LatLng

Enlem/boylam çiftini temsil eden bir nesne. Bu, enlem ve boylam derecelerini temsil eden çift olarak ifade edilir. Aksi belirtilmedikçe bu nesne WGS84 standardına uygun olmalıdır. Değerler normalleştirilmiş aralıklar içinde olmalıdır.

JSON gösterimi
{
  "latitude": number,
  "longitude": number
}
Alanlar
latitude

number

Derece cinsinden enlem. [-90.0, +90.0] aralığında olmalıdır.

longitude

number

Derece cinsinden boylam. [-180.0, +180.0] aralığında olmalıdır.