนองค์ประกอบ

ระบบจะเรียกเก็บเงิน SKU ระยะทางของ Distance Matrix ขั้นสูงสำหรับ Distance Matrix API หรือ บริการ Distance Matrix API ของ Maps JavaScript API ที่ใช้สิ่งต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

 • ข้อมูลการจราจร ระบบจะใช้ข้อมูลการจราจรเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด (ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ต้องทำเพื่อรับช่อง duration_in_traffic ในการตอบกลับเมทริกซ์ระยะทาง)
  • พารามิเตอร์ การเดินทาง mode คือ driving หรือไม่ได้ระบุ (driving คือรูปแบบการเดินทางเริ่มต้น)
  • คำขอมี พารามิเตอร์ departure_time ที่ถูกต้อง คุณตั้งค่า departure_time เป็นเวลาปัจจุบันหรือเวลาในอนาคตได้ ต้องไม่เป็นวันที่ผ่านมาแล้ว
 • ตัวแก้ไขตำแหน่ง เมื่อใช้ ตัวปรับแต่งตำแหน่ง ต่อไปนี้เพื่อระบุว่าคนขับควรเข้าใกล้สถานที่ใดสถานที่หนึ่งอย่างไร
  • side_of_road
  • heading

ขีดจำกัดการใช้งานอื่นๆ

แม้ว่าจะไม่มีจำนวนองค์ประกอบสูงสุดต่อวัน (EPD) แต่ Distance Matrix API จะยังคงมีขีดจำกัดการใช้งานดังต่อไปนี้

 • สูงสุด 25 ต้นทางหรือ 25 ปลายทางต่อคำขอ
 • สูงสุด 100 องค์ประกอบต่อคำขอฝั่งเซิร์ฟเวอร์
 • สูงสุด 100 องค์ประกอบต่อคำขอฝั่งไคลเอ็นต์
 • 60,000 EPM (องค์ประกอบต่อนาที) คำนวณจากผลรวมของคำค้นหาฝั่งไคลเอ็นต์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์

ข้อจำกัดของข้อกำหนดในการให้บริการ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดในการใช้งานได้ที่นโยบายสำหรับ Distance Matrix API และส่วนข้อจำกัดของใบอนุญาตในข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform

จัดการต้นทุนการใช้งานของคุณ

หากต้องการจัดการต้นทุนในการใช้ Distance Matrix API หรือสนองความต้องการสำหรับปริมาณการใช้งานจริง ให้กำหนดขีดจำกัดโควต้ารายวันสำหรับคำขอทั้งหมดที่ส่งไปยัง API โควต้ารายวันจะรีเซ็ต ณ เวลาเที่ยงคืนของเวลาแปซิฟิก

วิธีดูหรือเปลี่ยนแปลงขีดจำกัดโควต้าสำหรับ Distance Matrix API

 1. เปิดหน้าโควต้า Google Maps Platform ใน Cloud Console
 2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง API แล้วเลือก Distance Matrix API
 3. หากต้องการดูขีดจำกัดโควต้า ให้เลื่อนลงไปที่การ์ดองค์ประกอบ
  ตารางจะแสดงรายชื่อโควต้าและขีดจำกัด
 4. หากต้องการเปลี่ยนขีดจำกัดโควต้า ให้คลิกไอคอนแก้ไขสำหรับขีดจำกัดนั้น
  ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้ป้อนขีดจำกัดโควต้ารายวันที่เรียกเก็บเงินได้ที่ต้องการในช่องขีดจำกัดโควต้า (ไม่เกินขีดจำกัดโควต้า หากมี) แล้วเลือกบันทึก

หากการใช้งาน API ถึงขีดจำกัดโควต้าที่เรียกเก็บเงินได้ในวันที่ใดก็ตาม แอปพลิเคชันจะเข้าถึง API ดังกล่าวไม่ได้สำหรับจำนวนวันที่เหลือในวันนั้น


 1. ผู้ใช้ในอินเดียต้องสร้างบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน Google Cloud Platform ก่อนสร้างบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินของ Google Maps Platform เพื่อรับเครดิต Maps Platform