Mesafe Matrisi API'siyle API Anahtarlarını Kullanma

Google Haritalar Platformu ürünleri, API çağrılarının uygun kimlik doğrulama kimlik bilgilerini sağlayan ürünlerle kısıtlanması sayesinde yetkisiz kullanıma karşı korunur. Bu kimlik bilgileri API anahtarı biçimindedir. API anahtarı, Google faturalandırma hesabınızı projenizle ve ilgili API veya SDK ile ilişkilendiren benzersiz bir alfanümerik dizedir.

Bu kılavuzda, Google Haritalar Platformu için API anahtarınızı nasıl oluşturacağınız, kısıtlayacağınız ve kullanacağınız gösterilmektedir.

Başlamadan önce

Mesafe Matrisi API'sini kullanmaya başlamadan önce, faturalandırma hesabı olan ve Mesafe Matrisi API'sinin etkin olduğu bir projeye ihtiyacınız vardır. Daha fazla bilgi edinmek için Cloud Console'da kurma bölümüne bakın.

API anahtarları oluşturma

API anahtarı, kullanım ve faturalandırma amaçları doğrultusunda projenizle ilişkili isteklerin kimliğini doğrulayan benzersiz bir tanımlayıcıdır. Projenizle ilişkilendirilmiş en az bir API anahtarınız olmalıdır.

API anahtarı oluşturmak için:

Konsol

 1. Google Haritalar Platformu > Kimlik bilgileri sayfasına gidin.

  Kimlik bilgileri sayfasına gidin

 2. Kimlik bilgileri sayfasında, Kimlik bilgisi oluştur > API anahtarı'nı tıklayın.
  API anahtarı oluşturuldu iletişim kutusunda yeni oluşturulan API anahtarınız gösterilir.
 3. Kapat'ı tıklayın.
  Yeni API anahtarı, API anahtarları altındaki Kimlik bilgileri sayfasında listelenir.
  (Üretimde kullanmadan önce API anahtarını kısıtlamayı unutmayın.)

Google Cloud SDK

gcloud alpha services api-keys create \
  --project "PROJECT" \
  --display-name "DISPLAY_NAME"

Google Cloud SDK, Google Cloud SDK yükleme ve aşağıdaki komutlar hakkında daha fazla bilgi edinin:

API anahtarlarını kısıtlama

Google, API anahtarlarınızın kullanımlarını yalnızca uygulamanız için gereken API'lerle sınırlandırarak kısıtlamanızı önemle tavsiye eder. API anahtarlarını kısıtlamak, uygulamanızı istenmeyen isteklerden koruyarak güvenliği artırır. Daha fazla bilgi için API güvenliği en iyi uygulamalarına bakın.

Bir API anahtarını kısıtlamak için:

Konsol

 1. Google Haritalar Platformu > Kimlik bilgileri sayfasına gidin.

  Kimlik bilgileri sayfasına gidin

 2. Kısıtlama ayarlamak istediğiniz API anahtarını seçin. API anahtarı özelliği sayfası görünür.
 3. Anahtar kısıtlamalar bölümünde, aşağıdaki kısıtlamaları ayarlayın:
  • Uygulama kısıtlamaları:
   1. Sağladığınız web sunucusu IP adresleri listesinden gelen istekleri kabul etmek için Uygulama kısıtlamaları listesinden IP adresleri (web sunucuları, cron işleri vb.) seçeneğini belirleyin. CIDR gösterimini kullanarak bir veya daha fazla IPv4 veya IPv6 adresi ya da alt ağ belirtin. IP adresleri, Google Haritalar Platformu sunucularının gözlemlediği kaynak adresle eşleşmelidir. Ağ adresi çevirisi (NAT) kullanıyorsanız bu genellikle makinenizin genel IP adresine karşılık gelir.
  • API kısıtlamaları:
   1. Anahtarı kısıtla'yı tıklayın.
   2. API seçin açılır menüsünden Mesafe Matrisi API'si'ni seçin. Mesafe Matrisi API'si listede yoksa bu API'yi enable gerekir.
 4. Değişikliklerinizi tamamlamak için Kaydet'i tıklayın.

Google Cloud SDK

Mevcut anahtarları listeleyin.

gcloud services api-keys list --project="PROJECT"

Mevcut anahtardaki mevcut kısıtlamaları temizleyin.

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --clear-restrictions

Mevcut anahtarda yeni kısıtlamalar belirleyin.

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --api-target="distance-matrix-backend.googleapis.com"
  --allowed-ips="IP_ADDRESS"

Google Cloud SDK, Google Cloud SDK yükleme ve aşağıdaki komutlar hakkında daha fazla bilgi edinin:

İsteğinize API anahtarı ekleme

Her Mesafe Matrisi API isteğine bir API anahtarı eklemeniz gerekir. Aşağıdaki örnekte, YOUR_API_KEY değerini API anahtarınızla değiştirin.

https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?origins=Seattle&destinations=San+Francisco&key=YOUR_API_KEY

API anahtarı kullanan istekler için HTTPS gereklidir.